XXVIII Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

XXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  odbędzie się 29 czerwca 2017 r, (czwartek) o godz. 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony ( Ośrodek Zdrowia), ^
2) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony
3) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony ( Dolina Świętego Rocha) ,
4) ws. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół w Krasnobrodzie,
5) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
6) ws. likwidacji jednostek budżetowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Szkół w Krasnobrodzie,
7) ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roland Wyrostkiewicz

60 lat Sanatorium w Krasnobrodzie.

Po zakończeniu niezbędnych prac remontowych w 1957r powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych w Krasnobrodzie. Pierwszym dyrektorem placówki został Józef Barański, sprawował te funkcję do 1967r. Pieczę nad opieką medyczną przebywających na leczeniu dzieci przejęła Klinika Pediatrii przy Akademii Medycznej w Lublinie. Natomiast opiekę organizacyjną – Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka w Lublinie. Wiosną 1959r wybuchł w budynku głównym groźny pożar, który zniszczył znaczną część pokrycia dachowego. Dzięki ofiarnej pracy pracowników Sanatorium udało się odremontować budynek i 9 lipca 1959r Sanatorium przyjęło pierwsze dzieci na turnus letni.
Rok 1967 był rokiem przełomowym, została wówczas podjętą decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego na 120 miejsc. Budowa trwała od 1967r do 1971r.
Po Józefie Barańskim funkcję dyrektora zakładu pełniły następujące osoby: dr Jan Żołyński (1971-1972), Gustaw Sak (1972 – VI 1994), p.o Dyrektora lek. med. Jacek Koziejowski (VI 1994 – XII 1994), p.o. Dyrektora lek. med. Zbigniew Michalski (I 1995 – VI 1995), mgr Wiesław Chmielowiec (VI 1995 – XII 2010), lek med Janusz Karski (XII 2010 -IV 2011).
Od 14 kwietnia 2011r obowiązki Dyrektora zakładu pełni mgr Wojciech Żurakowski.

źródło: sanatorium-krasnobrod.pl/

Więcej na temat historii Sanatorium na naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=19&p=1100#p1100