IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

28 grudnia 2018r. (tj. piątek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:

1) ws. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, uznanego za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia 14 grudnia 1987r. Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988r. nr 1 poz.2),
2) ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
3) ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
4) ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu wykonania drogowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 dr.kraj.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka w zakresie budowy oświetlenia ulicznego”,
5) ws. przyjęcia programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
6) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r,
7) ws. uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
8) ws. zarządzenia wyborów do Samorządu Mieszkańców na terenie Gminy Krasnobród,
9) ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10) ws. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
11) ws. wieloletniej prognozy finansowej,
12) ws. uchwały budżetowej na rok 2019.

8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Radosław Cios-Mairot

źródło: http://www.krasnobrod.pl

1 thought on “IV sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

  1. kiedy będzie relacja z 4 sesji rady miasta bo to skandal żeby sesję zamieść pod dywan wraz z podwyżką śmieci co władza chcę ukryć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *