Dom Pomocy Społecznej . Krasnobród – Podzamek. Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. 19.01.2018 r.

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół w Krasnobrodzie , przygotowany pod kierunkiem P. Danuty Korzeniowskiej, opiekuna Szkolnego Koła Wolontariusza ze szkoły w Krasnobrodzie.

Młodzi Woinotariusze dedykują swój program także Wszystkim Babiom i Dziadkom z terenu Miasta i Gminy Krasnobród w Dniu Ich Swięta.
Jako życzenia 100 lat zdrowia i szczęścia przyjmijcie drogie Babcie i Dziadkowie słowa Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II

„Oby społeczeństwo umiało w pełni docenić ludzi starych, którzy w pewnych częściach świata (…) słusznie są darzeni szacunkiem jako „żywe biblioteki” mądrości,
strażnicy bezcennego dziedzictwa ludzkiego i duchowego. Choć to prawda, iż w wymiarze fizycznym zazwyczaj potrzebują pomocy, prawdą jest też, że nawet
w podeszłym wieku mogą być oparciem dla młodych, którzy stawiają pierwsze kroki w życiu i szukają swojej drogi” (Jan Paweł II, 1999 )

Więcej zdjęć na Naszym Forum:

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć >>>>>
Zapraszam

 

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Godzina i data wydania: godz. 07:05 dnia 18.01.2018
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, z porywami do 80 km/h, z poiudniowego zachodu. W strefach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Ewa Łapińska

http://www.lublin.uw.gov.pl/

Spotkanie szkoleniowo – opłatkowe: OSP , ZOSP RP i PSP pow. zamojskiego. Zamość.13.12.2018 r.

13 stycznia 2018 r.Klubie Batalionowym  w Zamościu odbyło się się spotkanie szkoleniowo-opłatkowe prezesów i naczelników jednostek OSP, prezesów zarządów gminnych i miejsko-gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantów Gminnych OSP powiatu zamojskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.
W spotkaniu uczestniczyli także Druhowie z gminy Krasnobród.

W ramach panelu szkoleniowego:

– bryg. Mirosław Michoński – przedstawił możliwości techniczne aplikacji eRemiza, pomocnej przy dysponowaniu jednostek OSP do zdarzeń,

– st. kpt. Przemysław Ilczuk – przedstawił zagadnienia dotyczące finansowania jednostek OSP z dotacji celowych MSWiA dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

– bryg. Tomasz Burcon – omówił zasady organizacji szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

– druh Piotr Szczurek przedstawił historię straży pożarnych na terenie powiatu zamojskiego w okresie do II Wojny Światowej.

Nie wysypujemy popiołów z palenisk domowych na drogi publiczne!

 

Apel Burmistrza Krasnobrodu!

Burmistrz Krasnobrodu apeluje do mieszkańców Gminy Krasnobród o niewysypywanie popiołów z palenisk domowych na drogi publiczne. Popiół z palenisk domowych traktować należy jak odpad komunalny i pozbywać się go w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) lub jeśli jest to popiół drzewny wykorzystywać we własnych gospodarstwach domowych jako nawóz w przydomowych ogródkach i na polach. Ponadto zgodnie z  art. 91 Kodeks  wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z póź.zm.) – Kto zanieczyszcza drogę publiczną […], podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

źródło: www.krasnobrod.pl

III Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie. 06.01.2018 r.

6 stycznia 2018 roku ulicami Krasnobrodu przeszli trzej królowie, a wraz z nimi ich orszaki. Było to możliwe dzięki współpracy z Fundacją Orszak Trzech Króli, z którą Krasnobrodzki Dom Kultury podpisał umowę dotyczącą organizacji Orszaku Trzech Króli.
Dziesiąta edycja orszaku, która odbyła się w tym roku organizowana była pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”.
Organizatorami krasnobrodzkiego orszaku byli Krasnobrodzki Dom Kultury, Parafia Nawiedzenia Naświętszej Maryi Panny oraz Burmistrz Krasnobrodu, a współorganizatorami sąsiednie parafie Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie i Świętej Opatrzności Bożej w Bondyrzu.
Kontynuując tradycję rozpoczętą w poprzedniej edycji, mającą na celu poszerzenia kręgu uczestników orszaku, do przygotowania scen na trasie
przemarszu zostali zaproszeni mieszkańcy kolejnych miejscowości. W 2018 roku przygotowali je mieszkańcy dwóch miejscowości Majdanu Wielkiego i Dominikanówki oraz Zespół Szkół w Krasnobrodzie.
Scenariusz orszaku przygotował, tak jak w poprzednich edycjach Paweł Murdzek nauczyciel polonista z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.
Trasa orszaku prowadziła tradycyjnie z Placu Siekluckiego w centrum miasta do Sanktuarium Maryjnego.
Informacje ze strony www.krasnobrod.pl

Scena I – Ogłoszenie spisu i wyruszenie do Betlejem
(na placu Siekluckiego)
Scena II – Maryja z Józefem poszukują noclegu
(przy Krasnobrodzkim Domu Kultury)
Scena III – Anioł u Pasterzy
(obok budynku Urzędu Miejskiego)
Scena IV – Pałac Heroda
(przy ul. Tomaszowskiej)
Scena V – Przygotowanie
(przed Sanktuarium)
Scena VI – Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus
(w Sanktuarium przy żłóbku)
Msza Święta

W prezentacji multimedialnej wykorzystano legalny syntezator mowy Ewa i nagrania kolęd karoke.

Zdjęcia dzięki uprzejmości P. Sławomira Mazura.
Bardzo dziękuję.

180 zdjęć z III Orszaku na Naszym Forum:

Galeria zdjęć >>>>>
Zapraszam