Przetarg na przebudowę drogi na odcinku Krasnobród – Zielone.

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia na odcinku Zielone – Krasnobród 3. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) przebudowę drogi powiatowej – ok 6,7 km (klasa drogi – Z) 2) roboty przygotowawcze. 3) wykonanie poszerzenia 4) warstwa wyrównawczo-profilujaca 5) warstwa ścieralna ( w wycenie tej pozycji należy uwzględnić wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm na powierzchni 38502,62 m2) 6) budowa peronów 7) utwardzenie zjazdów indywidualnych 8) odtworzenie rowów i oczyszczenie przepustów 9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 10) montaż znaku aktywnego D6 w km 9+965 ( przy wycenie należy uwzględnić wraz z oznakowaniem pionowym) 

źródło: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Więcej na temat przetargu >>>>>>>>>

Druhowie z Majdanu Wielkiego zwyciężają w XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarnicztch w Szczebrzeszynie.

XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze przeprowadzone zostały na stadionie sportowym w Szczebrzeszynie 7 lipca 2019 r. W zawodach udział wzięły 32 drużyny OSP z powiatu zamojskiego.  Gminę Krasnobród w zawodach reprezentowały OSP z Majdanu Wielkiego , Starej Huty i Wólki Husińskiej.
Zwycięzcą zawodów została drużyna OSP z Majdanu Wielkiego.

Klasyfikacja końcowa:

1. OSP Majdan Wielki
2. OSP Radecznica
3. OSP Gorajec Stara Wieś
4. OSP Wólka Husińska
…………
10. OSP Stara Huta

Zdjęcia dzięki uprzejmości dh. Wiesława Najdy.

Bardzo serdecznie gratulujemy dh. z Majdanu Wielkiego , kolejnego zwycięstwa w zawodach powiatowych!

Biskup Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne.

W sobotę, 22 czerwca 2019 r., podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium w Krasnobrodzie, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne dotyczące kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zmiany w Krasnobrodzie

– ks. kan. mgr Zbigniew SAWICKI, dotychczasowy duszpasterz pomocnik przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, z dniem 1 sierpnia 2019 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Hedwiżynie

– ks. mgr Marek KRZYŻAN, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym, z dniem 16 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

– ks. mgr Karol BRYŁA, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, z dniem 16 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach

– ks. mgr Andrzej ŁOPOCKI, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie, z dniem 16 sierpnia 2019 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

Zmiany personalne w diecezji zamojsko-lubaczowskiej >>>>>>>>

źródło: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

zobacz >>>>>>>
Załączniki
Wszystkie zadania w Lista zadań zatwierdzonych

długość odcinka  0,319 km
okres realizacji zadania  maj – październik 2019
ogólna wartość projektu  593,887,33
wnioskowana kwota dofinansowania  296 943,00
deklarowana kwota środków własnych  296 944,33
% dofinansowania  50
2019   296 943,00

Droga powiatowa Krasnobród  – Zielone  brak

źródło: https://luwwlublinie.bip.gov.pl

Stowarzyszenie „Ach Zielone” – pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Krasnobród. 10-11 .05. 2019 r.

Rozładunek żywności w Majdanie Wielkim przez strażaków OSP 10.05. 2019 r.

więcej zdjęć:

zobacz >>>>>

Rozdawaniem produktów żywnościowych przez członków Stowarzyszenia „Ach Zielone” 11.05.2019 r.

więcej zdjęć:

zobacz >>>>>

Czytaj dalej