Dzień Otwarty w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie. 14.07. 2019 r.

Zabawa wspaniała!  Nagranie i zdjęcia tylko z występu zespołów „Kapela Krasnobrodzka” , „Północ – Południe” , zespól „Czeremyszyna” z Ukrainy. Warto było przyjść i pobawić się! Ze względów osobistych nie mogłem nagrać całości imprezy. Zdjęcia  na różnych stronach umożliwiają obejrzenie tej wspaniałej imprezy! Ani wykonawcom , ani uczestnikom nie przeszkodził w zabawie padający deszcz . Przybyli uczestnicy /kuracjusze , personel i mieszkańcy Krasnobrodu, wczasowicze/ bawili się wspaniale!. Więcej takich imprez! Może do zobaczenia za rok?

Zdjęcia

 

FOTOGALERIA >>>>>>>

Realizacja ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’

W ramach realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze D dnia 03 lipca 2019 r. została podpisana umowa między Powiatem Zamojskim, a Gminą Krasnobród. Umowa dotyczy zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w ramach likwidacji barier transportowych w Warsztacie Terapi Zajęciowej w Dominikanówce- Gmina Krasnobród o łącznej wartości 278 964,00 zł, z czego Powiat Zamojski dokona refundacji ze środków PFRON w wysokości 214 000,00 zł.

źródło: http://www.powiatzamojski.pl/pl

Przetarg na przebudowę drogi na odcinku Krasnobród – Zielone.

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia na odcinku Zielone – Krasnobród 3. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) przebudowę drogi powiatowej – ok 6,7 km (klasa drogi – Z) 2) roboty przygotowawcze. 3) wykonanie poszerzenia 4) warstwa wyrównawczo-profilujaca 5) warstwa ścieralna ( w wycenie tej pozycji należy uwzględnić wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm na powierzchni 38502,62 m2) 6) budowa peronów 7) utwardzenie zjazdów indywidualnych 8) odtworzenie rowów i oczyszczenie przepustów 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 10) montaż znaku aktywnego D6 w km 9+965 ( przy wycenie należy uwzględnić wraz z oznakowaniem pionowym) 

źródło: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Więcej na temat przetargu >>>>>>>>>

Druhowie z Majdanu Wielkiego zwyciężają w XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarnicztch w Szczebrzeszynie.

XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze przeprowadzone zostały na stadionie sportowym w Szczebrzeszynie 7 lipca 2019 r. W zawodach udział wzięły 32 drużyny OSP z powiatu zamojskiego.  Gminę Krasnobród w zawodach reprezentowały OSP z Majdanu Wielkiego , Starej Huty i Wólki Husińskiej.
Zwycięzcą zawodów została drużyna OSP z Majdanu Wielkiego.

Klasyfikacja końcowa:

1. OSP Majdan Wielki
2. OSP Radecznica
3. OSP Gorajec Stara Wieś
4. OSP Wólka Husińska
…………
10. OSP Stara Huta

Zdjęcia dzięki uprzejmości dh. Wiesława Najdy.

Bardzo serdecznie gratulujemy dh. z Majdanu Wielkiego , kolejnego zwycięstwa w zawodach powiatowych!

Krasnobród: Są pieniądze na oczyszczalnię i kanalizację

Oczyszczalnia ścieków w Krasnobrodzie jest, ale już wiekowa. Wkrótce ma być zmodernizowana. W ramach tej samej inwestycji na osiedlu Podklasztor powstanie kanalizacja.
Gmina wystarała się o wysoką dotację na ten cel. Koszt całej inwestycji to ok. 4,7 mln złotych, a wsparcie z Unii Europejskiej sięgnie aż 85 proc. tej kwoty.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie jest potrzebna, bo to obiekt wiekowy, ma ponad 20 lat i przez to jego wydajność nie jest wystarczająca. Kanalizacji doczekają się mieszkańcy ulic Tomaszowskiej, Łąkowej i Sobieskiego oraz alei Najświętszej Marii Panny.

źródło: www.kronikatygodnia.pl

Krasnobród: Będzie dotacja na oczyszczalnię i kanalizację
Gmina Krasnobród otrzyma z Unii Europejskiej dotację na modernizację oczyszczalni ścieków i budową sieci kanalizacyjnej. Kosztorysową wartość projektu szacuje się na około 4 milionów 700 tysięcy złotych, z czego do 85 procent kosztów netto będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
– Oczyszczalnia była budowa ponad 20 lat temu według zupełnie innych technologii niż teraz. Po modernizacji jej moce przerobowe będą większe, urządzenia bardziej nowoczesne, a to pozwoli na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie – tłumaczy burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Kanalizacja będzie budowa w osiedlu Podklasztor, gdzie część sieci już jest. – Teraz będzie ona budowa m.in. w okolicy alei Najświętszej Marii Panny oraz ulic Tomaszowskiej, Łąkowej czy Sobieskiego – wylicza burmistrz Misztal.
Gmina czeka na podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania i jednocześnie przygotowuje przetarg na wykonanie robót. Pierwsze prace mają się rozpocząć w tym roku.

źródło: /ias24.eu