XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

W dniu 27 lutego 2018r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8.Złożenie sprawozdań oraz przedstawienie planów pracy na rok 2018 przez:
– Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
– Komisję Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych,
– Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
– Komisję Uzdrowiskową,
– Komisję Rewizyjną.
9. Podjęcie uchwał:
1)ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
2)ws. likwidacji Technikum Zawodowego w Krasnobrodzie,
3)ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
4)ws. podziału Gminy Krasnobród na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
5)ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krasnobród,
6)ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 13 lat,
7)ws. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
8)ws. wprowadzenia opłaty miejscowej, określenia stawki, zasad ustalania i terminu płatności opłaty miejscowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkasentów,
9)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
10)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
10.Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
11.Komunikaty i informacje.
12.Zamknięcie obrad.

Akcja pomocy społecznej Stowarzyszenia „Ach Zielone”

Przy rozładunku artykułów żywnoścoiwych , w dniu 14.02.2018 r., pracowali Strażacy z OSP:

OSP Hutków
1. Kudełka Mirosław
2. Leśniak Krzysztof
3. Łoza Jacek
4. Tyrka Sebastian
5. Winiarski Piotr

OSP Majdan Wielki
1. Kozłowski Rafał
2. Najda Wiesław

OSP Zielone
1. Budzyński Sebastian
2. Kozieł Bartek
3. Gałan Przemysław
4. Kozieł Bartek
5. Korzeniowski Paweł
6. Piwko Łukasz
7. Skóra Marek
8. Skóra Marian

Sprzętu do rozładunku udostępnił Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie , operator sprzętu P.Wiesław Burda

Żywność , dnia 17.02.2018 r. , wydawali członkowie Stowarzyszenia „Ach Zielone”:
1. Borek Alina
2. Bujanowska Milena
3. Kawka Lucyna
4. Kawka Monika
5. Korzeniowska Anna
6. Kozyra Dorota
7. Witkowska Małgorzata
8. Witkowska Natalia
9. Skóra Tomasz

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

więcej>>>>>>

Wernisaż Fotograficzny pt: „Struktury Natury” 16.02.2018 r.

Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie

Wystawa zdjęć abstrakcyjnych (Struktury w naturze) Stanisława Oleksaka , absolwenta Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando w Zamościu
oraz uczniów koła fotograficznego pod kierunkiem Pani Haliny Gontarz Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdięć

więcej>>>>>>>>

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Hutkowie. 10.02.2018 r.

Dnia 10 lutego 2018 r. odbyły się 2 Zebrania Sprawozdawcze OSP, w Starej Hucie o godz. 16.00 , i w Hutkowie o godz.18.00. Obydawa Zebrania były nagrywane. Zebranie OSP w Hutkowie nie mogło być nagrane w całości , nagrano drugą część tego zebrania. Za co przepraszam bardzo Strażaków z Hutkowa.

zdięcia:
Józef Zdybel

Galeria zdjęć na Naszym Forum

więcej>>>>>>>>