Nie wysypujemy popiołów z palenisk domowych na drogi publiczne!

 

Apel Burmistrza Krasnobrodu!

Burmistrz Krasnobrodu apeluje do mieszkańców Gminy Krasnobród o niewysypywanie popiołów z palenisk domowych na drogi publiczne. Popiół z palenisk domowych traktować należy jak odpad komunalny i pozbywać się go w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) lub jeśli jest to popiół drzewny wykorzystywać we własnych gospodarstwach domowych jako nawóz w przydomowych ogródkach i na polach. Ponadto zgodnie z  art. 91 Kodeks  wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z póź.zm.) – Kto zanieczyszcza drogę publiczną […], podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

źródło: www.krasnobrod.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *