Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Krasnobród w sezonie zimowym 2018/2019

Urząd Miejski w Krasnobrodzie w celu sprawnego zgłaszania właściwym służbom – zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych.

1.Dla dróg wojewódzkich:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7A 
20-207 Lublin
tel. 81 749 53 00
Droga: Zamość – Wola Obszańska /Kaczórki, Hutki, Malewszczyzna/.

2.Dla dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 69
tel. 84 639 63 32
Droga: Obrocz – Hutki, Tomaszów-Krasnobród-Jacnia, Majdan Wielki-Majdan Mały-Tarnawatka, Maciejówka-Suchowola, Krasnobród-Szur-Łasochy, Krasnobród-Klocówka-Sumin, Krasnobród-Grabnik-Suchowola, Malewszczyzna-Stara Huta st.kol. Krasnobród, Krasnobród-Długi Kąt.

Krasnobród miasto ul.: Tomaszowska, 3-go Maja, Sanatoryjna, Lelewela, al. N.N.M.P., Zamojska, Kościuszki.

Prosi się mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich były zgłaszane bezpośrednio do w/w służb.

3.Dla dróg gminnych:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród 
ul. 3-go Maja 36
tel.84 660 76 91 w 45, 46

Rejon I –wykonawca – Zakład Usług Leśnych, Sławomir Dudziński

Drogi: – Stara Huta – Lasowce, Potok Senderki – Stara Huta, Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki, Kaczórki – Bondyrz, droga dojazdowa do ośrodka „Sosnowa Polana”, Kaczórki – Belfont, naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz, boczna w Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków, Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody”, Hutki – Zadwór, teren domków rekreacyjnych, droga na oczyszczalnię.

Rejon II – wykonawca – Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Majdanie Wielkim.

Drogi: – Podzamek – Grabnik, Osiedle Podzamek ul. Wiśniowa, Kalinowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Różana, Grabnik ul. Widokowa, Krasnobród (od drogi powiatowej) – Nowa Wieś, Krasnobród- ul Św. Roch, Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej, Majdan Wielki ul. Borki, Zielone, Zielone – Przejma, Zielone-Ulów.

Rejon III – wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zs. w Majdanie Wielkim

Drogi w miejscowościach: Turzyniec, Szur, Hutków, Majdan Mały, Majdan Wielki.

Ulice w mieście Krasnobród: Wczasowa, Sikorskiego, Targowa, Partyzantów, Młyńska, Zapiasek, Cicha, Mickiewicza, Rynek, Handlowa, Nadrzeczna, Mostowa, Andersa, Gietki, Leśna, Sosnowa, Łastowieckiego, Powstańców Styczniowych, Modrzewiowa, Świerkowa, Spokojna, Szkolna, Wolności, Dominikańska, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Konopnickiej.

BURMISTRZ KRASNOBRODU
Kazimierz Misztal

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” P.Tomasz Skóra ,informuje, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 będzie wydawana żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.
Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania z MOPS w Krasnobrodzie.Wydawanie żywności odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego.
Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” , Stowarzyszenie rozwoju miejscowości Zielone i Okolic.

Planuje się wydawanie żywności w Świetlicy OSP w Majdanie Wielkim dnia 8 grudnia 2018 /sobota/ – godz. 10.00-17.00

 

25 róż na 25-lecie Zespołu „Wójtowianie”

 

Z ogromną radością i przyjemnością składam Zespołowi „Wójtowianie” serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia.

25 lat działalności artystycznej to wspaniała historia wypełniona licznymi sukcesami i wieloma koncertami.
Trudno mi sobie wyobrazić większość obchodzonych w Krasnobrodzie uroczystości religijnych i patriotycznych bez udziału zespołu „Wójtowianie”. Zespół to Nasza „Perełka” , także poza granicami naszej miejscowości i za granicą..
W imieniu własnym i od Czytelników „Krasnobrodzkiego ABC” życzę wielu dalszych sukcesów , kolejnych nagród  oraz wszelkiej pomyślności osobistej Wszystkim Paniom i Panom z Zespołu „Wójtowianie”, którzy na te sukcesy zapracowali
Niech Zespół „Wójtowianie” rozsławia Nasz Piękny Krasnobród.

Szkoda tylko ,że nie miałem możliwości nagrania Waszego pięknego Jubileuszu. Wiem ,że Wasz Jubileusz nagrywał inny kamerzysta.
Z prawdziwą przyjemnością umieszczę nagranie na „Krasnobrodzkim ABC” jeśli tylko dostanę link z nagraniem.

Krasnobród: Praca dzięki spółdzielni

1 sierpnia w Krasnobrodzie powstała Roztoczańska Spółdzielnia Socjalna „Warto”. Pracę dzięki niej znalazło pięć kobiet.

To już druga taka spółdzielnia w gminie. W pierwszej pracuje pięciu mężczyzn. 1 sierpnia nową spółdzielnię socjalną powołały Gmina Krasnobród oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” w Dominikanówce. Siedziba spółdzielni znajdować się będzie w budynku przy ul. Rynek 12, w którym były mieszkania dla nauczycieli z krasnobrodzkiego sanatorium, a jakiś czas temu gmina odkupiła je od Powiatu Zamojskiego. W obu spółdzielniach zatrudnione są osoby długotrwale bezrobotne.

Jakie usługi będzie świadczyć spółdzielnia? Zatrudnione w niej panie będą m.in. trudnić się krawiectwem. Ponadto będą pracowały jako opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych. Poza tym jedna z pań będzie prowadzić warsztaty dla dzieci, młodzieży i turystów oraz wykonywać pamiątki.

źródło: Kronika Tygodnia

„Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. 300 zł nie będzie przysługiwało na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie (tzw. zerówka) w szkole i przedszkolu.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart