Można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, prosimy o składanie wniosków w terminie od 24 kwietnia – 10 maja 2017 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne na usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem (dostępnym na stronie www.krasnobrod.pl. Do wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) należy dołączyć :

1) wypełniony wniosek (w części I)
2) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (budynku) z mapką – potwierdzoną za zgodność z oryginałem ( w przypadku gdy przepisy tego wymagały – czyli demontaż przed 31.12.2016 r.), oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby fizycznej wykonującej prace związane z demontażem (załącznik nr 2 do regulaminu)– wzór oświadczenia jest na stronie internetowej www.krasnobrod.pl
Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

źródło: www.krasnobrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *