Feliksa Lewandowska – poetka , malarka i twórczyni ludowa.

W związku ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczynamy prezentacje multimadialne ciekawych i zasłużonych dla Krasnobrodu ludzi.  Kiedyś znani , cenieni , podziwiani ,dzisiaj zapominani.

Jako pierwszą przedstawiamy P.Feliksę Lewandowską.

Krótki życiorys zaczerpnięty z tomiki poezji wydanego przez CUK w Krasnobrodzie.

Feliksa Lewandowska poetka , malarka i twórczyni ludowa urodziła się dwudziestego dziewiątego lipca 1914 roku. W tym samym roku wraz z rodzicami wyjechała do Rosji. Do kraju powróciła w 1922 r. Tu ukończyła siedem klas szkoły podstawowej, jednakże na dalsze kształcenie nie pozwoliły warunki materialne.
W 1936 r. wyszła za mąż i od tego czasu , razem z mężem , aż do jego śmierci zajmowała się malarstwem i wykonywaniem polichromii w kościołach. Po śmierci męża dalej zajmowała się malarstwem. Tematyką jej obrazów były pejzaże oraz motywy religijne i ludowe.
Część okupacji przebywała w Niemczech. Podczas okupacji brała czynny udział w życiu kulturalnym , recytując wiersze i śpiewając razem z siostrą zakazane piosenki.
W 1970 r. w Kole Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie założyła zespół ludowy , dla którego pisała wiersze , piosenki i układała scenki dialogowe. Była jego kierownikiem artystycznym.
W 1986 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerkim , otrzymała także Złoty Krzyż Zasługi oraz odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” za działalność kulturalno-oświatową w środowisku wiejskim.
Wiersze Feliksy Lewandowskiej były publikowane w antologiach : „Złote Ziarna” i „Śródpolne pacierze”. Poza tym ukazały się dwa autorskie tomiki wierszy: „Słowa z serca i ducha płynące” i „Orle nieś me słowa w świat” wydane przez Centrum Upowszechniania Kultury w Krasnobrodzie.

Zmarła 16.12.2000 roku. Pochowana została na cmentarzu w Krasnobrodzie.

Zdięcia do prezentacji pochodzą ze zbiorów Rodziny P.Feliksy Lewandowskiej: P. Jabuba Kurantowicza, Pani K.K. , a także innych Mieszkańców Krasnobrodu.

W prezentacji wykorzystano piosenkę zespołu „Wójtowianie”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

I RUNDA PUCHARU POLSKI Zamość/ Krasnobród 5-6 maja 2018 r./ wyścig kolarski/

ORGANIZATOR
Puchar Polski jest organizowany przez Klub Sportowy Agros Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość. Telefon/ fax 84 638 66 79 e-mail: agrosks@poczta.onet.pl oraz
Gminę Krasnobród,
Powiat Zamojski,
Gminę Łabunie,
Gminę Adamów
Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie.
zgodnie z przepisami PZKol. Dyrektorem wyścigu jest Konrad Firek – tel. 792 741 460 e-mail: agrosks@poczta.onet.pl Wyścig odbędzie się w dniach 5-6 maja 2018 r.
2. CEL
Popularyzacja kolarstwa na Lubelszczyźnie
Promocja Krasnobrodu i Gmin Powiatu Zamojskiego
Zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania kolarstwa
Wyłonienie najlepszych zawodników do Finałów OOM w kolarstwie szosowym

Więcej na naszym Forum:

>>>>>>>>>>>>

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Spokojnej w dniu 1 listopada.

Burmistrz Krasnobrodu informuje mieszkańców oraz inne osoby, które w dniu 1 listopada zamierzają nawiedzić cmentarz parafialny w Krasnobrodzie,o czasowej zmianie organizacji ruchu na ulicy Spokojnej.
Zmiana organizacji polega na czasowym wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ulicy
Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Tomaszowską do końca muru okalającego cmentarz parafialny na wysokości pomnika Powstańców Styczniowych potocznie zwanego „Pomnikiem Orła”.
Czasowe wyłączenie obowiązywać będzie w dniu 1 listopada 2017 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00.
Wyłączenie z ruchu części ulicy Spokojnej podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

źródło:
www.krasnobrod.pl

 

Zmieniamy lokalne prawo? Dlaczego nie!

Tylko co piąty samorząd umożliwia zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. MamPrawoWiedziec.pl w specjalnej broszurze pokazuje, co mogą
zrobić mieszkańcy, by zyskać prawo zgłaszania projektów uchwał.

MAMPRAWOWIEDZIEC.PL

– Tylko radni mogą zmienić statut i nadać mieszkańcom gminy, powiatu lub województwa prawo do zgłaszania projektów uchwał. Mieszkańcy mogą jednak
próbować ich do tego przekonać – mówi współautorka broszury Anna Ścisłowska z MamPrawoWiedziec.pl.

Broszurę można pobrać jako:
plik PDF –  tutaj
Więcej informacji na temat obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w artykule MamPrawoWiedziec.pl.

więcej >>>

Obywatele piszą lokalne prawo? Dlaczego nie!
Tylko obywatelska inicjatywa uchwałodawcza bezpośrednio zmusza radnych do opowiedzenia się za propozycją mieszkańców lub przeciw niej. Jednak aż cztery
na pięć samorządów nie pozwala mieszkańcom pisać uchwał. Można to zmienić.

więcej >>>

ZUS – od nowego roku zmiany

 

Od 1 stycznia 2018 roku płatności do ZUS będą prostsze i wygodniejsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów przedsiębiorca będzie realizował jeden miesięcznie. Poda znacznie mniej danych w opisie przelewu, a składki i tak zostaną rozliczone poprawnie. Zmieni się także sposób rozliczania składek, co ma szczególne znaczenie dla osób z zadłużeniem w ZUS.

więcej>>>