XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

24 lipca 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony,
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krasnobród,
uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/237/2018 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.
9. Przyjęcie projektów uchwał w sprawach:
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród oraz przekazanie do jednostek pomocniczych gminy w celu zasięgnięcia opinii.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Roland Wyrostkiewicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *