XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

W dniu 27 lutego 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Złożenie sprawozdań oraz przedstawienie planów pracy na rok 2018 przez:
– Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
– Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych,
– Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
– Komisję Uzdrowiskową,
– Komisję Rewizyjną.
9. Podjęcie uchwał:
1)ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
2)ws. likwidacji Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie,
3)ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
4)ws. podziału Gminy Krasnobród na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
5)ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
6)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 13 lat,
7)ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
8)ws. wprowadzenia opłaty miejscowej, określenia stawki, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
9)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11.Komunikaty i informacje.
12.Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *