Stan dróg powiatowych w naszej gminie.

NFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNOBRÓD
Z uwagi na liczne interwencje i komentarze mieszkańców dotyczące stanu dróg powiatowych w naszej gminie, przekazuję informacje o sposobie postepowania w przypadku uszkodzenia samochodu spowodowanego złym stanem nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia auta na drogach powiatowych należy skierować podanie do zarządcy drogi o wypłacenie odszkodowania. Do tego pisma należy dołączyć: obowiązkowo notatkę policji ze zdarzenia (może być kserokopia potwierdzona za zgodność), można również dołączyć zdjęcia uszkodzonego auta i fakturę za naprawę uszkodzenia (nieobowiązkowo).
Adres zarządcy drogi:
Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
ul. Szczebrzeska 69 , 22-400 Zamość
Podaję również odcinki dróg powiatowych na terenie gm. Krasnobród będących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Zamościu (podlegającemu Staroście Zamojskiemu)
Jacnia – Zielone dr nr 3260L (ul.:Sanatoryjna, Zamojska, 3 Maja, Tomaszowska), Krasnobród – Wólka Husińska (ul. Kościuszki) -2949L, Droga przez Hutki – 3252L, Krasnobród Majdan Wielki (ulica Aleje .N.M.P) – 3263L, Suchowola – Majdan Wielki (przez Hutków) -3247L, Krasnobród- Szur (ul. Lelewela) – 3261L, Krasnobród –Grabnik (ul. Zamojska) -3264L oraz Malewszczyzna – Stara Huta -3284L.
Jednocześnie informuję że wystąpiłem pisemnie do Starosty Zamojskiego (oraz kilkanaście razy telefonicznie do zarządcy) o podjęcie natychmiastowych działań związanych z poprawą przejezdności wymienionych dróg.

/-/ Kazimierz Misztal

Burmistrz Krasnobrodu

źródło: www.krasnobrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *