Odbudowa koryta rzeki Wieprz.

„Odbudowa koryta rzeki Wieprz od km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 294+700 (stawy Tarnawatka na terenie Gminy Krasnobród, pow. Zamość woj. lubelskie. Etap I” – Odcinek I w km 285+400 (jaz w Krasnobrodzie) do km 287+160 (stopień Krasnobród)”.

Niniejsze zadanie obejmuje odbudowę koryta rzeki Wieprz na odcinku o długości 1760 m od jazu w miejscowości Krasnobród (km 285+400) do stopnia w okolicach sołectwa Nowa Wieś.
Planowana odbudowa koryta rzeki polega na:
– wykoszeniu porostów z dna i skarp rzeki z wygrabieniem i wywozem materiału poza obręb robót z powierzchni 14 692,00 m²,
– ścinanie i karczowanie krzaków na powierzchni 0,16 ha z wywozem materiału poza obręb robót,
– usunięcie nagromadzonych namułów z dna i skarp w celu odtworzenia poprzedniego przekroju poprzecznego koryta rzeki – 6 272,00 m³,
– rozplantowanie urobku wzdłuż trasy rzeki – 6 272,00 m³,
– wykonanie nowego ubezpieczenie stopy skarp opaską z kiszki faszynowej AE20cm w łącznej ilości 3 520,00 mb,
– ręczne plantowanie i profilowanie skarp rzeki powyżej lustra wody na powierzchni 11 172,00 m², biologicznego umocnienia skarp poprzez obsiew mieszankami nasion traw powyżej lustra wody na powierzchni 11 172,00 m²,zagospodarowanie plantunków na odcinku prowadzonych robót o łącznej powierzchni 3,52 ha.

Zadanie będzie wykonane w bieżącym roku, prace zostaną rozpoczęte w połowie września aby nie kolidować z sezonem turystycznym .

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

1 thought on “Odbudowa koryta rzeki Wieprz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *