Informacje dla właścicieli lasów.

ZAWIADOMIENIE
O ROZPOCZĘCIU PRAC TERENOWYCH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA
UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW, WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH IWSPÓLNOT GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY KRASNOBRÓDUPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU WYKONYWANE SĄ NA ZLECENIE STAROSTYZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 28 września 1991 r. Art. 21, p. 1, ust. 2 (DZ.U. z 2015 r., poz. 2100)
Wyżej wymienione prace obejmują opis lasów figurujących w ewidencji gruntów.
Opisy lasów zawierają skład gatunkowy i wiek drzewostanów, ogólną miąższość (ilość m3 drewna) oraz wskazania rodzajów zabiegów gospodarczych. Wskazania dotyczące zabiegów zawierają również ilość drewna możliwą do pozyskania (bez szkody dla dalszego funkcjonowania lasu) w okresie obowiązywania planu (10 lat). Plan po zatwierdzeniu przez Starostę służy do nadzom nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach niepaństwowych, na jego podstawie leśniczowie prowadzą legalizację pozyskania drewna (cechowanie). Ilość drewna pozyskanego na działce leśnej powinna być zbliżona do ilości zaplanowanej, stąd ważnym jest sprawdzenie przez właścicieli lasów rodzaju zaplanowanych zabiegów i wielkości pozyskania drewna.
ZAINTERESOWANI WŁAŚCICIELE LASÓW PROSZENI SĄ O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WPISÓW ORAZ
WNIESIENIE EWENTUALNYCH UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW PLANÓW, KTÓRE PO UKOŃCZENIU PRAC
TERENOWYCH WYŁOŻONE ZOSTANĄ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W URZĘDZIE MIASTA NA OKRES 60 DNI, O
WYŁOŻENIU PROJEKTÓW W/W PLANÓW WŁAŚCICIELE LASÓW POWIADOMIENI ZOSTANĄ W INNYM
TERMINIE
Projekty planów opracowuje podmiot wykonawstwa urządzeniowego – Eko Las Dariusz Chromieć (tel. kontakt. 606 81 85 98)

Krasnobrodzka Kapela „ Echo Roztocza”

 

Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Kapelę „Echo Roztocza”

Zdjęcia i nagrania utworów dzięki uprzejmości P Stanisława Maruszaka i P Stanisława Kłyża.

Kapela „ Echo Roztocza” założona została 02.01.2001 roku przy Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie. Od tamtego czasu zespół aktywnie bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy, powiatu i województwa.
Swój repertuar opiera głownie na pieśni ludowej i biesiadnej, ale często prezentuje także kolędy, pastorałki, pieśni żołnierskie i młodzieżowe. W ich wykonaniu można również usłyszeć ludowe pieśni ukraińskie.
Do największych osiągnięć kapeli można niewątpliwie zaliczyć udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Przemyślu.

Więcej o Kapeli „Echo Roztocza” na Naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewforum.php?f=70

„Roztoczanie” dawnych wspomnień czar.

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam dzisiaj zespół „Roztoczanie”. Zespół , którego wykonawców, znałem osobiście.
Jeden z Nich P. Stanisław Maruszak, jest do dzisiaj moim serdecznym Przyjacielem.
Materiały do tego tematu udostępnione zostały , własnie , przez P.Stanisława Maruszaka.

Zapewne znaczna część naszego społeczeństwa lubi muzykę lat 60-tych, ale niewiele osób, szczególnie reprezentujących młodszą część naszego społeczeństwa, wie kim byli „Roztaczanie”. Wspomnieniami o zespole „Roztaczanie” podzielił się z nami Stanisław Martiszak – perkusista zespołu. Dla jednych, tych młodszych będzie to krótka lekcja historii, dla pozostałych chwila refleksji i wspomnień z lat młodzieńczych.

Zespół „Roztaczanie” powstał w 1968r. w Krasnobrodzie. Był to pierwszy zespół wokalno-intrumentalny grający muzykę młodzieżową na tym terenie. Zespół tworzyli: Zdzisław Sieklucki – gitara basowa, Grzegorz Gielmuda – gitara rytmiczna, wokal, Gabriel Koscik – gitara solowa, wokal, Stanisław Maruszak – perkusja. Technikiem i Gitarzystą zespołu był Janusz Klejny.

Przez zespół przewinęły się też takie osobistości jak: Franciszek Ożarowski, Kazimierz Słupski, Aleksander Gałan, Janusz Świerszcz, Ignacy Bińczyk – wspaniały konferansjer, Henryk Kowalczuk, Robert Taras, Leon Dąbrowski, Jerzy Pakuła. Pierwszą wokalistką, Roztoczan” była Wiesława Łubiarz, a po jej wyjeździe na studia w zespole śpiewały: Elżbieta Bińczyk, Barbara Bodys, Mieczysława Łubiarz i Zofia Bełz.

