14 luty – 77 rocznica powstania Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]
Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Dlaczego nazwa Armia Krajowa zastąpiła w zbiorowej pamięci Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej? Słowo „Armia” brzmi wyraźnie inaczej niż „Służba” czy „Związek”. Jest bardziej bojowe, bardziej wyraźne propagandowo i zdecydowanie bardziej odpowiadające rzeczywistości. W epokowym dziele, wydanym w Londynie w latach czterdziestych, a dotyczącym historii Polskich Sił Zbrojnych, tom poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu zatytułowany jest „Armia Krajowa”. Można więc powiedzieć, że wydany w lutym 1942 r. rozkaz był niejako usankcjonowaniem istniejącej sytuacji. Żołnierze podziemia czuli się bardziej żołnierzami podziemnej armii niż członkami konspiracyjnego związku czy służby. Nazwa ta, według nich, zdecydowanie bardziej wiarygodnie określała ich działalność. Choćby dlatego warto zapamiętać tę datę – 14 lutego 1942 r Czytaj dalej

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krasnobrodzie. 13. 01. 2019 r .

13 01.2019 r. graliśmy dla dzieci małych i bez focha. W tym roku było nas 10 wolontariuszy.Była to pierwsza impreza jaką zorganizowaliśmy..Kwestowaliśmy po Mszach Świętych przy Kościołach w Krasnobrodzie i na osiedlu Podzamek , a także przy Kaplicach w Hutkowie , Dominikanówce , Wólce Husińskiej , Majdanie Wielkim ,  Majdanie Małym , Hucisku i w Sanatorium w Krasnobrodzie.Kwesta cieszyła się wielkim zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców gminy Krasnobród.Ile zebraliśmy? Nieważne,  wkrótce podamy kwotę jaką zebraliśmy. Naprawdę byliście szczodrzy.Byliście Wspaniali!

Brawo Wy!

Na zdjęciu możecie zobaczyć Naszych Wolontariuszy.  W 2020 roku będzie Nas dużo więcej.

Mieliśmy wielu sponsorów , którzy wystawili wiele ciekawych przedmiotów do licytacji. Wszystkim im bardzo, bardzo dziękujemy! Wszystkie przedmioty zostały zlicytowane i zasiliły W.O.Ś.P.

Czytaj dalej

Policjanci z Krasnobrodu na narciarskim stoku w Jacni.

Do ferii zimowych w naszym województwie jest jeszcze dużo czasu (przypadną na drugą połowę lutego), ale aura sprzyja uprawianiu sportów zimowych. Policjanci z posterunku w Krasnobrodzie wykorzystali to i na stoku w Jacni (gm. Adamów) spotkali się z młodymi narciarzami, by rozmawiać o bezpieczeństwie.

Na narty wybrała się do Jacni grupa dzieci z Nielisza. Byli tam również mł. asp. Grzegorz Pryciuk i sierż. szt. Krzysztof Monastyrski. Oni na nartach nie jeździli, ale przeprowadzili dla narciarzy krótką pogadankę.

– Mówili na temat właściwego zachowania podczas zimowych zabaw, o mogących wystąpić zagrożeniach oraz sposobach ich unikania. Przypomnieli o zakazach i nakazach obowiązujących na stokach. Przypominali o obowiązku jeżdżenia w kasku oraz o bezwzględnym zakazie uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Nawiązali również do zbliżających się ferii i wyjazdów na zimowiska – relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Przy okazji mundurowi przypomnieli również o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach promując noszenie odblasków.

źródło: https://www.kronikatygodnia.pl

Protokół z przebiegu III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.3 z przebiegu III sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10 grudnia 2018 r.

Protokół  >>>>>>

Protokoły głosowania na III sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 10 grudnia 2018

Protokoły z głosowań >>>>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

Radni uchwalili budżet

Ponad 31 milionów 140 tysięcy złotych dochodów i wydatki na poziomie około 32 milionów 420 tysięcy. Tak w liczbach wygląda budżet Gminy Krasnobród na 2019 rok, który radni uchwalili w piątek 28 grudnia.
Już w styczniu ma być ogłoszony przetarg na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W przyszłym roku gmina zamierza wydać na ten cel prawie 810 tysięcy złotych, a rok później – ponad 4 miliony 430 tysięcy.
Kolejną ważną i kosztowną inwestycją jest przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie rozłożona na trzy lata. Wartość tej inwestycji sięga 4 milionów 670 tysięcy złotych, ale do 85 procent kosztów netto samorząd może otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek o przyznanie dotacji przeszedł już pozytywnie ocenę formalną, czeka jeszcze na ocenę merytoryczną i jeśli dofinansowanie zostanie przyznane prace rozpoczną się w przyszłym roku.
Z tego samego źródła samorząd otrzyma dotację na realizację projektu pod nazwą „Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie”. Chodzi m.in. o uporządkowanie parku i przebudowę ul. Młyńskiej, łączącej sanatorium rehabilitacyjne z centrum miasta, która ma się zamienić w promenadę spacerową. Realizacja tej inwestycji może kosztować ponad 1 milion 760 tysięcy złotych, ale ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, który ma być ogłoszony na początku 2019 roku.
W przyszłorocznym planie finansowym rada miejska zapisała również prawie 1 milion złotych na dokończenie, rozpoczętej w tym roku, przebudowy drogi powiatowej Pniówek – Suchowola – Maciejówka.
Kolejne 440 tysięcy złotych będzie wykorzystane na budowę deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej, a także rozbudowę terenów rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie. Na te inwestycje samorząd również otrzyma wsparcie z Unii Europejskiej, które udało się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze”.
Ponadto radni zgodzili się na przekazanie ponad 40 tysięcy złotych Powiatowi Zamojskiemu na budowę oświetlenia przy drodze w Hutkowie.
Podczas piątkowej sesji Rada Miejska w Krasnobrodzie rozważała również nieznaczną podwyżkę opłat śmieciowych. Od nowego roku będzie obowiązywać nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, której realizacja w ciągu dwóch lat będzie kosztować o ponad 100 tysięcy więcej niż do tej pory. By zgodnie z przepisami koszty obsługi systemu były w 100 procentach finansowane, opłaty śmieciowe powinny wzrosnąć o 1 złotówkę – z 7 do 8 złotych od osoby, ale większość radnych odrzuciła tę propozycję.

źródło: https://ias24.eu