Wywieś Flagę 1 – 3 Maja !

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.
Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

źródło: pl.wikipedia.org

Za śmieci jak za… zboże

Mieszkańcy gminy Krasnobród od 1 maja muszą więcej płacić za odbiór śmieci. Decyzję w tej sprawie miejscy radni podjęli jeszcze na marcowej sesji RM.
Ceny są niestety znacznie wyższe. Opłata za śmieci segregowane wynosi teraz 10 zł (wcześniej było to 7 zł), a odpady niesegregowane – aż 20 zł (dotychczas 14 zł). Jak tłumaczono podczas obrad RM, powodem wprowadzenia tak wysokich podwyżek jest wzrost kosztów obsługi „systemu śmieciowego”.
Chodzi m.in. o transport oraz koszty składowania odpadów na wysypisku. Kazimierz Misztal,burmistrz Krasnobrodu przekonywał, że cały system musi się po prostu bilansować. Gmina nie może do niego dopłacać.

źródło: Kronika Tygodnia Nr.18 /30.04.2019/

Jak głosowali Radni 

Imienny wykaz głosowania na V sesji VIII kadencji Rady Miejskiej 25.03.2019 r.

więcej >>>>>>>

źródło: https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=231

W Krasnobrodzie powstanie promenada.

W Krasnobrodzie powstaje promenada,która połączy sanatorium z centrum miasta.
Także władze Krasnobrodu przygotowują się do rozpoczęcia sezonu turystycznego. Uporządkowany zostanie m.in. park przy sanatorium. Powstaną nowe alejki spacerowe oraz tarasy widokowe. Miasto planuje wybudować promenadę przy ul. Młyńskiej, która połączy sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta. Nawierzchnia promenady zostanie utwardzona.Obok staną także lampy. Prace zostaną wykonane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zamościu, w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.– Koszt budowy promenady to 1,2 mln zł. Natomiast inwestycja
na tzw. terenach zielonych pochłonie ok. 600 tys. zł. Wszystkie roboty wykonamy w ramach jednego projektu. W 70 proc. ich koszt pokryje dofinansowanie z RPO. Resztę pieniędzy będą musiały dołożyć samorządy –mówi Kazimierz Gęśla , sekretarz.
Krasnobrodu.

źródło: Kronika Tygodnia Nr.18 /30.04.2019/

Zarobki urzędników samorządowych , pracowników jednostek organizacyjnych gminy i powiatu w gminie Krasnobród za rok 2017.

dochody wynikające z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.są dochodami brutto

Z Oświadczeń majątkowych za rok 2017
/Urzędnicy i kierownicy jednostek podległych/
Oświadczenia dostępne na stronie BIP Gmina Krasnobród
https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

– Burmistrz Krasnobrodu wynagrodzenie za pracę 120 585,13 , inne 720,00
– Zastępca Burmistrza zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie 88 553,46 , dieta Radnego Powiatowego I -XI 2017 13 200,00
– Sekretarz Gminy wynagrodzenie za pracę 70 823,78 fundusz socjalny 610,00
– Skarbnik Gminy wynagrodzenie za pracę 84 366,32 umowa zlecenie 1 200 , inne dochody 630,00
– Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury wynagrodzenie za pracę 59 588,50
– Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie wynagrodzenie za pracę 34 503,07 ZFSS 786.04
– Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Samorządny Zespół Szkół w Józefowie 01.01. -31.08.2017 wynagrodzenie za pracę 54 172,48
Zespół Szkół w Krasnobrodzie 01.09.-31.12.2017 wynagrodzenie za pracę 23 314,68
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczórkach wynagrodzenie za pracę 55 348,39
– Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenie za pracę 60 083,60, i nne źródła 1 238,00
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim wynagrodzenie za pracę 67 128,11,  inne źródła 840,00
– Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce wynagrodzenie za pracę 65 121,40
– Dyrektor Zakładu gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie wynagrodzenie za pracę 58 431,93

Z Oświadczeń majątkowych za 2017 r. /Jednostki organizacyjne podległe Starostwu Powiatowemu/
BIP Starostwo Powiatowe w Zamościu
https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=109

– Dyrektor DPS /Podzamek/ w Krasnobrodzie wynagrodzenie za pracę 80 968,42
– Dyrektor DPS /Majdan Wielki/ w Krasnobrodzie wynagrodzenie za pracę 70 614,40
– Dyrektor Sanatorium w Krasnobrodzie wynagrodzenie za pracę 74 465, dieta radnego 4 300 , umowa zlecenie 2 220 , inne 385

Uwzględniono :
VIII inne dochody wynikające z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.