I Sesja Radnych Powiatu Zamojskiego 20 listopada 2018 r.

BIP Starostwo Powiatowe w Zamościu
Transmisje online
https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=944
Dostępne tu będą nagrania z wszystkich sesji

I Sesja Radnych Powiatu Zamojskiego 20 listopada 2018 r.

https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=944&p1=szczegoly&p2=1318162

Uwaga! Można pobrać nagranie z sesji na dysk lub oglądać , powiększając, ze strony BIP.

Strażacy ochotnicy z całej Polski obchodzili w Warszawie 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 18.11. 2018 r.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów przy tablicach i pomnikach Polaków walczących o niepodległość.
Delegacja lubelska złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży.
O godz. 12 tej w Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum Narodu , odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i 40 tej rocznicy wyboru Papieża Polaka , pod przewodnictwem J. E. Kardynała Kazimierza Nycza. Uczestniczyli w niej Druhny i Druhowie z całej Polski wraz z kierownictwem Zarządu  Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z Dh. Waldemarem Pawlakiem.
Po nabożeństwie wręczono odznaczenia , a następnie odbył się koncert pod tytułem „Myśląc Ojczyzna” , w wykonaniu strażackich orkiestr dętych.

Nagranie aparatem fotograficznym : dh. Sławomir Mazur

zdjęcia dzięki uprzejmości dh. Sławomira Mazura

zobacz więcej >>>>>

zdjęcia dzięki uprzejmości P Agnieszki Mazurek

zobacz więcej >>>>>

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą w Krasnobrodzie 20-21 XI 2018 r.

W dniach 20-21 listopada 2018 w Sanktuarium w Krasnobrodzie odbyły się rekolekcje z O. Johnem Bashoborą , charyzmatykiem i kapłanem . z Ugandy.
Spotkanie , 20 listopada 2018 r. o godz,9.00 , rozpoczęło się Mszą Świętą , której przewodniczył Ks. Prałat dr. Eugeniusz Derdziuk.
Dalsza część Rekolekcji odbyła się w Ośrodku ‚Zacisze”, gdzie O. Rekolekcjonista przeprowadził dwie konferencje. Wieczorne spotkanie zakończyła modlitwa nad chorymi dziećmi.
21 listopada 2018 r. , również w Ośrodku „Zacisze” , odbyły się 3 konferencje przeprowadzone przez O. Johna Bashobora.
Rekolekcje, o godz.18.00 , zakończyła Msza Święta , pod przewodnictwem Ks. Prałat dr. Eugeniusza Derdziuka  i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienia.
Zapraszam do obejrzenia Mszy Świętych z rozpoczęcia i zakończenia rekolekcji.
Natomiast relacje z konferencji z O. Johnem Bashoborą są w trakcie opracowywania.

Msza Święta w Sanktuarium. Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą . 20. XI. 2018 r.

Msza Święta w Sanktuarium. Rekolekcje z O. Johnem Bashoborą . 21. XI. 2018 r.

Zdjęcia z 20 listopada 2018 r.

zobacz więcej >>>>>

zdjęcia z 21 listopada 2018 r.

zobacz więcej >>>>>

Fundacja Serce do Serca

Dowiedz się więcej na temat Fundacji >>>>>>

Co dalej z sanatorium?

Wojewoda chce oddać spadkobiercom właścicieli majątku „Dobrą ziemskie Krasnobród” część użytkowanej przez sanatorium działki z budynkami i parkiem, a także kilka innych nieruchomości. Od tej decyzji wpłynęło odwołanie do ministra rolnictwa.

Ostatnimi właścicielami majątku Fudakowskich byli Maria i Kazimierz (ziemianin i działacz polityczny, senator RP w latach 1935-1939). Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek dworski razem z gruntami rozparcelowano. Część dóbr rozdzielono między okolicznych chłopów, część przejął PGR reszta—z pałacem i innymi zabudowaniami została oddana w użytkowa-nie Zarządowi Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu. W 1950 r. park z budynkami prze-szedł pod egidę Wojewódzkiego Wy-działu Zdrowia w Lublinie. W 1957 r. powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych. Pod koniec lat 60. zapadła decyzja o budowie nowego pawilonu leczniczego. Obecnie sanatorium przyjmuje również kuracjuszy dorosłych (dysponuje 154 łóż-kami). Jest jednostką organizacyjną powiatu zamojskiego.
Postępowanie toczy się od 17 lat. Spadkobiercy (zainteresowanych jest 9 osób) domagali się wydania przez wojewodę decyzji stwierdzającej, że dziatki i obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowo-parkowego nie podlegały pod dekret PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (na jego mocy pozbawiono mają&ów właścicieli ziemskich). W tej sprawie zapadały już rozstrzygnięcia, które potem uchylano. Najnowsza decyzja, z września tego toku, wydana z upoważnienia wojewody, jest nieprawomocna. Stwierdzono w niej, że część działki (ponad 6 ha; właścicielem jest powiat zamojski) z pałacem i łączni-Idem, starym dworem i parkiem nie podlegała pod dekret. Talie same ustalenia dotyczą działki o powierzchni ponad 1,6 ha, na której był staw pałacowy (właścicielem jest Skarb Państwa), gruntów o łącznej po-wierzchni 4,56 ha, będących przedłużeniem dawnego parku (łąki i nieużytki należące do gminy Krasnobród), a także działki, która jest w prywatnych rękach. W toku postępowania stwierdzono, że zespół pałacowo-parkowy w Krasnobrodzie był wyraźnie oddzielony od części rolniczej, a pałac miał ;typowo rezydencjalny i mieszkaniowy charakter, toteż nie powinien zostać przejęty.na cele reformy rolnej. Od tej decyzji wpłynęły odwołania do ministra rolnictwa. Złożyły je Starostwo Powiatowe w Zamościu i gmina Krasnobród. Powiat poniósł ogromne nakłady finansowe na remonty sanatoryjnych budynków. Ponadto została wykonana nad-budowa pawilonu. W przypadku zwrotu przypuszczalnie nikt nie wziąłby pod uwagę tych wydatków. Nieruchomość przeszłaby w prywatne ręce i nie byłoby innego wyjścia, jak podjąć decyzję o likwidacji jednostki. To z kolei spowodowałoby utratę przez Krasnobród statusu miejscowości uzdrowiskowej — uważa Henryk Matej, starosta zamojski. Burmistrz Kazimierz Misztal został . niedawno poinformowany przez jedne-go ze spadkobierców, że ani on, ani inni spadkobiercy nie chcą przejmować sanatorium. Chodzi o zadośćuczynienie.

