XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że 22 grudnia 2017r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał:
1)ws. uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krasnobród,
2)ws. przystąpienia Gminy Krasnobród do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
3)ws. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
4)ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
5)ws. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową,
6)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017,
8)ws. wieloletniej prognozy finansowej,
9)ws. uchwały budżetowej na rok 2018.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10.Komunikaty i informacje.
11.Zamknięcie obrad.
Po sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.
/-/ Roland Wyrostkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

źródło:

www.krasnobrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *