Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej


W dniu 18 kwietnia (tj, wtorek) o godz, 15,30 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie n/w projektów uchwał:
1) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
2) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
3) ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn. „Remont chodników przy drodze powiatowej nr 3262 L na terenie gm. Krasnobród,
4) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
5) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

W dniu 19 kwietnia (ti, środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Mieiskim w Krasnobrodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty i Spraw Społecznych.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie n/w projektów uchwał:
1) ws. rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
2) ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
3) ws. utworzenia Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
4) ws. określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krasnobród jest organem prowadzącym,
5) ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
6) ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród.

W dniu 19 kwietnia (ti. środa) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie n/w projektów uchwał:
1) ws. przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasnobród”,
2) ws. określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Krasnobród.
Przewodniczący Rady /-/ Roland Wyrostkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *