Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

W dniu 28 marca 2017r. fti. wtorek! o godz. 15.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty i Spraw Społecznych.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie n/w projektów uchwał:

  1. ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r,

  2. ws. rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,

  3. ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,

  4. ws. utworzenia Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,

  5. ws. określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krasnobród jest organem prowadzącym,

  1. ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,

  2. ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród.

W dniu 28 marca 2017r. fti. wtorekJ o godz. 15.30 w Krasnobrodzkim Domu Kultury. odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Przewodniczący Rady /-/ Roland Wyrostkiewicz

Źródło:

https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *