Nabór do Przedszkola Samorządowego w Krasnobrodzie na rok szkolny 2017/2018

Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Krasnobród.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
Kandydaci zamieszkali poza obszarem administracyjnym gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe, Gmina Krasnobród nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem administracyjnym gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 7 marca 2017 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnobród określa Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Krasnobrodu z dnia 6 marca 2017r (w załączeniu).
Ofertę rekrutacyjną oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w sekretariacie : Zespołu Szkół Podstawowych, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród, tel. 84 660 7543.

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *