P. Tadeusz Prus – Wspomnienia. Rodzina i mało znane dzieje Krasnobrodu.

Moim kolejnym rozmówcą był P.Tadeusz Prus. Niezwykły Człowiek i wspaniały
interpretator mało znanych faktów z historii Krasnobrodu. Niezwykle skromny i ciepły.
Pełen miłości do Rodziny. Posiadający ogromną wiedzę o Krasnobrodzie.
Jestem pełen podziwu dla P. Tadeusza Prusa i bardzo serdecznie dziękuję za
rozmowę , która była dla mnie zaszczytem.
Józef Zdybel

Bezpieczna droga do szkoły w Kaczórkach.

W celu poprawienia bezpieczeństwa szczególnie , dla dzieci , na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 849 z drogą powiatową Hutki – Kaczórki – Zwierzyniec wybudowano chodnik. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne od szeregu lat .Na skrzyżowaniu tym było, wiele zdarzeń i wypadków ,nawet śmiertelnych.
Dlatego też był najwyższy czas na wybudowanie chodnika. W szczególności na przejściu dzieci do szkoły. Udało się to , dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni, że powiat zamojski podjął taką decyzję i dał możliwość wybudowania tegoż odcinka , angażując środki , jak również całe wykonawstwo.
Szkoła w Hutkach Kaczórkach jest to druga szkoła pod względem wielkości w gminie Krasnobród , po placówce oświatowej w samym sercu gminy Krasnobród.
Do szkoły w Hutkach Kaczórkach ,na dzień dzisiejszy , uczęszcza ponad sto trzydzieścioro dzieci.

Galeria zdjęć:

więcej zdjęć>>>>>>

Dofinansowanie z RPO dla przedsiębiorców

ZAPRASZAMY
właścicieli i pracowników firm sektora MSP zlokalizowanych na terenie regionu bialskiego i chelmsko-zamojskiego, obejmującego: Białą Podlaską, Chełm i Zamość oraz powiaty: bialski, radzyński, parczewski, włodawski, chełmski, zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski i krasnostawski

OFERUJEMY
REFUNDACJĘ usług rozwojowych, do których zaliczają się:
szkolenia
kursy zawodowe,
egzaminy,
doradztwo,
studia podyplomowe,
e-learning,
mentoring,
analiza potrzeb rozwojowych
Maksymalna wartość refundacji: 15 000 zł
Maksymalna war tość refundacji jednej usługi rozwojowej: 5 000 zł
BIURO PROJEKTU:
QS Zurich
ul. Lwowska 24
Galeria Atelier
I piętr o
22-100 Chełm
Dofinansowanie projektu z UE: 16 218 510,00 zł

Szkolenie z zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne oraz zasad profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych, alergicznych i parazytologicznych.

W ramach realizowanego przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie projektu z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia, 3 grudnia 2017 r. (niedziela) o godzinie 12.00, w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne oraz zasad profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych, alergicznych i parazytologicznych.
W ramach spotkania edukacyjnego każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych:
• badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG,
• oznaczenia serologiczne w kierunku 4 alergenów: Aspergillus fumigatus, kurz siana, pierze kurze, naskórek trzody chlewnej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy rolników (zarówno indywidualnych, jak i pracowników wielkotowarowych gospodarstw rolnych), osoby zamieszkujące teren gminy, leśników i weterynarzy, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, w której poddadzą samoocenie wzrost swojej wiedzy i świadomości dotyczących zagrożeń biologicznych występującej w ich środowisku pracy.

źródło:
www.krasnobrod.pl/

Pieśni Patriotyczne z….lamusa

„Kto śpiewa, modli się podwójnie” zauważa ewangelista Św. Paweł.
Pieśni od zarania dziejów Polski do czasów współczesnych.
Ok.1500 znanych i nieznanych pieśni i piosenek patriotycznych. Często wiele nieznanych zwrotek.
Pieśni od „Bogarodzicy’ do „Żeby Polska była Polską”
Książka dla każdego. Doskonała do lekcji patriotyzmu .Powinna być w każdym domu , w każdej szkole i bibliotece. Doskonała do wykorzystania podczas uroczystości państwowych.
Szkoda tylko ,że brak nut do tak pięknych znanych i zapomnianych polskich pieśni i piosenek.
Trudno dostępna.
Niemniej jednak gorąco polecam.