Rozmowa z Tomaszem Skóra , Prezesem Stowarzyszenia „Ach Zielone.”

Ostatnia rozmowa z P. Tomaszem Skóra przeprowadzona była w plenerze , dlatego też nienajlepsza była jakość dźwięku. Informowali o tym Internauci , którzy przysyłali do mnie e-maile i dzwonili. Wspólnie z P. Tomaszem Skóra zadecydowaliśmy o ponownym nagraniu rozmowy w warunkach domowych , co umożliwiło lepszą jakość audio.

Za utrudnienia przepraszam.

Józef Zdybel

„Na wzgórzach i w lasach Zielonego”. 15.07.2018 r.

15 lipca 2018 r. w Zielonem odbyły się uroczystości religijno – patriotyczne „Na wzgórzach i w lasach Zielonego”. Organizatorem  było Stowarzyszenie „Ach Zielone” z Prezesem Tomaszem Skóra. W rekonstrukcji brało udział wiele grup.

Przewodniczący Stowarzyszenia powitał przybyłych Gości.

Na uroczystości przybyli:

Proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie ks. Prałat dr Eugeniusz Derdziuk
Starosta Zamojski Henryk Matej
Wicestarosta Zamojski Kazimierz Mielnicki
Burmistrz Krasnorodu Kazimierz Misztal
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Roland Wyrostkiewicz
Z-ca Burmistrza Krasnobrodu Janusz Oś

Pomimo obfitych opadów deszczu zgromadziło się bardzo dużo osób

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta Polową , którą prowadził ks. prałat Eugrniusz Derdziuk. Następnie rozpoczęła się rekonstrukcja wydarzeń 1939- 1944 r. Na zakończenie wszyscy zaproszeni  zostali na bogaty poczęstuek do kuchni polowej. Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się pojazdy z okresu II wojny światowej.

Msza Święta Polowa w Zielonem.

Rekonstrukcja.”Na wzgórzach i w lasach Zielonego”.

W dwóch galeriach można obejrzeć około 400 zdjęć z uroczystości w Zielonem. Autorami zdjęć są P.Gabriel Umiński i P. Sławomir Mazur. Serdecznie dziękuję za wykonane i udostępnione zdjęcia.

Zdjęcia: Sławomir Mazur

Galeria zdięć

zobacz więcej >>>>>

Zdjęcia : Gabriel Umiński

 

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

 

 

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie . 09.07.2018 r.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na budowę traktu spacerowo – pieszego łączącego miasto Krasnobród z Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

W Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, 9 lipca 2018 r.,odbyło się podpisanie umów miast Krasnobród i Zwierzyniec z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
W podpisaniu umów uczestniczyli:
Były , pierwszy Marszałek Województwa Lubelskiego,Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Arkadiusz Bratkowski.
Marcin Protas – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie
V-ce Starosta zamojski – Kazimierz Mielnicki
Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal
Burmistrz Zwierzyńca – Jan Skiba

Wspólne zadanie Urzędu Gminy w Krasnobrodzie i Starostwa Powiatowego w Zamościu:

„Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie.”

Całkowita wartość projektu: 1 761 219,28 zł.
Koszt wnioskowanego dofinansowania 1 217 102,74 zł.
Koszt przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 217 102,74 zł.

Umowę podpisali :
Marcin Protas – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UM w Lublinie i Kazimierz Misztal , burmistrz Krasnobrodu.

Umowę dotyczącą miasta Zwierzyniec podpisał burmistrz Jan Skiba.

zdjęcia: Józef Zdybel

zobacz więcej >>>>>

Feliksa Lewandowska – poetka , malarka i twórczyni ludowa.

W związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczynamy prezentacje multimadialne ciekawych i zasłużonych dla Krasnobrodu ludzi.  Kiedyś znani , cenieni , podziwiani ,dzisiaj zapominani.

Jako pierwszą przedstawiamy P.Feliksę Lewandowską.

Krótki życiorys zaczerpnięty z tomiki poezji wydanego przez CUK w Krasnobrodzie.

Feliksa Lewandowska poetka , malarka i twórczyni ludowa urodziła się dwudziestego dziewiątego lipca 1914 roku. W tym samym roku wraz z rodzicami wyjechała do Rosji. Do kraju powróciła w 1922 r. Tu ukończyła siedem klas szkoły podstawowej, jednakże na dalsze kształcenie nie pozwoliły warunki materialne.
W 1936 r. wyszła za mąż i od tego czasu , razem z mężem , aż do jego śmierci zajmowała się malarstwem i wykonywaniem polichromii w kościołach. Po śmierci męża dalej zajmowała się malarstwem. Tematyką jej obrazów były pejzaże oraz motywy religijne i ludowe.
Część okupacji przebywała w Niemczech. Podczas okupacji brała czynny udział w życiu kulturalnym , recytując wiersze i śpiewając razem z siostrą zakazane piosenki.
W 1970 r. w Kole Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie założyła zespół ludowy , dla którego pisała wiersze , piosenki i układała scenki dialogowe. Była jego kierownikiem artystycznym.
W 1986 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerkim , otrzymała także Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” za działalność kulturalno-oświatową w środowisku wiejskim.
Wiersze Feliksy Lewandowskiej były publikowane w antologiach : „Złote Ziarna” i „Śródpolne pacierze”. Poza tym ukazały się dwa autorskie tomiki wierszy: „Słowa z serca i ducha płynące” i „Orle nieś me słowa w świat” wydane przez Centrum Upowszechniania Kultury w Krasnobrodzie.

Zmarła 16.12.2000 roku. Pochowana została na cmentarzu w Krasnobrodzie.

Zdięcia do prezentacji pochodzą ze zbiorów Rodziny P.Feliksy Lewandowskiej: P. Jabuba Kurantowicza, Pani K.K. , a także innych Mieszkańców Krasnobrodu.

W prezentacji wykorzystano piosenkę zespołu „Wójtowianie”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.