Praca dla Kobiet.

Gmina Krasnobród i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość i Nadzieja w Dominikanówce podejmują starania o powołanie Spółdzielni Socjalnej osób prawnych, w której zostaną utworzone 5 kolejnych miejsc pracy. Na powyższe działanie założyciele chcą pozyskać środki finansowe w wysokości 120 000 zł na zakup maszyn i urządzeń oraz 60 000 zł na wsparcie pomostowe dla nowozatrudnionych osób. Z początkiem maja ruszy nabór dla osób, chętnych do pracy w ramach nowo utworzonego przedsiębiorstwa. Uprawnionymi do zatrudnienia w spółdzielni w ramach projektu są osoby wykluczone społecznie np. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, korzystające z opieki społecznej. Przyszła spółdzielnia będzie działać w kierunku szerokorozumianej turystyki tj. obsługi i utrzymania terenów turystycznych, prywatnych posesji, ogrodów, ukwiecenia terenów publicznych i prywatnych, będzie zajmowała się praniem dywanów, tapicerki samochodowej, sprzątaniem mieszkań, prowadzeniem pracowni krawieckiej oraz produkcją i sprzedażą pamiątek. W dalszej perspektywie rozważane są możliwości świadczenia usług w jeszcze szerszym zakresie np. produkcji artykułów spożywczych i wyrobów regionalnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Gminy Krasnobród (szczególnie kobiety, ale nie tylko) do składania podań do 10 maja 2018 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie. Założenie i zatrudnienie osób w spółdzielni socjalnej poprzedzone zostanie doradztwem i szkoleniem osób zakwalifikowanych do projektu.

źródło: http://www.krasnobrod.pl

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim

Informuje się mieszkńców Starej Huty, Huciska, Malewszczyzny i Potoku Senderki, że woda pobrana z ujęcia Stara Huta posiada przydatność do spożycia przez ludzi.

Informacja podana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu w dniu 21 kwietnia 2018 roku.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie

/-/ Jacek Gmyz

źródło: http://www.krasnobrod.pl

Spotkanie informacyjne

Burmistrz Krasnobrodu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczętej budowy rozlewni wód w Grabniku, oraz remontu i budowy dróg powiatowych, tj. ul. Zamojskiej oraz drogi z Grabnika do Suchowoli. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele firmy realizującej inwestycję oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
Spotkanie odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w dniu 5 kwietnia 2018r. o godzinie 16.00.

źródło: http://www.krasnobrod.pl/

13 lat temu zmarł Jan Paweł II .

„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata”

12.06.1999 r.

Wiersz P. Marianny Olszewskiej.

Na śmierć Jana Pawła II

Nie trzeba płakać po umarłym
skończyć musi się to co zaczęło
On tak wiele nam przecież zostawił
proste słowa myśl wielką i dzieło

Nie wybiera się swojej Ojczyzny
ona z góry przez Boga jest dana
czasem słodka jak plaster miodu
ale czasem bolesna jak rana

Jesteś swojej Ojczyzny chlubą
dzięki Tobie „Polak” brzmi dumnie
no i nie da się Ciebie zamknąć
w żadnej choćby najwspanialszej trumnie

Wszędzie widzieć będziemy Twe ślady
przypominać naukę Twoją
która była nauką Chrystusa
czystym źródłem Bożego pokoju

Duch Twój teraz wolny i lekki
szczęściem wiecznym obdarzony w niebie
wcale ziemskich trosk się nie pozbył
bo Twój naród potrzebuje wciąż Ciebie

Słać ku Tobie będziemy swe modły
prośby skargi potrzeby i troski
abyś wstawiał się u Boga za nami
byś zanosił je przed tron Boski

Cały świat pogrążony w żałobie
rozpłakały się dzwony po kres świata
wszyscy Ciebie żegnają jak ojca
wszyscy Ciebie żegnają jak brata

Byłeś ojcem dla wiernego ludu
dla każdego człowieka – bratem
a za serce i miłość odbierasz
łez i modłów szczerą zapłatę

04.04.2005 r.

Pan Nasz Zmartwychwstał – radujmy się!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego ,Świąt pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród , a także Znajomym i Bliskim życzy redakcja „Krasnobrodzkie ABC”
Życzymy miłości do bliźniego, wiary – bezgranicznej, serca – otwartego i nastroju… Duchem Świąt pełnego.
Szczęść Boże na te Święta Wielkanocne.