Nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Nowe stawki obowiązują od 11.07.2018 r.
Stare ceny: woda 2,50 zł + 8% WAT, jednakowa cena dla wszystkich, ścieki 3,85 zł + 8% WAT mieszkańcy, firmy 6,06 zł. + 8% VAT.
Od 11 07.2018 r. woda 2,91 zł + 8% WAT, ścieki 4,88 zł + 8% WAT (cena dla wszystkich).
Obecnie jest jednakowa cena za ścieki dla mieszkańców i pozostałych (firmy)
Podsumowując przy tych regulacjach firmy płacą mniej za ścieki. niestety mieszkańcy płacą więcej.
Dla porównania jak to wygląda w innych gminach:

Dzień Otwarty Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. 26.07.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2019 roku rozszerzamy działalność naszego Domu o nową ofertę dziennych usług skierowaną do mieszkańców naszej gminy powyżej 60 roku życia w tworzonym Dziennym Domu „Senior +”
Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020.

Całkowita wartość zadania – 315 000 zł w tym:
– dofinansowanie MRPiPS – 252 000 zł,
– dofinansowanie z budżetu powiatu zamojskiego – 63 000, zł.

Dzienny Dom będzie się mieścił w budynku parterowym, wolnostojącym o powierzchni 230 m2, usytuowanym przy ul. Sanatoryjnej 34, obok domu pomocy (dawny budynek pralni). W dniu 17 lipca 2018 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą prac budowlanych. Termin oddania do użytku budynku planowany jest na 30 listopada 2018 r.

Dom będzie świadczył usługi specjalistyczne od poniedziałku do piątku:
– zabiegi rehabilitacyjne z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
– poradnictwo socjalne,
– edukację zdrowotną i promocje zdrowia,
– zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania.

Uczestnicy zajęć będą mieli zapewniony obiad.

Program spotkania:

– prezentacja usług całodobowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej,
– prezentacja usług w tworzonym Dziennym Domu „Senior +”.

Dyrektor Domu- mgr Bożena Ożga

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdięć

zobacz więcej >>>>>

 

Relacja z Dni Krasnobrodu. 21-22.07.2018 r.

Dni Krasnobrodu odbyły się przy pięknej , słonecznej i upalnej pogodzie.Dopisali także widzowie. Upał , obowiązki rodzinne , spowodowały ,że nie nagrałem wszystkiego co chciałem. Utrudnienia wynikają także z warunków jakie trzeba spełnić aby nagranie umieścić na You Tube. Prawa autorskie wielu utworów uniemożliwiają umieszczenie niektórych nagrań.

XXVIII Przegląd Orkiestr Dętych. Krasnobród. 22.07.2018 r.

Zdjęcia: Gabriel Umiński i Józef Zdybel

Galeria zdjęć 

zobacz więcej >>>>>

————————————————————————————————

Wystawa ptaków egzotycznych.

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>>

————————————————————————————————

Otwarcie Dni Krasnobrodu , pokazy strażackie , konkursy

zdjęcia:  Józef Zdybel

galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>>>

 

„Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. 300 zł nie będzie przysługiwało na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie (tzw. zerówka) w szkole i przedszkolu.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Wystawa konkursu fotograficznego „Uroki Naszego Roztocza”. Krasnobród `18.07.2018 r.

Wernisaż i podsumowanie konkursu 18 lipca 2018 r. w Galerii „Przystanek” w Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.

Organizatorzy:

Koło Fotograficzne ZS w Krasnobrodzie . Biblioteka Szkolna ZS w Krasnobrodzie , Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie.

Zdjęcia: Józef Zdybel

 

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

24 lipca 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony,
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród,
uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.
9. Przyjęcie projektów uchwał w sprawach:
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród oraz przekazanie do jednostek pomocniczych gminy w celu zasięgnięcia opinii.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Roland Wyrostkiewicz

 

Rozmowa z Tomaszem Skóra , Prezesem Stowarzyszenia „Ach Zielone.”

Ostatnia rozmowa z P. Tomaszem Skóra przeprowadzona była w plenerze , dlatego też nienajlepsza była jakość dźwięku. Informowali o tym Internauci , którzy przysyłali do mnie e-maile i dzwonili. Wspólnie z P. Tomaszem Skóra zadecydowaliśmy o ponownym nagraniu rozmowy w warunkach domowych , co umożliwiło lepszą jakość audio.

Za utrudnienia przepraszam.

Józef Zdybel