Zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi

punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych

Zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Miejski informuje, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasnobród na lata 2017-2018. Wybrano nowego wykonawcę: Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie     ( SZG w Józefowie ul. Armii Krajowej 13, 23 – 460 Józefów), który zaoferował najniższą cenę za tę usługę. Na początku roku  przedsiębiorca dostarczy mieszkańcom nowe harmonogramy odbioru odpadów na lata  2017 i 2018 wraz z informacją o zasadach segregacji odpadów.     W harmonogramie  wprowadzono istotne zmiany wynikające z przyczyn technicznych oraz prawnych, mieszkańcy powinni więc zwrócić na to uwagę. Zmiany dotyczą terminów odbioru, jak i częstotliwości odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości w gminie. Pozostałe zasady zbiórki odpadów nie zmieniają się. Worki na odpady selektywnie zebrane dostarczy przedsiębiorca, natomiast pojemniki oraz worki na zmieszane odpady komunalne mieszkańcy winni zapewnić sobie we własnym zakresie.  Tak jak dotychczas będzie dostępny dla mieszkańców  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na bazie ZGK w Majdanie Wielkim.

źródło: krasnobrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *