XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.09.2018 r.

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się 10 października 2018 r./środa/ godz. 15°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1 .Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1)ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony,
2)ws. ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacji przy drodze powiatowej nr 3263L ciągu drogowego Majdan Wielki- Majdan Mały- Tarnawatka na działce nr 114/2,
3)ws. przyjęcia przez Gminę Krasnobród zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3260L Krasnobród Tomaszów Lub. – Krasnobród – Jacnia na odcinku od km 8+556 do km 15+250.
4)ws. zmiany statutu Gminy Krasnobród,
5)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Podziękowanie i wręczenie medali pamiątkowych dla osób związanych z samorządem gminnym.
12. Zamknięcie obrad.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *