Przetarg na przebudowę drogi na odcinku Krasnobród – Zielone.

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia na odcinku Zielone – Krasnobród 3. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) przebudowę drogi powiatowej – ok 6,7 km (klasa drogi – Z) 2) roboty przygotowawcze. 3) wykonanie poszerzenia 4) warstwa wyrównawczo-profilujaca 5) warstwa ścieralna ( w wycenie tej pozycji należy uwzględnić wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm na powierzchni 38502,62 m2) 6) budowa peronów 7) utwardzenie zjazdów indywidualnych 8) odtworzenie rowów i oczyszczenie przepustów 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 10) montaż znaku aktywnego D6 w km 9+965 ( przy wycenie należy uwzględnić wraz z oznakowaniem pionowym) 

źródło: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Więcej na temat przetargu >>>>>>>>>

2 thoughts on “Przetarg na przebudowę drogi na odcinku Krasnobród – Zielone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *