XXXVI sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 24 .05.2018r.

XXXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, odbędzie się 24 maia 2018r, t.j. czwartek o godz. 11°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
2) ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018,
3) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie,
4) ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie,
5) ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Krasnobród za rok 2017,
6) ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnobrodu z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017r,
7) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji drogowych zadań remontowych dróg powiatowych na terenie Gminy Krasnobród,
8) ws. zmiany uchwały nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasnobród,
9) ws. określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krasnobród w roku 2018,
10) ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas określony.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Krasnobród za 2017 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Krasnobród za 2017 rok.
Odpowiedzi na interpelacje radnych i py.tania mieszkańców.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Festyn z Niepodległą.Krasnobród. 03.05.2018 r.

Mam przyjemność przedstawić Państwu pełną relację z „Festynu z Niepodległą” , ponad 3 godzinne nagranie , bez żadnych skrótów, korekt , wycinania czy „manipulacji” Nagranie na pewno nie jest idealne.Pokazuje jednak jak bawił się Krasnobród 3 maja 2018 r. w dniu Święta Konstytucji 3 Maja. Sprawy rodzinne , jak i zdrowie nie pozwoliły mi nagrać wszystkiego. Zrobiłem tyle ile mogłem. Jak to zrobiłem oceńcie Państwo sami.

Możecie Państwo obejrzeć także bloki tematyczne Festynu. Nie są one „idealnie ” dopracowane ,sądzę jednak ,że pokazują nasze Majowe Święto.

Jest to mój wkład / czas, praca, zarwane noce,itp./ w obchody Majowego Święta. Za wszelkie niedoskonałości w nagraniach przepraszam .

Życzę przyjemnego oglądania.

Józef Zdybel

„Polonez” na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie.

Prezentacja młodych talentów.

Wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Utworzenie żywej flagi narodowej.

Koncert chóru „Tarna – Vox”.

Koncert zespołu „Krasnobrodzki Gospel”

Koncert zespołu „Wójtowianie”

Zdjęcia

Galeria zdjęć na Naszym Forum

więcej >>>>>>>>