Diecezjalna Pielgrzymka Straży Pożarnych do Sanktuarium w Krasnobrodzie

Niedziela, 17 września 2017 r.
Zamojscy strażacy już po raz 8. będą pielgrzymować do krasnobrodzkiej Pani.

Program pielgrzymki:

9.45 – zbiórka uczestników przy „Kaplicy Objawień na Wodzie”
10.00 – Przemarsz do Sanktuarium
10.30 – Msza Św. w intencji strażaków pod przewodnictwem J.E. Bpa dr hab. Mariusza Leszczyńskiego.

XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, odbędzie się 19 września 2017 r. / wtorek/ o godz. 16°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród,
2) ws. przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnobród,
3) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Galeria zdjęć: Diecezjalne Święto Plonów. Krasnobród 10.09.2017 r.

Diecezjalne Święto Plonów. Krasnobród 10.09.2017 r.

Ponad 300 zdjęć na Naszym Forum:
http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=29&t=952 < kliknij i oglądaj

Dziękuję za zdjęcia wykonane przy „Kaplicy Objawień na Wodzie ” P.Sławomirowi Mazurowi.
Dziękuję także za pomoc P. Gabrielowi Umińskiemu.

Jeszcze dzisiaj nagranie filmowe.