Świąteczny spacer nad zalew. 26.12.2017

Brak śniegu na Święta Bożego Narodzenia wynagrodziła nam piękna , słoneczna pogoda. Wiele rodzin wybrało się na poobiednie spacery. Spotkać można było nawet rowerzystów. Piękne są tereny Krasnobrodu , jest co podziwiać.

Zapraszamy!

Na forum jest do obejrzenia ok.100 zdjęć ze świątecznego spaceru

zdjęcia na Forum >>>>>>

 

Wigilia Bożego Narodzenia 2017 r.

Marianna Olszewska

W WIECZÓR CICHY ŚWIĘTY

Idzie gwiazdka po niebie
złotym światłem sieje
zagląda do okien
i do dzieci się śmieje

To podziwia choinki
to przegląda prezenty
w wieczór wigilijny
w wieczór cichy święty

A gdy do wieczerzy
zasiada rodzina
i najstarszy gwiazdkę
z lat dzieciństwa wspomina

Płyną opowieści
i melodie kolędy
w wieczór wigilijny
w wieczór cichy święty

Na stole płonie świeca
światełko pomocy
dla tych co samotni
opuszczeni tej nocy

Serca – świece goreją
jasna gwiazda wschodzi
by nikt nie był samotny
Jezus na świat przychodzi

z tomiku: „Z niebem w oczach”

 

Zaginął mężczyzna, mieszkaniec Wólki Husińskiej.

Policja poszukuje zaginionego 79-latka, który wczoraj około godziny 15.00 wyszedł z domu w miejscowości Wólka Husińska i dotąd nie wrócił. Mężczyzna ma zaniki pamięci i może potrzebować pomocy. Rysopis zaginionego podaje Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
W poszukiwania włączyło się wiele służb, a także sąsiedzi zaginionego.
Informacje na temat zaginionego 79-latka można zgłaszać pod numerem telefonów alarmowych 997 lub 112.

 wiecej informacji >>>>>>

Policję zaalarmowała we wtorek ok. godz. 15 córka mężczyzny. Powiedziała, że jej tata wyszedł z domu i nie wiadomo, dokąd się udał. Podkreślała, że starszy pan miewa zaniki pamięci, stroni od ludzi i nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.

Od tamtego momentu trwają poszukiwania mężczyzny. Stale jest w nie zaangażowanych ponad 100 osób. To policjanci z Zamościa, ale również Tomaszowa Lubelskiego, ponadto strażacy i strażnicy graniczni, a także mieszkańcy Wólki Husińskiej i okolicznych wiosek.

– W użyciu są noktowizory, kamera termowizyjna, dzisiaj przestał padać śnieg dlatego w użyciu jest również dron. Osoby biorące udział w poszukiwaniach sprawdzają tereny miejscowości Wólka Husińska i pobliskich wsi oraz kompleksy leśne i polne, jednak do chwili obecnej nie jest znane miejsce pobytu mężczyzny – relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Kiedy 79-latek wychodził z domu, miał na sobie zimową, czarną kurtkę do pasa, flanelową koszulę w czarno-białą kratę, dresowe, cienkie, szare spodnie oraz zimowy czarny kaszkiet. Na nogach miał granatowe klapki i szare skarpetki.

– Działania poszukiwawcze wciąż trwają, jeżeli ktoś widział mężczyznę wzrostu ok. 160 cm, otyłej budowy ciała (waga ok. 95 kg.)roszony jest o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji – apeluje policjantka..

źródło:

http://www.kronikatygodnia.pl/

XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 22 grudnia 2017r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:
1)ws. uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród,
2)ws. przystąpienia Gminy Krasnobród do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
3)ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
4)ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
5)ws. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową,
6)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
8)ws. wieloletniej prognozy finansowej,
9)ws. uchwały budżetowej na rok 2018.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.
Po sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.
/-/ Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło:

www.krasnobrod.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie Lublin, 2017-12- O S”
LU.WRRR.704. $0$. Ro/ł- Urffr 4
Urzędy Gmin województwa lubelskiego
Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623} z dniem 1 września 2017r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to nowa instytucja w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencje Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został utworzony m.in. z potrzeby wsparcia działań i projektów służących podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zadania dotyczące wsparcia i rozwoju, czyli te, które dotychczas skupione były w ARR i ANR, znalazły się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zaś działania związane z realizacją płatności w zakresie środków finansowych UE przejęła ARiMR.
Administrowanie Funduszami Promocji Produktów Rolno-Spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009r, o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2017 poz. 2160), to jedno z zadań leżących w kompetencji KOWR,
Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy promocji) są zobowiązani do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853). Krajowy system ewidencji producentów prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dla zachowania ciągłości komunikacji z podmiotami zastosowany został okres przejściowy, polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez Agencję Rynku Rolnego w kontaktach z KOWR w sytuacji, gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.
20-027 Lublin ul. Karłowicza 4, tel: 81/536 37 15, 81/536 37 31, 81/534 04 70 fax: 81/532 02 11,
lublin@kowr.gov.pi
Możliwość posługiwania się przez podmiot nr CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru EP jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku. Po 31 sierpnia 2018 roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji będą musieli posługiwać się wyłącznie nr EP.
Rejestracja oraz aktualizacja w krajowym systemie ewidencji producentów odbywa się na podstawie formularza „Wniosek o wpis do ewidencji producentów”, który dostępny jest na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl wraz instrukcją wypełniania wniosku.
W powyższym wniosku dane podmiotu muszą być zgodne z danymi podanymi w deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1) składanymi do KOWR.
Przedstawiając powyższe prosimy o poinformowanie zainteresowanych beneficjentów o obowiązku dokonania powyższych zmian w celu sprawnej realizacji mechanizmu.
Zastępca Dyrektora}
 Marek Wojciechowski