Trwa przebudowa drogi!

Słowa V-ce Starosty P. Kazimierza Mielnickiego nie zostały rzucone na wiatr!
Zadanie jest już realizowane , z czego powinniśmy się Wszyscy cieszyć!
Na ukończeniu jest już , także projekt , realizowany ze srodków unijnych, droga Kalinowice – Macjejówka , o długości ponad 19 km.
Rozpoczęcie tej inwestycji planuje się na 2018 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr.3260L na odcinku Jacnia – Krasnobród – Tomaszów Lubelski.

Zaczęło się!

26 kwietnia 2017 r. Bardzo ważna data dla Krasnobrodu!

Krótkie spotkanie na moście w Jacni.
– V-ce Starosta – P. Kazimierz Mielnicki
– Dyr. ZDP – P. Józef Łagowski
– Wójt Gminy Adamów P. Dariusz Szykuła

Krótkie spotkanie przy punkcie Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie:
– V-ce Starosta – P. Kazimierz Mielnicki
– Burmistrz Krasnobrodu – P. Kazimierz Misztal
– Wójt Gminy Adamów – P. Dariusz Szykuła
– Dyr. ZDP – P. Józef Łagowski
– Wykonawca i kier. bud. – P. Konrad Sadlik
– Insp. Nadzoru – P. Dawid Blicharz.
Protokół przekazania budowy w UG w Krasnobrodzie podpisali:
V-ce Starosta – P. Kazimierz Mielnicki
Burmistrz Krasnobrodu – P. Kazimierz Misztal
Dyr. ZDP – P. Józef Łagowski
Wykonawca i kier. bud. – P. Konrad Sadlik
Insp. Nadzoru – P. Dawid Blicharz
Warto obejrzeć!
Polecam!

Ze swej strony zapewniłem , ze będę dokumentował przebieg budowy drogi Naszym Czytelnikom!
Dziękuję bardzo  P. V-ce Staroście P. Kazimierzowi Mielnickiemu za zaproszenie mnie , na tak ważną dla Krasnobrodu uroczystość.

 

Można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, prosimy o składanie wniosków w terminie od 24 kwietnia – 10 maja 2017 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne na usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem (dostępnym na stronie www.krasnobrod.pl. Do wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) należy dołączyć :

1) wypełniony wniosek (w części I)
2) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (budynku) z mapką – potwierdzoną za zgodność z oryginałem ( w przypadku gdy przepisy tego wymagały – czyli demontaż przed 31.12.2016 r.), oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby fizycznej wykonującej prace związane z demontażem (załącznik nr 2 do regulaminu)– wzór oświadczenia jest na stronie internetowej www.krasnobrod.pl
Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

źródło: www.krasnobrod.pl

Będą pieniądze na połączenie drogi Nr.3260L Krasnobród – Zielone?

W związku z planowaną budową drogi powiatowej Jacnia – Krasnobród przez pow.zamojski i drogi Tomaszów Lubelski – Zielone , przez pow. Tomaszów Lubelski , brakowało pieniędzy na dokończenie budowy odcinka drogi Krasnobród – Zielone.

Starosta Zamojski wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych P. Konrada Tomaszewskiego.

” W związku z ukończeniem I etapu pilotażowego PROGRAMU WSPÓŁPRACY LEŚNO – SAMORZĄDOWEJ
w zakresie inwestycji drogowych oraz medialnych doniesieniach o jego kontynuacji przez Lasy Państwowe w 2017 r,
zwracamy się z prośbą o ujęcie w planie wspólnych inwestycji z Samorządami , zadań na terenie pow. zamojskiego.
Partnerskie przedsięwzięcia z Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” , o które wnioskujemy ,
dotyczą przebudowy dróg powiatowych.”

w tym drogi  Nr. 3260L Krasnobród – Zielone o długości 6,4 km.

Informację pozostawiam bez komentarza. Liczę na jej szczęśliwy finał.
Połączenie Jacnia – Tomaszów przez Krasnobród stałoby się faktem.