Będzie woda mineralna z Grabnika?

Prace miały zacząć się jeszcze w 2009 r. Przez kilka lat niewiele się w tej sprawie działo. Wygląda na to, że rozlewnia wód w krasnobrodzkim
Grabniku jednak powstanie.
O tym, że polsko-amerykańska spółka Quincepol chce sprzedawać wodę z okolic Krasnobrodu, mieszkańcy Zamojszczyzny dowiedzieli się jeszcze w
2009 r. W Grabniku miała powstać wówczas rozlewnia i pijalnia. Na kilka lat sprawa jednak ucichła. Teraz odżyła na nowo.

źródło:
Kronika Tygodnia Nr.6 z 6 lutego 2018 r.

więcej>>>>>>>>

Krasnobrodzkie drogi gminne.

Wykorzystując sprzyjającą pogodę , na początku listopada , udało mi się nagrać jak wyglądają niektóre , nasze drogi gminne.
Moje nagrania pokazują te drogi , które wymagają remontu , czy też przebudowy.
Jeżeli będą możliwości i chęci , nie widzę przeszkód , aby nagrać i pokazać inne drogi i ulice.
Można także przesłać na adres Naszej Strony filmiki i zdjęcia. Chętnie będziemy pokazywać.
Na początek drogi w Majdanie Małym i Majdanie Wielkim.
Następne będą ulice w Krasnobrodzie.

ciąg dalszy nastąpi……

Lubelskie Fundusze Europejskie

Sponsorowane ·
UWAGA! Przypominamy o trwających aktualnie naborach
Dotacje unijne można pozyskać w m.in. następujących konkursach:
☑️11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1059-11_2_uslugi_spoleczne_i_zdrowotne.html
✅ 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1054-5_3_efektywnosc_energetyczna_sektora.html
☑️ 12.6 Kształcenie ogólne
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1052-12_6_ksztalcenie_ogolne_w_ramach.html
✅ 1.5 Bon na innowacje
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1094-1_5_bon_na_innowacje.html

Ruszył pilotażowy program wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w 5 polskich gminach

Z wójtami i burmistrzami pięciu gmin, które biorą udział w pilotażowym programie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) spotkał się Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.
Podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska został zaprezentowany „Pilotażowy program priorytetowy GOZ”, zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbyła się również dyskusja na temat zasad jego wdrażania.
Celem pilotażu jest wypracowanie przez uczestniczące gminy dobrych praktyk co do wprowadzania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.
Minister Sławomir Mazurek podkreślił kluczowe znaczenie gospodarki o obieguzamkniętym (GOZ) dla rozwoju Polski. Zwrócił uwagę, że ten kierunek
to także droga do zrównoważonego rozwoju. – Jest to szansa na dynamiczny rozwój kraju, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wójtowie i burmistrzowie gmin biorących udział w programie pilotażowym: Krasnobród, Łukowica, Sokoły, Tuczno i Wieluń.
– Wprowadzenie pilotażu w pięciu gminach okazało się dobrym pomysłem. Przygotowujemy inwestycje, które będą wzorcowe dla innych samorządów
. Udział w projekcie to szansa dla naszych gmin, ale także wyzwanie, któremu sprostamy – podkreślił wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski. – Gospodarka obiegu zamkniętego to ogromna szansa dla terenów wiejskich. Tkwi w nich potencjał, na który dotąd nie zwracaliśmy uwagi – dodał.
źródło:
http://portalkomunalny

Więcej na stronie:
http://portalkomunalny.pl/gospodarka-obiegu-zamknietego-zmierza-do-polskich-gmin-trwa-pilotazowy-program-wywiad-365426/   < kliknij i czytaj

Krasnobród jak Hollywood ?

Warto przypomnieć jak to było z zagospodarowanie skarpy przy wjeździe do Krasnobrodu i słynnym napisem z kwiatów „Krasnobród”.

Krasnobród 2010.05.04
Ogłoszpno zamówienie m.inn.
„3. 4. Zagospodarowanie skarpy przy wjeździe do Krasnobrodu..”

Krasnobród 2010-06-08
„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
nazwa (firma) GARDEN DESIGNERS Mirosław D.
Cena oferty nr 4 wynosi brutto: 25,573,00 zł
Cena oferty nr 4 wynosi netto: 23.900,00 zł”
Napis na skarpie wykonano prawdopodobnie jesienią 2010 r.
Przez pewien okres skarpą zajmowali się Państwo G. Był to dobry czas dla ” Krasnobrodzkiego Hollywood”.
Później ? Warto to zobaczyć.
Ciekawe ile kosztował ten napis Krasnobród przez kilka lat?

Czas szybko mija, warto się zastanowić co dalej z krasnobrodzkim Hollywood?.

Na zdjęciach przedstawiłem jak to wyglądało w latach.2011 , 2012 ,i 2017.

zdjęcia 30 października 2011 r.

zdjęcia 25 marca 2012 r.

zdjęcia 21 października 2017 r.

Więcej zdjęć na Naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=7&t=967 < kliknij i oglądaj

Oczekiwana przez Mieszkańców Krasnobrodu droga Jacnia – Krasnobród oddana do użytku.

Krasnobród 23 października  2017 r.

V-ce Starosta pow. zamojskiego P. Kazimierz Mielnicki o inwestycjach drogowych w Krasnobrodzie.

Dla przypomnienia
Rozpoczęcie przebudowy Jacnia – Krasnobród 26.04.2017 r.

Kilka zdjęć z 23 i 21 października 2017 r.

Więcej zdjęć na Naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewtopic.php?f=7&t=966