XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Informuję, że 10 kwietnia 2018r. (tj. wtorek ) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXV nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
4.Zakończenie obrad.

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

Tracąc pamięć tracimy tożsamość – P. Dariusz Polanowski

Relacja:
Tomasz Sudoł, IPN
ZBRODNIE WEHRMACHTU NA JEŃCACH POLSKICH WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

W Majdanie Wielkim koło Krasnobrodu żołnierze Wehrmachtu 20 września zabili czterdziestu dwóch polskich żołnierzy, wziętych do niewoli. Motywem zbrodni, będącej zarazem zemstą, była śmierć niemieckiego żołnierza, o którą obwiniono żołnierzy WP. W Archiwum Głównej Komisji zachowała się relacja Tadeusza Nowaka z 20. Pułku Piechoty, który ocalał z masakry. Jej fragment prezentuje w swojej książce Datner: „Jeden z żołnierzy [Wehrmachtu – przyp. T.S.] powiedział łamaną polszczyzną: »My bierzemy was do niewoli i puszczamy do domu, a wy mordujecie niemieckich żołnierzy«, tu wskazał na leżącego opodal niemieckiego żołnierza. W trakcie bicia polskich żołnierzy przez żołnierzy niemieckich usłyszeliśmy w pobliżu czyjś donośny głos, a gdy spojrzałem w tym kierunku, ujrzałem niemieckiego oficera z rewolwerem w ręku. Myślałem, że zakazał on niemieckim żołnierzom bicia nas, lecz okazało się, że niemieccy żołnierze, którzy nas bili, po jego krzyku odstąpili na stronę, wycelowali w nas karabiny i otworzyli ogień do naszej grupy. Po rozpoczęciu strzelaniny padli jeńcy na ziemię; i ja upadłem, a dwóch rannych polskich żołnierzy upadło na mnie. Kazimierz Hajdukiewicz, który leżał po mej prawicy, powiedział do mnie, bym się modlił; on sam rozpoczął modlitwę. Usłyszałem jego głos: »Królowo Korony Polskiej, módl się za nami«. Po chwili usłyszałem, jak żołnierz niemiecki mówi: »Ten żyje jeszcze«, po czym usłyszałem strzał, który zabił ostatecznie Hajdukiewicza. Padło jeszcze kilka strzałów pojedynczych, wtedy gdy jeńcy leżeli na ziemi. Po tych strzałach ustały jęki i zapanował całkowity spokój. Byłem przytomny cały czas leżąc na ziemi, gdyż byłem jedynie lekko ranny w przedramię. Gdy ucichło dokoła i przypuszczałem, że nie ma już w pobliżu niemieckich żołnierzy, podniosłem głowę i ujrzałem, że nie jesteśmy pilnowani. Podniosłem się pobiegłem do najbliższej stodoły, w której się ukryłem.

J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce: wrzesień 1939: wojna totalna, Kraków 2009, s. 25. 2 Ibidem, s. 51–54

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
ani prawa do przyszłości.

Marszałek Józef Piłsudski

Dodatkowo polecam;
Było…… nie minęło – Adam Sikorski
Dowody zbrodni >>>>>>>

Przepraszam bardzo P. Dariusza Polanowskiego za tak późne opublikowanie. Obowiązki przedświąteczne , a także liczne nagrania uroczystości Triduum Paschalnego w Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego były przyczyną opóźnienia.
Jeszcze raz przepraszam.

Krasnobród: Ponad 250 tysięcy złotych na Dzienny Dom SENIOR +

Powiat Zamojski zawarł umowę w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018.
Środki w formie dotacji celowej w wysokości 252 000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018 w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród.
Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach „Senior+”.
Placówki „Senior +” zapewniają osobom starszym, powyżej 60 roku życia pomoc w czynnościach dnia codziennego. Chodzi o usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.). Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku – przez kilka godzin dziennie.
Termin wykonania zadania upływa dnia 31 grudnia 2018 roku.
Autor: Redakcja
źródło: http://roztocze.net/

Spotkanie informacyjne

Burmistrz Krasnobrodu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczętej budowy rozlewni wód w Grabniku, oraz remontu i budowy dróg powiatowych, tj. ul. Zamojskiej oraz drogi z Grabnika do Suchowoli. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele firmy realizującej inwestycję oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Spotkanie odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w dniu 5 kwietnia 2018r. o godzinie 16.00.

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

13 lat temu zmarł Jan Paweł II .

„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata”

12.06.1999 r.

Wiersz P. Marianny Olszewskiej.

Na śmierć Jana Pawła II

Nie trzeba płakać po umarłym
skończyć musi się to co zaczęło
On tak wiele nam przecież zostawił
proste słowa myśl wielką i dzieło

Nie wybiera się swojej Ojczyzny
ona z góry przez Boga jest dana
czasem słodka jak plaster miodu
ale czasem bolesna jak rana

Jesteś swojej Ojczyzny chlubą
dzięki Tobie „Polak” brzmi dumnie
no i nie da się Ciebie zamknąć
w żadnej choćby najwspanialszej trumnie

Wszędzie widzieć będziemy Twe ślady
przypominać naukę Twoją
która była nauką Chrystusa
czystym źródłem Bożego pokoju

Duch Twój teraz wolny i lekki
szczęściem wiecznym obdarzony w niebie
wcale ziemskich trosk się nie pozbył
bo Twój naród potrzebuje wciąż Ciebie

Słać ku Tobie będziemy swe modły
prośby skargi potrzeby i troski
abyś wstawiał się u Boga za nami
byś zanosił je przed tron Boski

Cały świat pogrążony w żałobie
rozpłakały się dzwony po kres świata
wszyscy Ciebie żegnają jak ojca
wszyscy Ciebie żegnają jak brata

Byłeś ojcem dla wiernego ludu
dla każdego człowieka – bratem
a za serce i miłość odbierasz
łez i modłów szczerą zapłatę

04.04.2005 r.