5 grudnia 2017 r. – 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski, mąż stanu, współtwórca niepodległej Polski; jeden z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej; współzałożyciel i komendant główny Związku Walki Czynnej; komendant główny Związku Strzeleckiego; dowódca I Brygady Legionów Polskich i inicjator utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz, marszałek Polski. W 1926 r. dokonał zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie; dwukrotny premier, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw wojskowych w latach 1926-1935. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze.

źródło: /dzieje.pl

Mijają dni, mijają lata.

Krasnobród na nagraniach z przed lat.
Nagrania po przeróbce z VHS. Nie są najlepszej jakości , ale warto je obejrzeć.

Krasnobród. 16. 06. 1997 r. Widok z Księżej Góry , Droga Krzyżowa , Klasztor.

Otwarcie ośrodka Zarządu Miejsko – Gminnego PSL , ZLZS , ZMW w Krasnobrodzie. Krasnobród 20.10.1996 r.
Ośrodek otwarto w budynku po byłym Urzędzie Miasta i Gminy. Inicjatorem powstania ośrodka był, nieżyjący już , śp. Franciszek Cieplak z Huciska.

Zachęcam Wszystkich do przesyłania nieznanych nagrań dotyczących Krasnobrodu.

P. Tadeusz Prus – Wspomnienia. Rodzina i mało znane dzieje Krasnobrodu.

Moim kolejnym rozmówcą był P.Tadeusz Prus. Niezwykły Człowiek i wspaniały
interpretator mało znanych faktów z historii Krasnobrodu. Niezwykle skromny i ciepły.
Pełen miłości do Rodziny. Posiadający ogromną wiedzę o Krasnobrodzie.
Jestem pełen podziwu dla P. Tadeusza Prusa i bardzo serdecznie dziękuję za
rozmowę , która była dla mnie zaszczytem.
Józef Zdybel

1 września 1939 r. – Pamiętamy!

Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

Sympozjum naukowe poświęcone Powstaniu Styczniowemu na Lubelszczyźnie. ZSO w Krasnobrodzie. 23.03.2017 r

23.03.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie odbyło się sympozjum naukowe poświęcone Powstaniu Styczniowemu na Lubelszczyźnie.
Uroczystość odbyła się w 154 rocznicę bitwy w okolicy Św. Rocha przez oddział Marcina Macieja Borelowskiego , „Lelewela” /24 marca 1863 r/
W sympozjum uczestniczyli m.inn. Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Miształ , ks. prałat Roman Marszalec , dr. hab.Andrzej Przegaliński ,Monika Żur – p.o. dyrektor delegatury w Zamościu , były dyrektor szkoły Adam Kałuża , nauczyciele, uczniowie z 25 szkół.
Sympozjum poprzedzone było konkursami: wiedzy, dziennikarsko – literacki i plastyczny.

Porządek sympozjum:
1. Referatu dr. hab.Andrzeja Przegalińskiego , pracownika naukowego Instytutu Historii UMCS w Lublinie na temat Powstania Styczniwego na Lubelszczyźnie , z podkreśleniem roli Michała Lelewela „Borelowskiego”
2.Panel dyskusyjny , w którym uczestniczyli ks.prałat Roman Marszalec, dr. hab. Andrzej Przegalińsk , Adam Kałuża i Józef Zdybel.
3.Montaż słowno-muzyczny „Strzępy pamięci” przygotowany przez uczniów.
Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród i dyplomów.
4.Wystąpienie gości. w którym P. Burmistrz Kazimierz Miształ podziękował Dyrekcji, nauczucielom i uczniom za przygotowaną uroczystość.
Była to prawdziwa , piękna lekcja Naszej historii dla młodzieży.