IV Sesja Rady Powiatu w Zamościu 22.01.2019 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 16 Statutu Powiatu Zamojskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/129/2009 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 kwietnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 89 poz. 2116) zwołuję nadzwyczajną IV sesję VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu, która odbędzie się dnia 22 stycznia 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi ” Senior +”
w Krasnobrodzie ul. Sanatoryjna 34,
b)w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu ” Senior +” w Krasnobrodzie,
c)w sprawie obsługi Dziennego Domu ” Senior +” w Krasnobrodzie,
d)w sprawie przystąpienia Powiatu Zamojskiego do Związku Powiatów Polskich.
5.Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
6.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Rusztyn

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *