Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. 15.09.2018 r.

15 września 2018 r. na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej odbyło się Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego . Wydarzenie miało na celu popularyzację wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego regionu wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie piękna przyrody lubelskich parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Święto rozpoczęła Msza Święta w Kościele z Matczyna. Podczas Święta Wicestarosta Zamojski Kazimierz Mielnicki otrzymał odznaczenie „Przyjaciel Lubelskich Parków Krajobrazowych”
Na scenie głównej zorganizowane zostały występy młodzieży, lokalnych zespołów ludowych i innych. Część artystyczną rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

zdjęcia dzięki uprzejmości Sławomira Mazura

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Diecezjalne Święto Plonów. Krasnobród 09.09.2018 r.

Wieńce dożynkowe przy Kaplicy Objawień na Wodzie Krasnobród 09. 09 .2018 r.

zdjęcia dzięki uprzejmości P. Sławomira Mazura

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Wieńce dożynkowe Krasnobród 09. 09. 2018 r

Msza Święta. Diecezjalne Święto Plonów. Krasnobród 09.09.2018 r.

zdjęcia dzięki uprzejmości P. Gabriela Umińskiego

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Narodowe Czytanie. Stefan Żeromski „Przedwiośnie”cz.1. Krasnobród 8. 09.2018 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Zespół Szkół w Krasnobrodzie byli organizatorami tegorocznego Czytania Narodowego.

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego czytali przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz mieszkańcy naszego miasta. Czytający wystąpili w strojach w stylu lat 20-30 XX wieku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Para Prezydencka.

Ze względu na zapadający zmrok druga część Narodowego Czytania odbędzie się w późniejszym terminie, o którym zostaną  Państwo powiadomieni.

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

Zbiórka funduszy na budowę Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Zapraszamy do wsparcia budowy

Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości

       „Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Krasnobród” i „Komitet Społeczny Budowy Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Krasnobrodzie” zapraszają do wsparcia tej inicjatywy.

Fundusze zbierane są na specjalnie w tym celu założonym koncie bankowym:

 Komitet Społeczny

Budowy Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Krasnobrodzie

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim

Oddział w Krasnobrodzie

Nr Konta 60 9639 0009 3002 0059 0615 0001

 

O inicjatywie budowy pomnika

Działający od grudnia 2017 roku „Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Krasnobród”, który zajmuje się opracowaniem programu obchodów tej rocznicy oraz koordynacją i realizacją zadań objętych tym programem wyszedł z inicjatywą, aby oprócz organizacji różnego rodzaju wydarzeń w gminie Krasnobród również trwale upamiętnić 100-lecie niepodległości poprzez budowę pomnika.

Nawiązując do tradycji budowy pomników w Krasnobrodzie, tj. fundowania ich przez społeczeństwo (np. pomnik Konstytucji 3 Maja, Pomnik Powstańców Styczniowych), podjęta została decyzja o takim samym sposobie finansowania budowy Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W związku z powyższym z grona członków „Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Krasnobród”, w dniu 22 maja 2018 r. powołany został „Komitet Społeczny Budowy Pomnika 100-lecia Odzyskania Niepodległości”, który podjął inicjatywę budowy pomnika w formie płyty pamiątkowej.

Płyta o wymiarach 180 x 70 x 10 cm będzie wykonana z czarnego marmuru. Na niej znajdzie się orzeł oraz napisy związane z rocznicą, a także informacje o wydarzeniach z historii Polski i Krasnobrodu z okresu ostatnich 100 lat.

Autorem projektu pomnika jest miejscowy artysta-rzeźbiarz Andrzej Gontarz.

Pomnik będzie zlokalizowany na działce gminnej naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Jego odsłonięcie planowane jest podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku.

źródło: http://www.krasnobrod.pl