Z Kalinowic do Krasnobrodu bez dziur i wybojów.

Fot.pixabay

Zarząd Powiatu Zamojskiego rozstrzygnął przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L Kalinowice – Pniówek – Białowola – Zalesie – Krasnobród.

Remont obejmie 19,2 km odcinka od drogi krajowej nr 17 w Kalinowicach (Gmina Zamość) do Maciejówki (Gmina Krasnobród). Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach dużego projektu wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Unijne dofinansowanie dla przebudowy drogi nr 3247 to kwota 8 794 547 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie 20 947 266 zł. Wkład własny budżetu Powiatu w Zamościu to 12 152 719 zł (58% wartości).

Aby zrealizować tak poważne zadanie Powiat zawarł z Gminami Zamość, Adamów i Krasnobród porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji. Wszystkie trzy Gminy przekażą Powiatowi dotację w łącznej kwocie 6 076 360 zł (50% wkładu własnego Powiatu).

Na terenie Gminy Zamość odremontowany będzie odcinek drogi o długości 7,87 km od Kalinowic przez Pniówek i Białowolę do Zalesia. Przebudowie ulegnie też most na Łabuńce. Zadanie dotyczy również przebudowy istniejących i budowy nowych chodników – łączna ich długość to 5,29 km. Na realizację inwestycji Gmina Zamość przekaże Powiatowi dotację w kwocie 2 716 705 zł (2018 rok: 256 539 zł, 2019 rok: 1 000 000 zł, 2020 rok: 1 460 166 zł).

źródło: UG Zamość

Zamość, dn. 28.08.2018r

Znak TT.III/3430/N-19/3/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka.

Stosownie do postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu informuję, że w wyniku postępowania przetargowego na remont odcinków dróg powiatowych powiatu zamojskiego wybrano ofertę  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość na wartość 20 878 386,01 zł. brutto

źródło: bip.zdp.zamosc.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *