Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Zarządzenie Nr 351/2017
Burmistrza Krasnobrodu z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje :
§1
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie stanowiący załącznik do zarządzenia.

więcej >>>>>>

źródło: BIP
umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *