Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie.

Dzienny Dom „Senior+”, zlokalizowano w budynku przy ulicy Sanatoryjnej 34 w Krasnobrodzie.

Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie

Serdecznie zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+

 do udziału w zajęciach i usługach oferowanych przez

Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34.

Celem Dziennego Domu Senior+ zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym oraz rozwoju działań samopomocowych.

Zapewniamy zajęcia od poniedziałku do piątku, w tym:

  • socjalne, w tym jeden ciepły posiłek dziennie,
  • aktywność ruchową i sportowo – rekreacyjną,
  • aktywizację społeczną,
  • terapię zajęciową,
  • zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe,
  • zwrot kosztów dojazdów.

Pokażemy jak można efektywnie i miło spędzać wspólnie czas.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pomieszczeniami,

 a cały sprzęt jest specjalnie dostosowany do potrzeb osób starszych. 

Osoby zainteresowane, spełniające łącznie następujące warunki:

  • nieaktywne zawodowo, w wieku 60+,
  • będące mieszkańcami Powiatu Zamojskiego,

prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności Uczestnika

Czytaj dalej

Wernisaż wystawy – Krasnobród Dawnych wspomnień czar.

Portal  „Krasnobrodzkie ABC” powstał w listopadzie 2016 r. i przez nieuwagę zabrakło na nim ciekawej wystawy jaka miała miejsce w Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie w czerwcu 2016 r. Wystawa powstała dzięki pomocy P. Dyrektor Biblioteki w Krasnobrodzie Bernadety Włodarczyk i P..Katarzyny Lipskiej z Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.  

Zdjęcia pochodzą z różnych zbiorów osób prywatnych , a także z różnych archiwów

zdjęcia niedostępne, przechowywane są w „Cyfrowym Archiwum Krasnobrodu”

Obecnie wystawa przechowywana jest w ośrodku wypoczynkowym przy kamieniołomie /P. Prokopa/ Wystawa będzie dostępna jako stała ekspozycja dla wszystkich z chwilą uruchomienia ośrodka.

Zdjęcia są ciągle zbierane ,ale nie publikowane. Wciąż trwają prace nad „Cyfrowym Archiwum Krasnobrodu” , w którym znajdą się zdjęcia i inne ciekawe materiały dotyczące Krasnobrodu. Zapraszam Wszystkich Mieszkańców Krasnobrodu do udostępniania zdjęć i do wspólnego tworzenia „Archiwum”

 

 

 

Protokół z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28.12.2018 r.

Protokół Nr.4 z przebiegu IV sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 28 grudnia 2018 r.

Protokół >>>>>>

Protokoły głosowania na IV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 grudnia 2018

Protokoły z głosowań >>>>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

Pożar budynku przy wyciągu narciarskim Chełmowa Góra w Krasnobrodzie.

Około godziny 15.00 zapalił się budynek przy wyciągu narciarskim Chełmowa Góra w Krasnobrodzie.
Budynek przy ul. Dominikańskiej nie był używany. Straż pożarna ustala przyczyny pożaru. Aby ugasić ogień, na miejsce pożaru przyjechało 6 wozów straży pożarnej.

źródło : http://www.kurierzamojski.pl

14 luty – 77 rocznica powstania Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]
Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Dlaczego nazwa Armia Krajowa zastąpiła w zbiorowej pamięci Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej? Słowo „Armia” brzmi wyraźnie inaczej niż „Służba” czy „Związek”. Jest bardziej bojowe, bardziej wyraźne propagandowo i zdecydowanie bardziej odpowiadające rzeczywistości. W epokowym dziele, wydanym w Londynie w latach czterdziestych, a dotyczącym historii Polskich Sił Zbrojnych, tom poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu zatytułowany jest „Armia Krajowa”. Można więc powiedzieć, że wydany w lutym 1942 r. rozkaz był niejako usankcjonowaniem istniejącej sytuacji. Żołnierze podziemia czuli się bardziej żołnierzami podziemnej armii niż członkami konspiracyjnego związku czy służby. Nazwa ta, według nich, zdecydowanie bardziej wiarygodnie określała ich działalność. Choćby dlatego warto zapamiętać tę datę – 14 lutego 1942 r Czytaj dalej

Jak oni to robią?

Tabele z Informatora Gminy Adamów /październik – grudzień 2018

Informator Gminy Adamów jest czasopismem bezpłatnym , wydawany w nakładzie ponad 1 000 egzemplarzy. Dostaje go każde gospodarstwo w gminie. Rozprowadzane jest częściowo przez sołtysów , a także podczas spisywania liczników za wodę. 
INFORMATOR GMINY ADAMÓW lata 2017 – 2018
w formie pdf dostępny jest także na stronie:

tutaj >>>>>>

Można?

Powstanie Zamojskie. Wojda , Zaboreczno , Róża , Lasowce .

Bitwa o Zamojszczyzne

szczegółowe opisy bitew m.inn. pod Wojdą , Zaborecznem , Różą , Lasowcami

http://www.dws-xip.pl/PW/bitwy/pw40.html

Bitwa pod Lasowcami

opis >>>>>>>>>>>>

Wszystko dla Polski Powstanie zamojskie 1942-1944

Powstanie Zamojskie Wielki plan cz 1 2006 

Powstanie Zamojskie Nie dali ziemi cz 2 2006 

Powstanie Zamojskie Kryptonim Wilkołak cz 3 2006