Wystawa konkursu fotograficznego „Uroki Naszego Roztocza”. Krasnobród `18.07.2018 r.

Wernisaż i podsumowanie konkursu 18 lipca 2018 r. w Galerii „Przystanek” w Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.

Organizatorzy:

Koło Fotograficzne ZS w Krasnobrodzie . Biblioteka Szkolna ZS w Krasnobrodzie , Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie.

Zdjęcia: Józef Zdybel

 

Galeria zdjęć

zobacz więcej >>>>>

 

Wernisaż Fotograficzny pt: „Struktury Natury” 16.02.2018 r.

Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie

Wystawa zdjęć abstrakcyjnych (Struktury w naturze) Stanisława Oleksaka , absolwenta Liceum Plastycznego im. Bernardo Morando w Zamościu
oraz uczniów koła fotograficznego pod kierunkiem Pani Haliny Gontarz Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdięć

więcej>>>>>>>>

„Twój biznes na Lubelszczyźnie”

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”

http://www.twojbiznes.fipi.pl/images/banner.jpgNabór rozpoczyna się od 16.10.2017r. i będzie trwał do 31.10.2017r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:
 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 398,68 zł/os.,
 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł/os. dla 40 osób przez pierwsze 6 miesięcy oraz dla 32 osób przez kolejne 6 miesięcy
 • wsparcie pomostowe doradczo-warsztatowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl

Szczegóły dostępne na stronie:     www.twojbiznes.fipi.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego. Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Dofinansowanie projektu z UE: 1 853 239,51 zł