XXVI sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 20.04.2017 r.

XXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, odbędzie się 20 kwietnia 2017r. tj. czwartek o godz. 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII, XXIV i XXV sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. rozwiązania Zespołu Szkół Podstawowych im. 2Ś Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie,
2) ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
3) ws. utworzenia Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,
4) ws. określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krasnobród jest organem prowadzącym,
5) ws. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
6) ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasnobród,
7) ws. rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie,
8) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn. „Remont chodników przy drodze powiatowej nr 3262 L na terenie gm. Krasnobród,
9) ws. przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krasnobród”,
10) ws. określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Krasnobród,
11) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
12) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
13) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
14) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Krasnobród za 2016 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *