Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra 13.01.2019 r. w Krasnobrodzie.

27. Finał WOŚP 13 stycznia 2019 r.
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Zarejestrowana już została lista wolnoteriuszy WOŚP z Naszej Gminy.

Więcej szczegółów wkrótce!

27 Finał WOSP – przeczytaj >>>>>>

I Sesja Radnych Powiatu Zamojskiego 20 listopada 2018 r.

BIP Starostwo Powiatowe w Zamościu
Transmisje online
https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=944
Dostępne tu będą nagrania z wszystkich sesji

I Sesja Radnych Powiatu Zamojskiego 20 listopada 2018 r.

https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=944&p1=szczegoly&p2=1318162

Uwaga! Można pobrać nagranie z sesji na dysk lub oglądać , powiększając, ze strony BIP.

Strażacy ochotnicy z całej Polski obchodzili w Warszawie 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 18.11. 2018 r.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów przy tablicach i pomnikach Polaków walczących o niepodległość.
Delegacja lubelska złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży.
O godz. 12 tej w Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum Narodu , odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i 40 tej rocznicy wyboru Papieża Polaka , pod przewodnictwem J. E. Kardynała Kazimierza Nycza. Uczestniczyli w niej Druhny i Druhowie z całej Polski wraz z kierownictwem Zarządu  Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Dh. Waldemarem Pawlakiem.
Po nabożeństwie wręczono odznaczenia , a następnie odbył się koncert pod tytułem „Myśląc Ojczyzna” , w wykonaniu strażackich orkiestr dętych.

Nagranie aparatem fotograficznym : dh. Sławomir Mazur

zdjęcia dzięki uprzejmości dh. Sławomira Mazura

zobacz więcej >>>>>

zdjęcia dzięki uprzejmości P Agnieszki Mazurek

zobacz więcej >>>>>

II sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 29.11.2018 r.

29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16 °° w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:
1) ws. powołania Komisji Rewizyjnej,
2) ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
3) ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej,
4) ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
5) ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą w Krasnobrodzie 20-21 XI 2018 r.

W dniach 20-21 listopada 2018 w Sanktuarium w Krasnobrodzie odbyły się rekolekcje z O. Johnem Bashoborą , charyzmatykiem i kapłanem . z Ugandy.
Spotkanie , 20 listopada 2018 r. o godz,9.00 , rozpoczęło się Mszą Świętą , której przewodniczył Ks. Prałat dr. Eugeniusz Derdziuk.
Dalsza część Rekolekcji odbyła się w Ośrodku ‚Zacisze”, gdzie O. Rekolekcjonista przeprowadził dwie konferencje. Wieczorne spotkanie zakończyła modlitwa nad chorymi dziećmi.
21 listopada 2018 r. , również w Ośrodku „Zacisze” , odbyły się 3 konferencje przeprowadzone przez O. Johna Bashobora.
Rekolekcje, o godz.18.00 , zakończyła Msza Święta , pod przewodnictwem Ks. Prałat dr. Eugeniusza Derdziuka  i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienia.
Zapraszam do obejrzenia Mszy Świętych z rozpoczęcia i zakończenia rekolekcji.
Natomiast relacje z konferencji z O. Johnem Bashoborą są w trakcie opracowywania.

Msza Święta w Sanktuarium. Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą . 20. XI. 2018 r.

Msza Święta w Sanktuarium. Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą . 21. XI. 2018 r.

Zdjęcia z 20 listopada 2018 r.

zobacz więcej >>>>>

zdjęcia z 21 listopada 2018 r.

zobacz więcej >>>>>

Fundacja Serce do Serca

Dowiedz się więcej na temat Fundacji >>>>>>

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – zbiórka darów i koncert

Krasnobrodzki Dom Kultury informuje, że w niedzielę 25 listopada 2018r. na terenie gminy Krasnobród po raz kolejny odbędzie się Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

W ramach akcji zbierane będą dary rzeczowe. NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY !!!

Wolontariusze oczekiwać będą na darczyńców w następujących miejscach:

KACZÓRKI – obok Kaplicy – 9.30 – 11.20

KRASNOBRÓD: – SKLEP SPOŻYWCZY JANUSZ KURANTOWICZ (PODKLASZTOR) – 9.30 – 13.30

AMC MARKET SPOŻYWCZY KJW ADAMCZUKOWIE – 9.00 – 14.00

KRASNOBRODZKI DOM KULTURY – 14.00 – 18.00

SKLEP BIEDRONKA – 9.30 – 14.00

DELIKATESY CENTRUM – 9.00 -14.00

Zbiórce darów w Krasnobrodzkim Domu Kultury towarzyszyć będzie koncert, który rozpocznie się o gody. 15.00, a biletem wstępu na to wydarzenie będą słodycze zbierane dla potrzebujących dzieci.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Akcji, która ma na celu pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

źródło: http://www.krasnobrod.pl

P. Radosław Cios-Mairot – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji 2018–2023.

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 21.11. 2018.

