Ruszył pilotażowy program wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w 5 polskich gminach

Z wójtami i burmistrzami pięciu gmin, które biorą udział w pilotażowym programie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) spotkał się Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.
Podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska został zaprezentowany „Pilotażowy program priorytetowy GOZ”, zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbyła się również dyskusja na temat zasad jego wdrażania.
Celem pilotażu jest wypracowanie przez uczestniczące gminy dobrych praktyk co do wprowadzania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.
Minister Sławomir Mazurek podkreślił kluczowe znaczenie gospodarki o obieguzamkniętym (GOZ) dla rozwoju Polski. Zwrócił uwagę, że ten kierunek
to także droga do zrównoważonego rozwoju. – Jest to szansa na dynamiczny rozwój kraju, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wójtowie i burmistrzowie gmin biorących udział w programie pilotażowym: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.
– Wprowadzenie pilotażu w pięciu gminach okazało się dobrym pomysłem. Przygotowujemy inwestycje, które będą wzorcowe dla innych samorządów
. Udział w projekcie to szansa dla naszych gmin, ale także wyzwanie, któremu sprostamy – podkreślił wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski. – Gospodarka obiegu zamkniętego to ogromna szansa dla terenów wiejskich. Tkwi w nich potencjał, na który dotąd nie zwracaliśmy uwagi – dodał.
źródło:
http://portalkomunalny

Więcej na stronie:
http://portalkomunalny.pl/gospodarka-obiegu-zamknietego-zmierza-do-polskich-gmin-trwa-pilotazowy-program-wywiad-365426/   < kliknij i czytaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *