III sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.12.2018 r.

10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z II sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Podjęcie uchwał:

1)ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krasnobród – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,
2)ws. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
3)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
5)ws. wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Rady,
6)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r,
8)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

8.Komunikaty i informacje.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Cios-Mairot

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *