Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” Pan Tomasz Skóra ,

nformuję, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 934 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 14 lutego 2018 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania w miesiącu listopadzie 2017 r. jak i już korzystały z pierwszej transzy dostawy.

Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:

16 luty 2018 tj. piątek – godz. 10.00-17.00

17 luty 2018 tj. sobota – godz. 10.00-17.00

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

Z poważaniem:

Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE”

Tomasz Skóra

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Godzina i data wydania: godz. 07:05 dnia 18.01.2018
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, z porywami do 80 km/h, z poiudniowego zachodu. W strefach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: Ewa Łapińska

http://www.lublin.uw.gov.pl/

Nie wysypujemy popiołów z palenisk domowych na drogi publiczne!

 

Apel Burmistrza Krasnobrodu!

Burmistrz Krasnobrodu apeluje do mieszkańców Gminy Krasnobród o niewysypywanie popiołów z palenisk domowych na drogi publiczne. Popiół z palenisk domowych traktować należy jak odpad komunalny i pozbywać się go w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) lub jeśli jest to popiół drzewny wykorzystywać we własnych gospodarstwach domowych jako nawóz w przydomowych ogródkach i na polach. Ponadto zgodnie z  art. 91 Kodeks  wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z póź.zm.) – Kto zanieczyszcza drogę publiczną […], podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

źródło: www.krasnobrod.pl

Zaginął mężczyzna, mieszkaniec Wólki Husińskiej.

Policja poszukuje zaginionego 79-latka, który wczoraj około godziny 15.00 wyszedł z domu w miejscowości Wólka Husińska i dotąd nie wrócił. Mężczyzna ma zaniki pamięci i może potrzebować pomocy. Rysopis zaginionego podaje Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
W poszukiwania włączyło się wiele służb, a także sąsiedzi zaginionego.
Informacje na temat zaginionego 79-latka można zgłaszać pod numerem telefonów alarmowych 997 lub 112.

 wiecej informacji >>>>>>

Policję zaalarmowała we wtorek ok. godz. 15 córka mężczyzny. Powiedziała, że jej tata wyszedł z domu i nie wiadomo, dokąd się udał. Podkreślała, że starszy pan miewa zaniki pamięci, stroni od ludzi i nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.

Od tamtego momentu trwają poszukiwania mężczyzny. Stale jest w nie zaangażowanych ponad 100 osób. To policjanci z Zamościa, ale również Tomaszowa Lubelskiego, ponadto strażacy i strażnicy graniczni, a także mieszkańcy Wólki Husińskiej i okolicznych wiosek.

– W użyciu są noktowizory, kamera termowizyjna, dzisiaj przestał padać śnieg dlatego w użyciu jest również dron. Osoby biorące udział w poszukiwaniach sprawdzają tereny miejscowości Wólka Husińska i pobliskich wsi oraz kompleksy leśne i polne, jednak do chwili obecnej nie jest znane miejsce pobytu mężczyzny – relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Kiedy 79-latek wychodził z domu, miał na sobie zimową, czarną kurtkę do pasa, flanelową koszulę w czarno-białą kratę, dresowe, cienkie, szare spodnie oraz zimowy czarny kaszkiet. Na nogach miał granatowe klapki i szare skarpetki.

– Działania poszukiwawcze wciąż trwają, jeżeli ktoś widział mężczyznę wzrostu ok. 160 cm, otyłej budowy ciała (waga ok. 95 kg.)roszony jest o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji – apeluje policjantka..

źródło:

http://www.kronikatygodnia.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie Lublin, 2017-12- O S”
LU.WRRR.704. $0$. Ro/ł- Urffr 4
Urzędy Gmin województwa lubelskiego
Na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 623} z dniem 1 września 2017r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest to nowa instytucja w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencje Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został utworzony m.in. z potrzeby wsparcia działań i projektów służących podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i za granicą.
Zadania dotyczące wsparcia i rozwoju, czyli te, które dotychczas skupione były w ARR i ANR, znalazły się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zaś działania związane z realizacją płatności w zakresie środków finansowych UE przejęła ARiMR.
Administrowanie Funduszami Promocji Produktów Rolno-Spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009r, o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. 2017 poz. 2160), to jedno z zadań leżących w kompetencji KOWR,
Uczestnicy funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (tj. beneficjenci wpłacający na fundusze promocji lub korzystający ze środków funduszy promocji) są zobowiązani do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorców (EP) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853). Krajowy system ewidencji producentów prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dla zachowania ciągłości komunikacji z podmiotami zastosowany został okres przejściowy, polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez Agencję Rynku Rolnego w kontaktach z KOWR w sytuacji, gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.
20-027 Lublin ul. Karłowicza 4, tel: 81/536 37 15, 81/536 37 31, 81/534 04 70 fax: 81/532 02 11,
lublin@kowr.gov.pi
Możliwość posługiwania się przez podmiot nr CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru EP jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku. Po 31 sierpnia 2018 roku wszyscy uczestnicy funduszy promocji będą musieli posługiwać się wyłącznie nr EP.
Rejestracja oraz aktualizacja w krajowym systemie ewidencji producentów odbywa się na podstawie formularza „Wniosek o wpis do ewidencji producentów”, który dostępny jest na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl wraz instrukcją wypełniania wniosku.
W powyższym wniosku dane podmiotu muszą być zgodne z danymi podanymi w deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1) składanymi do KOWR.
Przedstawiając powyższe prosimy o poinformowanie zainteresowanych beneficjentów o obowiązku dokonania powyższych zmian w celu sprawnej realizacji mechanizmu.
Zastępca Dyrektora}
 Marek Wojciechowski