Aktualizacja – Kolejne spotkania przedwyborcze kandydata na Burmistrza Krasnobrodu Tomasza Skóra

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz Skóra zaprasza

16.10.2018 r /wtorek/
– godz.18.00 spotkanie przedwyborcze w świetlicy OSP w Majdanie Małym.

17.10.2018 r /środa/
– godz. 17.00 spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Hutki i Kaczórki w świetlicy OSP w Hutkach.

– godz. 19.00 spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Stara Huta , Potok – Senderki , Lasowe, w świetlicy OSP Stara Huta

20.10.2018 r. /czwartek/
– godz. 17.00 spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Dominikanówka w świetlicy OSP w Dominikanówce.

– godz. 19.00 spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Wólka Husińska w świetlicy OSP w Wólce Husińskiej..

19.10.2018 r. /piątek/
– godz. 16.00 spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Krasnobrodu w Krasnobrodzkim Domu Kultury..

– godz. 19.00 spotkanie przedwyborcze z mieszkańcami Zielone w świetlicy OSP w szkole w Zielonem..

Tomasz Skóra – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu
Zapraszam.

Program będzie jeszcze aktualizowany

 

„Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy w Sanatorium w Krasnobrodzie. 12.10.2018 r

Fragment występu Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy” (Ukraina) w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Teatr Tańca powstał przy rodzinnym domu dziecka z miejscowości Kiwercy w 1996 r.. Prezentowany przez nich od 60-90 minutowy program obejmuje ok. 14 układów tanecznych (tańce ludowe świata – /polskie, ukraińskie, chińskie, hiszpańskie, brazylijskie, indyjskie, czeskie, węgierskie, słowackie, irlandzkie, rosyjskie itd./, balet klasyczny, tańce współczesne, towarzyskie, etiudy taneczne, inscenizacje bajek). Ogromną atrakcją, oprócz kunsztu młodych tancerzy, są piękne kolorowe stroje dopasowane do każdego wyjścia na scenę.
Stroje te są szyte i opracowywane we własnym zakresie przez tańczących artystów i ich opiekunów (choreografów i kostiumologów). Koncerty Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy”, bo tak po polsku nazywa się grupa, budzą zawsze wielkie emocje u zaproszonej publiczności. Gorące brawa towarzyszące zespołowi po każdym występie są świadectwem uznania i podziwu. 

Kilka zdjęć

zobacz więcej >>>>>

 

Zaproszenie

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz Skóra zaprasza
14.10.2018 r /niedziela/

-godz.10.30 spotkanie przedwyborcze w świetlicy OSP w Majdanie Wielkim
– godz. 18.00 spotkanie przedwyborcze w świetlicy OSP w Hucisku.
16.10.2018 r /wtorek/
– godz.18.00 spotkanie przedwyborcze w świetlicy OSP w Majdanie Małym

Tomasz Skóra – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu
Zapraszam.

Co dalej z Sanatorium w Krasnobrodzie?

Od jakiegoś  już  czasu krążą w Krasnobrodzie informacje o przejęciu krasnobrodzkiego sanatorium przez spadkobierców byłych właścicieli Krasnobrodu.

Fakty do jakich dotarliśmy.

Sprawa zwrotu części  tzw. „Dobra  Ziemskie Krasnobród” rozpoczęła się jeszcze w 2001 r. Powołując się na dekret Polskiego Komitetu Narodowego z 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform rolnych z dnia 01.03.1945 r. spadkobiercy stwierdzili ,ze działki i obiekty pałacowo-parkowe oraz dworsko-parkowe wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego dawnego majątku ziemskiego „Dobra Ziemskie Krasnobród” , oznaczone w/g i budynków obrębu I Miasto Krasnobród  jako działki nr…, itp., nie podlegały działaniu art.2 ust.1 lit.e dekretu PKWN z 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Przez wiele lat spadkobiercy występowali o swoje prawa do Wojewody Lubelskiego. Wojewoda podejmował decyzje  , a Zarząd Powiatu w Zamościu odwoływał się do Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo uchylało decyzje Wojewody i przekazywało do ponownego rozpatrzenia. Spadkobiercy odwoływali się od decyzji do Trybunału Konstytucyjnego. Na przestrzeni  lat powoływano wielu świadków , przedstawiano wiele dokumentów. Podejmowano różne decyzje ,od których strony odwoływały się.

Decyzja  z sierpnia 2018 r. :

1) część działki ewidencyjnej nr …, obejmująca pałac z łącznikiem, dworem i parkiem, wchodząca w skład zespołu pałacowo-parkowego dawnego majątku ziemskiego pn. „Dobra Ziemskie Krasnobród”, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, zajmująca powierzchnię 6,1635 ha i opisana w ewidencji gruntów jako użytek … (inne tereny zabudowane — o pow. 4,6671 ha), .. (grunty pod stawami – o pow. 0,0154 ha) oraz … (łasy – o pow. 1,4810 ha – dawny park), a także działka nr …, o pow. 1,6551 ha, stanowiąca dawny „staw pałacowy” – nie podlegały działaniu art. 2 ust. l lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

2) północno-wschodnia i północno-zachodnia część działki nr …, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, obejmująca dawne ogrody warzywne, kwietne, sady owocowe, zajmująca powierzchnię 2,7594 ha i opisana w ewidencji gruntów jako użytki: .. (grunty orne – o pow. 0,7421 ha), …..(sady i pastwiska trwałe – o pow. 0,9951 ha), .. (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – o pow. 0,0883 ha), … (pastwiska trwałe – o pow. 0,2836 ha), … (grunty rolne zabudowane – o pow. 0,3142 ha), …. (grunty zadrzewione i zakrzewione z pastwiskami trwałymi – o pow. 0,3361 ha) – podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

3) działka nr …, o pow. 1,4546 ha, położona w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, stanowiąca dawny staw hodowlany –    podlegała działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu -reformy rolnej,

4) działki: nr …, o pow. 0,4705 ha, nr …, o pow. 0,1574 ha i nr …, o pow. 0,9989 ha, położone w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, stanowiące dawne sady owocowe i ogrody warzywne – podlegały działaniu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

5) działki: nr …, o pow. 2,2818 ha, nr …, o pow. 1,5364 ha, nr …, o pow. 0,8049 ha i nr …, o pow. 0,7345 ha, położone w obrębie I Miasto Krasnobród, pow. zamojski, woj. lubelskie, będące przedłużeniem -dawnego parku krajobrazowego – nie podlegały działaniu art. 2 ust.- 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Decyzję otrzymały zainteresowane strony.

Od decyzji służy stronom prawo do odwołania się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego , w terminie 14 dni.

Nie podlegały działaniu art. 2 ust. l lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, zostały niesłusznie zabrane byłym właścicielom.

Ciąg dalszy sprawy

Powiat Zamojski i Burmistrz Krasnobrodu 20 .09.2018 r. odwołali się od decyzji Wojewody Lubelskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  drogą służbową , za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.

Strony odwołujące się otrzymały odpowiedź z datą 2.10.2018 r.

Odwołanie wpłynęło w terminie zakreślonymi przepisami (…)przywoływanej  wyżej ustawy.

Szczegółowe stanowisko w tej sprawie przedstawione zostało w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z dnia 4 września 2018 r. 

Równocześnie informuję , że nie znalazłem podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji w trybie zakreślonym przepisami art.132 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedkładając materiał dowodowy w podmiotowej sprawie – wnoszę o utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy.

Ciąg dalszy nastąpi na pewno wkrótce

Sławomir Radliński – kandydat na Burmistrza Krasnobrodu.

 • Priorytet w obsłudze klienta biznesowego

 • Ulgi podatkowe dla osób zatrudniających pracowników

 • Budżet Obywatelski

 • 5 kilometrów dróg lokalnych w 5 lat /szczególnie dróg dojazdowych do pól i w rozbudowującym się Krasnobrodzie/

 • Promowanie gminy jako miejsca gdzie warto inwestować i zamieszkać

 • Wspieranie zbytu owoców miękkich dla rolników (zachęcanie inwestorów do budowy przetwórni, chłodni dających również miejsca pracy)

 • Budowa hali widowiskowo – sportowej

 • Efektywne pozyskiwanie środków unijnych i zewnętrznych z różnych źródeł

 • Forum Młodych – finansowanie pomysłów, które przyczynią się do rozwoju miasta i gminy /Bank Pomysłów/

 • Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
 • Innowacja organizacyjna – czas pracy urzędu miejskiego wydłużony jednego dnia do godziny 17.00

 • Innowacja prawna – obsługa urzędu i mieszkańców miasta i gminy Krasnobród przez kancelarię prawną  i prawnika w godzinach pracy urzędu

 • Innowacja informatyczna – informatyzacja urzędu:

  • informatyk do dyspozycji mieszkańców i urzędu w godzinach pracy urzędu
  • e – wydanie Gazety Krasnobrodzkiej
  • zmiana strony internetowej urzędu
  • internetowy serwis ogłoszeń lokalnych
 • Radykalna poprawa poziomu i czystości wody w zalewie

 • Redefinicja kalendarza imprez stałych i cyklicznych

 • Definitywne rozwiązanie problemu wyciągu narciarskiego

 • Zmiana strategii promocji miasta i gminy Krasnobród

 • Strefy płatnego parkowania w gestii miasta

 • Miejskie rowery

 • Mobilna informacja turystyczna w sezonie turystycznym

 • Pomysły na wydłużenie sezonu

 • Strefy bezpłatnego internetu – ławeczki solarne

 • Wypracowanie produktu turystycznego rozpoznawalnego jako marka Krasnobród

 • Budowa ścieżek rowerowych we współpracy z gminami sąsiednimi

 • Wsparcie działań poprawiających zasięg telefonii komórkowej na terenie miasta i gminy Krasnobród

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krasnobrodzie
 • Efektywna walka z dzikimi wysypiskami śmieci.

   

   

O mnie

„Kromka chleba od serca”

W dniu 27.09.2018 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się III Konferencja „Kromka Chleba od serca” organizowana przez Bank Żywności w Lublinie. 
Spotkanie było okazją podsumowania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2017  dla najbardziej potrzebujących jak i prezentacja dotycząca nowego budżetu na lata 2021-2027. W konferencji uczestniczył Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE” Pan Tomasz Skóra gdzie został złożony wniosek do kolejnego podprogramu 2018 do pomocy żywnościowej dla planowanej liczy osób 1500 z Gminy Krasnobród.
Prezes Fundacji Banku Żywności w Lublinie Pani Marzena Pieńkosz-Sapiecha z Panem Tomaszem Skóra

Wartość zrealizowanych projektów:

Pomoc Żywnościowa z Banku Żywności podprogram 2017

wartość 197 272,23 PLN

Projekty z Ministerstwem Obrony Narodowej. Całkowity koszt zadania:
„Na wzgórzach i w lasach Zielonego”
2017 – 36 300,00 PLN
2018 – 46 050,00 PLN

Projekty z Urzędem Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Całkowity koszt zadania:
„Na wzgórzach i w lasach Zielonego”
2017 – 29 804,00 PLN
2018 – 39 050,00 PLN

Projekt „Nie tylko szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Całkowity koszt zadania: 102 259,52 PLN

Projekt „Wspólnie na Zamojszczyźnie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego razem w partnerstwie z Krasnobrodzkim Domem Kultury w Krasnobrodzie i Stowarzyszeniem „Radość i Nadzieja ” w Dominikanówce. Całkowity koszt zadania: 10 950,00 PLN

Prezes Stowarzyszenia „Ach Zielone” P. Tomasz Skóra informuje że już mogą zgłaszać się osoby najbardziej potrzebujące do MOPS w Krasnobrodzie po skierowania o pomoc żywnościową.

31 sierpnia. Dzień Solidarności i Wolności.

Święto to ustanowiono w 2005 roku. Jest ono obchodzone w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych na Wybrzeżu w 1980 roku. Akt ten w sposób znaczący przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i w Europie Wschodniej. Stał się również początkiem powstania Solidarności.

Warto dzisiaj przypomnieć:

21 POSTULATÓW Z 17 SIERPNIA 1980 ROKU
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16.Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.