źródło: Gazeta Krasnobrodzka18.07.2001r./12
O „Roztoczanach”

Więcej informacji i zdjęć o zespole na  na Naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewforum.php?f=69

UWAGA

Chwilowo ,ze względu na liczne próby spamowania forum ,forum dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Za utrudnienia przepraszam i zapraszam do logowania się. Logowanie wymaga mojej akceptacji.

Sympozjum naukowe poświęcone Powstaniu Styczniowemu na Lubelszczyźnie. ZSO w Krasnobrodzie. 23.03.2017 r

23.03.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie odbyło się sympozjum naukowe poświęcone Powstaniu Styczniowemu na Lubelszczyźnie.
Uroczystość odbyła się w 154 rocznicę bitwy w okolicy Św. Rocha przez oddział Marcina Macieja Borelowskiego , „Lelewela” /24 marca 1863 r/
W sympozjum uczestniczyli m.inn. Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Miształ , ks. prałat Roman Marszalec , dr. hab.Andrzej Przegaliński ,Monika Żur – p.o. dyrektor delegatury w Zamościu , były dyrektor szkoły Adam Kałuża , nauczyciele, uczniowie z 25 szkół.
Sympozjum poprzedzone było konkursami: wiedzy, dziennikarsko – literacki i plastyczny.

Porządek sympozjum:
1. Referatu dr. hab.Andrzeja Przegalińskiego , pracownika naukowego Instytutu Historii UMCS w Lublinie na temat Powstania Styczniwego na Lubelszczyźnie , z podkreśleniem roli Michała Lelewela „Borelowskiego”
2.Panel dyskusyjny , w którym uczestniczyli ks.prałat Roman Marszalec, dr. hab. Andrzej Przegalińsk , Adam Kałuża i Józef Zdybel.
3.Montaż słowno-muzyczny „Strzępy pamięci” przygotowany przez uczniów.
Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród i dyplomów.
4.Wystąpienie gości. w którym P. Burmistrz Kazimierz Miształ podziękował Dyrekcji, nauczucielom i uczniom za przygotowaną uroczystość.
Była to prawdziwa , piękna lekcja Naszej historii dla młodzieży.

Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka zaprasza do Obszy.

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą tematyce rolniczej, a szczególności zagadnieniom związanym z uprawą i dystrybucją tytoniu. Spotkanie odbędzie się 28.03.2017 w Pensjonacie Roztocze w Obszy i rozpocznie się o godzinie 16:00. Gośćmi specjalnymi będą pan minister Wiesław Janczak oraz pan minister Jacek Bogucki. Zainteresowani będą mogli również wziąć udział w szkoleniu na temat zatrudniania obcokrajowców do prac sezonowych.

Ktoś ukradł myśliwską ambonę z pola w Wólce Husińskiej

Czego to ludzie nie ukradną… Policjanci ustalili właśnie, że złodziejem ambony myśliwskiej, która zniknęła z pola w Wólce Husińskiej jest 33-letni mieszkaniec gminy Krasnobród.
Brak ambony zauważył łowczy jednego z kół łowieckich. Natychmiast zareagował. Wczoraj (środa, 22 marca) poinformował o tym policjantów z Krasnobrodu. – Drewniana konstrukcja, ustawiona jesienią ubiegłego roku, skradziona została z pól uprawnych w miejscowości Wólka Husińska. Straty oszacowano na kwotę 1500 złotych – informuje Joanna Kopeć, rzeczniczka zamojskiej policji.
Mundurowi zgłoszenie przyjęli i rozpoczęli poszukiwania złodzieja i łupu. Szybko ustalili, że rabusiem jest 33-letni mieszkaniec gm. Krasnobród. Ambonę znaleźli na jego podwórku. Drewniana konstrukcja była już pocięta na kawałki.
33-latek już usłyszał zarzut kradzieży. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Wkrótce stanie przed sądem. – Zgodnie z kodeksem karnym zabór w celu przywłaszczenia cudzego mienia to przestępstwo, za które grozić może kara do 5 lat pozbawienia wolności – precyzuje Joanna Kopeć.

źródło: www.kronikatygodnia.pl/

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

W dniu 28 marca 2017r. fti. wtorek! o godz. 15.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty i Spraw Społecznych.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie n/w projektów uchwał:

  1. ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r,

  2. ws. rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,

  3. ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,

  4. ws. utworzenia Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,

  5. ws. określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krasnobród jest organem prowadzącym,

  1. ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,

  2. ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród.

W dniu 28 marca 2017r. fti. wtorekJ o godz. 15.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury. odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Przewodniczący Rady /-/ Roland Wyrostkiewicz

Źródło:

https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213

XXV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 30 marca 2017r. (tj. czwartek) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:

1)ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r,
2)ws. rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
3)ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
4)ws. utworzenia Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
5)ws. określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krasnobród jest organem prowadzącym,
6)ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
7)ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
8)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.

/-/ Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło: www.krasnobrod.pl/