Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje do rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje do rolników, by wysłali wnioski o dopłaty jak najszybciej. Można samemu skorzystać z internetu lub przyjść po pomoc do placówki ARiMR.
Od ubiegłego roku wnioski składane są obowiązkowo w aplikacji internetowej. Nieprzekraczalnym terminem jest dzień 15 maja.
ARiMR oferuje wsparcie techniczne. W biurach powiatowych dostępne są stanowiska z dostępem do Internetu, przy których rolnicy mogą korzystać z aplikacji, wypełnić i wysłać wniosek.
Agencja apeluje, by nie czekać do ostatniej chwili. Wcześniejsze wysłanie wniosku pozwoli na uniknięcie zarówno problemów technicznych, jak i kolejek w placówkach ARiMR.

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

 

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” Pan Tomasz Skóra informuję, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 1183 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.
Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.
Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 01 marca 2019 r. do Majdanu Wielkiego.  Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania w miesiącu październiku i listopadzie 2018 r. jak i już korzystały z pierwszej transzy dostawy. 
Planuje się , iż żywność będzie wydawana w świetlicy OSP Majdan Wielki w następujących dniach:

11 maja 2019 tj. sobota – godz. 08.00-18.00

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

Tomasz Skóra
PREZES ZARZĄDU
„ACH ZIELONE” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone i okolic
tel. +48 791440003

Czytaj dalej

Życzenia dla naszych Strażaków.

sobota 4 maja 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Strażaka 2019

 

 

Z Okazji Dnia Strażaka składam Wszystkim Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych słowa serdecznych podziękowań za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Niech Wasza praca przynosi wam satysfakcję i społeczne uznanie.
Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.
Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji!
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, Św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Józef Zdybel „Krasnobrodzkie ABC”

Wywieś Flagę 1 – 3 Maja !

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.
Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791), ustanowione w 1919 i ponownie w 1990.
3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788.

źródło: pl.wikipedia.org

Za śmieci jak za… zboże

Mieszkańcy gminy Krasnobród od 1 maja muszą więcej płacić za odbiór śmieci. Decyzję w tej sprawie miejscy radni podjęli jeszcze na marcowej sesji RM.
Ceny są niestety znacznie wyższe. Opłata za śmieci segregowane wynosi teraz 10 zł (wcześniej było to 7 zł), a odpady niesegregowane – aż 20 zł (dotychczas 14 zł). Jak tłumaczono podczas obrad RM, powodem wprowadzenia tak wysokich podwyżek jest wzrost kosztów obsługi „systemu śmieciowego”.
Chodzi m.in. o transport oraz koszty składowania odpadów na wysypisku. Kazimierz Misztal,burmistrz Krasnobrodu przekonywał, że cały system musi się po prostu bilansować. Gmina nie może do niego dopłacać.

źródło: Kronika Tygodnia Nr.18 /30.04.2019/

Jak głosowali Radni 

Imienny wykaz głosowania na V sesji VIII kadencji Rady Miejskiej 25.03.2019 r.

więcej >>>>>>>

źródło: https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=231

W Krasnobrodzie powstanie promenada.

W Krasnobrodzie powstaje promenada,która połączy sanatorium z centrum miasta.
Także władze Krasnobrodu przygotowują się do rozpoczęcia sezonu turystycznego. Uporządkowany zostanie m.in. park przy sanatorium. Powstaną nowe alejki spacerowe oraz tarasy widokowe. Miasto planuje wybudować promenadę przy ul. Młyńskiej, która połączy sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta. Nawierzchnia promenady zostanie utwardzona.Obok staną także lampy. Prace zostaną wykonane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zamościu, w ramach projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.– Koszt budowy promenady to 1,2 mln zł. Natomiast inwestycja
na tzw. terenach zielonych pochłonie ok. 600 tys. zł. Wszystkie roboty wykonamy w ramach jednego projektu. W 70 proc. ich koszt pokryje dofinansowanie z RPO. Resztę pieniędzy będą musiały dołożyć samorządy –mówi Kazimierz Gęśla , sekretarz.
Krasnobrodu.

źródło: Kronika Tygodnia Nr.18 /30.04.2019/