źródło” tygodnikzamojski.pl

„Ognisko Niepodległości” na osiedlu Podzamek. 10.11.2018 r.

10 listopada 2018 r. o godz. 19.18 , na osiedlu Podzamek zapłonęło „Ognisko Niepodległości” Rozpalenia ogniska dokonał najstarszy mieszkaniec osiedla  93 letni , P. Edward G. Uroczystość patriotyczno-religijną przy „Ognisku” pięknie prowadził proboszcz Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego Ks. Roman Sawic. Śpiewaniu przewodniczył organista tutejszej parafii , P. Andrzej Kowalski. Świętujących i śpiewających odwiedził Burmistrz Krasnobrodu P. Kazimierz Misztal..

W uroczystości wzięło udział ponad.100 mieszkańców Podzamku , DPS i Sanatorium. Uroczystość odbyła się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. bardzo gęsta mgła ograniczała widoczność do kilku metrów. Uniemożliwiło mi to dobre nagranie i wykonanie zdjęć., za co serdecznie przepraszam. Było to jednak wydarzenie historyczne dla naszego Osiedla i należało je udokumentować bez względu na warunki.Nagrano jedynie fragmenty uroczystości.

zdjęcia i nagranie: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

P. Kazimierz Misztal wygrał II turę wyborów na Burmistrza Krasnobrodu.

Pan Kazimierz Misztal został wybrany ponownie  na Burmistrza Krasnobrodu w II turze wyborów.

Gratuluję Panu wyboru i życzę wielu sukcesów  w trudnej samorządowej pracy. Życzę  wytrwałości w dążeniu do realizacji zaplanowanych i oczekiwanych przez społeczeństwo Miasta i Gminy Krasnobród zadań i wyzwań.

 Kandydaci otrzymali następująco liczbę głosów:

  1. P. Kazimierz Miszta – 1775
  2. P. Tomasz Skóra – 1548

Felieton “mocno”wyborczy

Widzę , że od niewypalonego Krasnobród Rock Festiwal, dyskusja zawrzała, to dobrze.

Dalej jestem stronniczy, bo swoją skórę oddam na “Skórę”, co nie znaczy że jestem za obrażaniem Kazia Misztala, lubię go, żadnym słowem go nie obraziłem, swój artykuł podpisałem nie pseudonimem tylko imieniem i nazwiskiem.

Czytaj dalej

„Kwieciste Gwiazdy” z Ukrainy w Sanatorium w Krasnobrodzie. 12.10.2018 r

Fragment występu Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy” (Ukraina) w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

Teatr Tańca powstał przy rodzinnym domu dziecka z miejscowości Kiwercy w 1996 r.. Prezentowany przez nich od 60-90 minutowy program obejmuje ok. 14 układów tanecznych (tańce ludowe świata – /polskie, ukraińskie, chińskie, hiszpańskie, brazylijskie, indyjskie, czeskie, węgierskie, słowackie, irlandzkie, rosyjskie itd./, balet klasyczny, tańce współczesne, towarzyskie, etiudy taneczne, inscenizacje bajek). Ogromną atrakcją, oprócz kunsztu młodych tancerzy, są piękne kolorowe stroje dopasowane do każdego wyjścia na scenę.
Stroje te są szyte i opracowywane we własnym zakresie przez tańczących artystów i ich opiekunów (choreografów i kostiumologów). Koncerty Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy”, bo tak po polsku nazywa się grupa, budzą zawsze wielkie emocje u zaproszonej publiczności. Gorące brawa towarzyszące zespołowi po każdym występie są świadectwem uznania i podziwu. 

Kilka zdjęć

zobacz więcej >>>>>