Sesja przebiegała w/g następującego porządku:
1. Otwarcie sesji przez P. Wiesława Najda.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a usta 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Krasnobrodu P. Kazimierza Misztala , wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji 2018–2023
został dzisiaj wybrany Radosław Cios-Mairot. Wybrano także jednego Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie P.  Kazimierza Mielniczek.

Radosław Cios-Mairot – 43 lata, żonaty, żona Sandrine, syn Karol, wykształcenie wyższe – magister inżynier. Pracuje od wielu lat w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce jako instruktor terapii zajęciowej, wspomaga też Zarząd MGKS „Igros” Krasnobród oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” jako wolontariusz. Był także Radnym Rady Miejskiej kadencji 2010-2014.

Panu Przewodniczącemu Radosławowi Cios-Mairot, a także Zastępcy P. Kazimierzowi Mielniczkowi gratuluję wyboru i życzę wielu sukcesów w trudnej samorządowej pracy. Życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji zaplanowanych i oczekiwanych przez społeczeństwo Miasta i Gminy Krasnobród zadań i wyzwań.
Podobne życzenia jeszcze raz kieruję do Burmistrza Miasta Krasnobród P. Kazimierza Misztala.

Co dalej z sanatorium?

Wojewoda chce oddać spadkobiercom właścicieli majątku „Dobrą ziemskie Krasnobród” część użytkowanej przez sanatorium działki z budynkami i parkiem, a także kilka innych nieruchomości. Od tej decyzji wpłynęło odwołanie do ministra rolnictwa.

Ostatnimi właścicielami majątku Fudakowskich byli Maria i Kazimierz (ziemianin i działacz polityczny, senator RP w latach 1935-1939). Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek dworski razem z gruntami rozparcelowano. Część dóbr rozdzielono między okolicznych chłopów, część przejął PGR reszta—z pałacem i innymi zabudowaniami została oddana w użytkowa-nie Zarządowi Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu. W 1950 r. park z budynkami prze-szedł pod egidę Wojewódzkiego Wy-działu Zdrowia w Lublinie. W 1957 r. powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych. Pod koniec lat 60. zapadła decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego. Obecnie sanatorium przyjmuje również kuracjuszy dorosłych (dysponuje 154 łóż-kami). Jest jednostką organizacyjną powiatu zamojskiego.
Postępowanie toczy się od 17 lat. Spadkobiercy (zainteresowanych jest 9 osób) domagali się wydania przez wojewodę decyzji stwierdzającej, że dziatki i obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego nie podlegały pod dekret PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (na jego mocy pozbawiono mają&ów właścicieli ziemskich). W tej sprawie zapadały już rozstrzygnięcia, które potem uchylano. Najnowsza decyzja, z września tego toku, wydana z upoważnienia wojewody, jest nieprawomocna. Stwierdzono w niej, że część działki (ponad 6 ha; właścicielem jest powiat zamojski) z pałacem i łączni-Idem, starym dworem i parkiem nie podlegała pod dekret. Talie same ustalenia dotyczą działki o powierzchni ponad 1,6 ha, na której był staw pałacowy (właścicielem jest Skarb Państwa), gruntów o łącznej po-wierzchni 4,56 ha, będących przedłużeniem dawnego parku (łąki i nieużytki należące do gminy Krasnobród), a także działki, która jest w prywatnych rękach. W toku postępowania stwierdzono, że zespół pałacowo-parkowy w Krasnobrodzie był wyraźnie oddzielony od części rolniczej, a pałac miał ;typowo rezydencjalny i mieszkaniowy charakter, toteż nie powinien zostać przejęty.na cele reformy rolnej. Od tej decyzji wpłynęły odwołania do ministra rolnictwa. Złożyły je Starostwo Powiatowe w Zamościu i gmina Krasnobród. Powiat poniósł ogromne nakłady finansowe na remonty sanatoryjnych budynków. Ponadto została wykonana nad-budowa pawilonu. W przypadku zwrotu przypuszczalnie nikt nie wziąłby pod uwagę tych wydatków. Nieruchomość przeszłaby w prywatne ręce i nie byłoby innego wyjścia, jak podjąć decyzję o likwidacji jednostki. To z kolei spowodowałoby utratę przez Krasnobród statusu miejscowości uzdrowiskowej — uważa Henryk Matej, starosta zamojski. Burmistrz Kazimierz Misztal został . niedawno poinformowany przez jedne-go ze spadkobierców, że ani on, ani inni spadkobiercy nie chcą przejmować sanatorium. Chodzi o zadośćuczynienie.

źródło” tygodnikzamojski.pl