Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Krasnobród w sezonie zimowym 2018/2019

Urząd Miejski w Krasnobrodzie w celu sprawnego zgłaszania właściwym służbom – zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych.

1.Dla dróg wojewódzkich:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7A 
20-207 Lublin
tel. 81 749 53 00
Droga: Zamość – Wola Obszańska /Kaczórki, Hutki, Malewszczyzna/.

2.Dla dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 69
tel. 84 639 63 32
Droga: Obrocz – Hutki, Tomaszów-Krasnobród-Jacnia, Majdan Wielki-Majdan Mały-Tarnawatka, Maciejówka-Suchowola, Krasnobród-Szur-Łasochy, Krasnobród-Klocówka-Sumin, Krasnobród-Grabnik-Suchowola, Malewszczyzna-Stara Huta st.kol. Krasnobród, Krasnobród-Długi Kąt.

Krasnobród miasto ul.: Tomaszowska, 3-go Maja, Sanatoryjna, Lelewela, al. N.N.M.P., Zamojska, Kościuszki.

Prosi się mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich były zgłaszane bezpośrednio do w/w służb.

3.Dla dróg gminnych:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród 
ul. 3-go Maja 36
tel.84 660 76 91 w 45, 46

Rejon I –wykonawca – Zakład Usług Leśnych, Sławomir Dudziński

Drogi: – Stara Huta – Lasowce, Potok Senderki – Stara Huta, Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki, Kaczórki – Bondyrz, droga dojazdowa do ośrodka „Sosnowa Polana”, Kaczórki – Belfont, naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz, boczna w Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków, Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody”, Hutki – Zadwór, teren domków rekreacyjnych, droga na oczyszczalnię.

Rejon II – wykonawca – Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Majdanie Wielkim.

Drogi: – Podzamek – Grabnik, Osiedle Podzamek ul. Wiśniowa, Kalinowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Różana, Grabnik ul. Widokowa, Krasnobród (od drogi powiatowej) – Nowa Wieś, Krasnobród- ul Św. Roch, Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej, Majdan Wielki ul. Borki, Zielone, Zielone – Przejma, Zielone-Ulów.

Rejon III – wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zs. w Majdanie Wielkim

Drogi w miejscowościach: Turzyniec, Szur, Hutków, Majdan Mały, Majdan Wielki.

Ulice w mieście Krasnobród: Wczasowa, Sikorskiego, Targowa, Partyzantów, Młyńska, Zapiasek, Cicha, Mickiewicza, Rynek, Handlowa, Nadrzeczna, Mostowa, Andersa, Gietki, Leśna, Sosnowa, Łastowieckiego, Powstańców Styczniowych, Modrzewiowa, Świerkowa, Spokojna, Szkolna, Wolności, Dominikańska, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Konopnickiej.

BURMISTRZ KRASNOBRODU
Kazimierz Misztal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *