XXII Sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

sesja

2016-12-21 XXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

    W dniu 28 grudnia 2016 (tj. środa) o godz. 14.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i wolne wnioski.
7.    Podjęcie uchwał:

1)   ws. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/188/13 z dnia  21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasnobród na lata 2013-2020”,
2)    ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Krasnobród,
3)   ws. uchylenia Uchwały Nr XXVII/223/13 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 27 września 2013r. dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku usługowo-mieszkalnym Ośrodka Zdrowia w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 2,
4)   ws. określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Krasnobród na rzecz najemców,
5)   ws. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku usługowo-mieszkalnym Ośrodka Zdrowia w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 2,
6)   ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
7)   ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017
8)   ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9)   ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
10)   ws. wieloletniej prognozy finansowej,
11)   ws. uchwały budżetowej  na rok 2017.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
9.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Roland Wyrostkiewicz

źródło; www.krasnobrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *