Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jacni. 30 .06. 2019 r.

W Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Jacni 30 czerwca 2019 r. uczestniczyły OSP z : Dominikanówki , Hutek ,Hutkowa , Krasnobrodu , Majdanu Małego , Majdanu Wielkiego , Malewszczyzny , Starej Huty , Wólki Husińskiej.

W zawodach z gminy Krasnobród zwyciężyli Druhowie:

  1. OSP Wólka Husińska
  2. OSP Majdan Wielki
  3. OSP Stara Huta

W/w jednostki OSP reprezentować będą gminę Krasnobród w Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych OSP w Szczebrzeszynie 7 lipca 2019 r.

Dh.Rafał Gancarz z Dominikanówki otrzymał odznaczenie , brązowy medal „Za  Zasługi dla Pożarnictwa” za udzielenie pomocy podczas  tragicznego wypadku w Jarosławiu.

zdjęcia: dh. Sławomir Mazur

Galeria zdjęć >>>>>>>>>>

Biskup Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne.

W sobotę, 22 czerwca 2019 r., podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium w Krasnobrodzie, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne dotyczące kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zmiany w Krasnobrodzie

– ks. kan. mgr Zbigniew SAWICKI, dotychczasowy duszpasterz pomocnik przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, z dniem 1 sierpnia 2019 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie

– ks. mgr Marek KRZYŻAN, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym, z dniem 16 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

– ks. mgr Karol BRYŁA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, z dniem 16 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach

– ks. mgr Andrzej ŁOPOCKI, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie, z dniem 16 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Zmiany personalne w diecezji zamojsko-lubaczowskiej >>>>>>>>

źródło: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/

P. Barbara Kowal nowym dyrektorem Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Nowym dyrektorem Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie została Barbara Kowal. Wygrała ona konkurs na to stanowisko. Jej nominacja została zatwierdzona w zamojskim Starostwie Powiatowym w środę (12 czerwca). Barbara Kowal praco-wala wcześniej w Domu Dziecka nr 2 w Zwierzyńcu OM w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach. Tam pełniła funkcję dyrektora. Od września 2018 r. była natomiast szefem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Teraz przeniosła się do Krasnobrodu. — Pani Barbara Kowal bardzo dobrze sprawowała się na swoich dotychczasowych funkcjach — podkreśla Mariusz Zając, sekretarz powiatu zamojskiego. — Wybrała jednak inną ścieżkę kariery. To będzie miało swoje konsekwencje. Będziemy teraz szukać nowego dyrektora dla placówki w Łabuniach.

źródło : Kronika Tygodnia Nr.25 18.06.2019

Z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie . 06.06.2019 r.

Debata nad raportem o stanie gminy.

Udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Krasnobrodu,

Głosowanie 

Ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Większość Radnych odrzuciła wniosek w sprawie obniżki diet.

Głosowania:

Zmiana uchwały ws. powołania Komisji Rewizyjnej.

Dlaczego Radny P. Wiesław Najda nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej ?

Głosowanie:

Protokół z głosowania na VII sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 6 czerwca 2019 r

Protokół z głosowań >>>>>>

źródło: https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl