Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie.

Dzienny Dom „Senior+”, zlokalizowano w budynku przy ulicy Sanatoryjnej 34 w Krasnobrodzie.

Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie

Serdecznie zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+

 do udziału w zajęciach i usługach oferowanych przez

Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34.

Celem Dziennego Domu Senior+ zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym oraz rozwoju działań samopomocowych.

Zapewniamy zajęcia od poniedziałku do piątku, w tym:

  • socjalne, w tym jeden ciepły posiłek dziennie,
  • aktywność ruchową i sportowo – rekreacyjną,
  • aktywizację społeczną,
  • terapię zajęciową,
  • zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe,
  • zwrot kosztów dojazdów.

Pokażemy jak można efektywnie i miło spędzać wspólnie czas.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pomieszczeniami,

 a cały sprzęt jest specjalnie dostosowany do potrzeb osób starszych. 

Osoby zainteresowane, spełniające łącznie następujące warunki:

  • nieaktywne zawodowo, w wieku 60+,
  • będące mieszkańcami Powiatu Zamojskiego,

prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności Uczestnika

OSOBY SAMOTNE
KWOTA DOCHODU W RELACJI DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO W %

Kryrerium dochodowe dla os. samotnej 701 zł

WYSOKOŚĆ OPŁATY W % OD

KWOTY MIESIĘCZNYCH

DOCHODÓW UCZESTNIKA

DO 100% WŁĄCZNIE BEZPŁATNIE
Powyżej 101- 150% 7%
Powyzej 151- 200% 10%
Powyżej 201- 250% 15%
Powyżej 251 – 300% 20%
Powyżej 301 – 350% 25%
Powyżej 351 – 400% 30%
Powyżej 400% 35%

 

OSOBY W RODZINIE
KWOTA DOCHODU W RELACJI DO KRYTERIUM DOCHODOWEGO W % WYSOKOŚĆ OPŁATY W % OD

KWOTY MIESIĘCZNYCH

DOCHODÓW UCZESTNIKA

DO 100% WŁĄCZNIE BEZPŁATNIE
Powyżej 101- 150% 9%
Powyzej 151- 200% 12%
Powyżej 201- 250% 17%
Powyżej 251 – 300% 22%
Powyżej 301 – 350% 27%
Powyżej 351 – 400% 32%
Powyżej 400% 37%

 

Kryrerium dochodowe dla os. samotnej 701 zł

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie 528 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *