Leśnicy ograniczyli dostęp do źródła

Użytek ekologiczny to nie jest najlepsze miejsce dla pijalni, a czasami niemal… rozlewni wód mineralnych
– Mamy kłopot. W naszej miejscowości bije źródło nazywane Belfont. Woda w nim jest bardzo dobra i z tego słynie nie tylko na Zamojszczyźnie – mówi mieszkaniec wsi Kaczórki (gm. Krasnobród), który zadzwonił do nas w tej sprawie. – Miejscowi nabierają ją w różne butelki i piją w domach. Przyjeżdżają też po tę wodę ludzie z Zamościa, nawet z Hrubieszowa. Tyle że ostatnio pojawił się zakaz korzystania z tej wody. Jestem tym oburzony. Przecież od wieków pijemy wodę z tego źródła!
Belfont ma długą i ciekawą historię. Nazwa źródła pochodzi z języka francuskiego. Miała ona oznaczać po prostu piękne źródło (czyli „belle fonteine”). Według miejscowych podań to tutaj, w XVII wieku, miały odbywać się tajemne schadzki pięknej Marii Kazimiery d`Arquien, czyli słynnej Marysieńki, ówczesnej żony ordynata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego oraz Jana Sobieskiego – przyszłego króla Polski. Nie bez powodu.
Źródło wypływa w niezwykle pięknym miejscu. To stare uroczysko. Jest ono chętnie odwiedzane nie tylko przez miłośników krystalicznie czystej i smacznej wody.
Woda zdrowia doda
Kiedyś to miejsce było jeszcze bardziej popularne. Bo w latach 30. ub. wieku w tym starym uroczysku wybudowano sanatorium dla dzieci im. Michaliny Mościckiej. Niestety, spłonęło ono jeszcze podczas II wojny światowej. Dzisiaj nie pozostał po nim podobno żaden ślad. Kilkadziesiąt metrów od źródła możemy zobaczyć natomiast stary krzyż, który został ustawiony ku czci powstańców styczniowych. To wszystko razem powoduje, iż okolice źródła Belfont to ulubione miejsce spacerowe mieszkańców Kaczórek i turystów.
– Podobno woda z Belfontu jest lepsza nawet od tej ze słynnych źródeł w Krasnobrodzie. Okoliczni mieszkańcy chętnie ją piją. Nie tylko. Kiedyś przyjechała do mnie rodzina z Lublina. Ostrożnie napełnili butelki źródlaną wodą i je ze sobą zabrali. Tak im smakowała – mówi Roman Ożga, sołtys wsi Kaczórki. – Nie słyszałem, że dostęp do źródła jakoś ostatnio zamknięto. Słyszę to od was.

źródło. kronikatygodnia.pl

Protokół z przebiegu III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.3 z przebiegu III sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10 grudnia 2018 r.

Protokół  >>>>>>

Protokoły głosowania na III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 grudnia 2018

Protokoły z głosowań >>>>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

Radni uchwalili budżet

Ponad 31 milionów 140 tysięcy złotych dochodów i wydatki na poziomie około 32 milionów 420 tysięcy. Tak w liczbach wygląda budżet Gminy Krasnobród na 2019 rok, który radni uchwalili w piątek 28 grudnia.
Już w styczniu ma być ogłoszony przetarg na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W przyszłym roku gmina zamierza wydać na ten cel prawie 810 tysięcy złotych, a rok później – ponad 4 miliony 430 tysięcy.
Kolejną ważną i kosztowną inwestycją jest przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie rozłożona na trzy lata. Wartość tej inwestycji sięga 4 milionów 670 tysięcy złotych, ale do 85 procent kosztów netto samorząd może otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek o przyznanie dotacji przeszedł już pozytywnie ocenę formalną, czeka jeszcze na ocenę merytoryczną i jeśli dofinansowanie zostanie przyznane prace rozpoczną się w przyszłym roku.
Z tego samego źródła samorząd otrzyma dotację na realizację projektu pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”. Chodzi m.in. o uporządkowanie parku i przebudowę ul. Młyńskiej, łączącej sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta, która ma się zamienić w promenadę spacerową. Realizacja tej inwestycji może kosztować ponad 1 milion 760 tysięcy złotych, ale ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, który ma być ogłoszony na początku 2019 roku.
W przyszłorocznym planie finansowym rada miejska zapisała również prawie 1 milion złotych na dokończenie, rozpoczętej w tym roku, przebudowy drogi powiatowej Pniówek – Suchowola – Maciejówka.
Kolejne 440 tysięcy złotych będzie wykorzystane na budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej, a także rozbudowę terenów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie. Na te inwestycje samorząd również otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej, które udało się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”.
Ponadto radni zgodzili się na przekazanie ponad 40 tysięcy złotych Powiatowi Zamojskiemu na budowę oświetlenia przy drodze w Hutkowie.
Podczas piątkowej sesji Rada Miejska w Krasnobrodzie rozważała również nieznaczną podwyżkę opłat śmieciowych. Od nowego roku będzie obowiązywać nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, której realizacja w ciągu dwóch lat będzie kosztować o ponad 100 tysięcy więcej niż do tej pory. By zgodnie z przepisami koszty obsługi systemu były w 100 procentach finansowane, opłaty śmieciowe powinny wzrosnąć o 1 złotówkę – z 7 do 8 złotych od osoby, ale większość radnych odrzuciła tę propozycję.

źródło: https://ias24.eu

Ławka dla Niepodległej w Sanatorium w Krasnobrodzie. 28.12.2019 r.

Odsłonięcie ławki odbyło się  w obecności Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko, Wicestarosty Witolda Maruchy, Z-cy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia, dyrektora sanatorium –  Wojciecha Żurakowskiego, radnego powiatu zamojskiego – Kazimierza Mielnickiego oraz mieszkańców Krasnobrodu i kuracjuszy sanatorium.

zdjęcia: Józef Zdybel

więcej zdjęć >>>>>