XXVIII Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

XXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,  odbędzie się 29 czerwca 2017 r, (czwartek) o godz. 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony ( Ośrodek Zdrowia), ^
2) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony
3) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas określony ( Dolina Świętego Rocha) ,
4) ws. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół w Krasnobrodzie,
5) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
6) ws. likwidacji jednostek budżetowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie oraz utworzenia jednostki budżetowej Zespół Szkół w Krasnobrodzie,
7) ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roland Wyrostkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *