Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie.

Dzienny Dom „Senior+”, zlokalizowano w budynku przy ulicy Sanatoryjnej 34 w Krasnobrodzie.

Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie

Serdecznie zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+

 do udziału w zajęciach i usługach oferowanych przez

Dzienny Dom Senior+ w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34.

Celem Dziennego Domu Senior+ zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego, integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym oraz rozwoju działań samopomocowych.

Zapewniamy zajęcia od poniedziałku do piątku, w tym:

  • socjalne, w tym jeden ciepły posiłek dziennie,
  • aktywność ruchową i sportowo – rekreacyjną,
  • aktywizację społeczną,
  • terapię zajęciową,
  • zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe,
  • zwrot kosztów dojazdów.

Pokażemy jak można efektywnie i miło spędzać wspólnie czas.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi pomieszczeniami,

 a cały sprzęt jest specjalnie dostosowany do potrzeb osób starszych. 

Osoby zainteresowane, spełniające łącznie następujące warunki:

  • nieaktywne zawodowo, w wieku 60+,
  • będące mieszkańcami Powiatu Zamojskiego,

prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie.

Procentowa wysokość miesięcznej odpłatności Uczestnika

Czytaj dalej

Pożar budynku przy wyciągu narciarskim Chełmowa Góra w Krasnobrodzie.

Około godziny 15.00 zapalił się budynek przy wyciągu narciarskim Chełmowa Góra w Krasnobrodzie.
Budynek przy ul. Dominikańskiej nie był używany. Straż pożarna ustala przyczyny pożaru. Aby ugasić ogień, na miejsce pożaru przyjechało 6 wozów straży pożarnej.

źródło : http://www.kurierzamojski.pl

Jak oni to robią?

Tabele z Informatora Gminy Adamów /październik – grudzień 2018

Informator Gminy Adamów jest czasopismem bezpłatnym , wydawany w nakładzie ponad 1 000 egzemplarzy. Dostaje go każde gospodarstwo w gminie. Rozprowadzane jest częściowo przez sołtysów , a także podczas spisywania liczników za wodę. 
INFORMATOR GMINY ADAMÓW lata 2017 – 2018
w formie pdf dostępny jest także na stronie:

tutaj >>>>>>

Można?

Leśnicy ograniczyli dostęp do źródła

Użytek ekologiczny to nie jest najlepsze miejsce dla pijalni, a czasami niemal… rozlewni wód mineralnych
– Mamy kłopot. W naszej miejscowości bije źródło nazywane Belfont. Woda w nim jest bardzo dobra i z tego słynie nie tylko na Zamojszczyźnie – mówi mieszkaniec wsi Kaczórki (gm. Krasnobród), który zadzwonił do nas w tej sprawie. – Miejscowi nabierają ją w różne butelki i piją w domach. Przyjeżdżają też po tę wodę ludzie z Zamościa, nawet z Hrubieszowa. Tyle że ostatnio pojawił się zakaz korzystania z tej wody. Jestem tym oburzony. Przecież od wieków pijemy wodę z tego źródła!
Belfont ma długą i ciekawą historię. Nazwa źródła pochodzi z języka francuskiego. Miała ona oznaczać po prostu piękne źródło (czyli „belle fonteine”). Według miejscowych podań to tutaj, w XVII wieku, miały odbywać się tajemne schadzki pięknej Marii Kazimiery d`Arquien, czyli słynnej Marysieńki, ówczesnej żony ordynata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego oraz Jana Sobieskiego – przyszłego króla Polski. Nie bez powodu.
Źródło wypływa w niezwykle pięknym miejscu. To stare uroczysko. Jest ono chętnie odwiedzane nie tylko przez miłośników krystalicznie czystej i smacznej wody.
Woda zdrowia doda
Kiedyś to miejsce było jeszcze bardziej popularne. Bo w latach 30. ub. wieku w tym starym uroczysku wybudowano sanatorium dla dzieci im. Michaliny Mościckiej. Niestety, spłonęło ono jeszcze podczas II wojny światowej. Dzisiaj nie pozostał po nim podobno żaden ślad. Kilkadziesiąt metrów od źródła możemy zobaczyć natomiast stary krzyż, który został ustawiony ku czci powstańców styczniowych. To wszystko razem powoduje, iż okolice źródła Belfont to ulubione miejsce spacerowe mieszkańców Kaczórek i turystów.
– Podobno woda z Belfontu jest lepsza nawet od tej ze słynnych źródeł w Krasnobrodzie. Okoliczni mieszkańcy chętnie ją piją. Nie tylko. Kiedyś przyjechała do mnie rodzina z Lublina. Ostrożnie napełnili butelki źródlaną wodą i je ze sobą zabrali. Tak im smakowała – mówi Roman Ożga, sołtys wsi Kaczórki. – Nie słyszałem, że dostęp do źródła jakoś ostatnio zamknięto. Słyszę to od was.

źródło. kronikatygodnia.pl

Życzenia na Boże Narodzenie 2018 r.

Niech te piękne Święta Bożego Narodzenia, będą dla nas wszystkich czasem refleksji i wyciszenia , czasem kiedy nie zabraknie pojednania i zrozumienia drugiego człowieka.
Niech nie zabraknie kolędy , uśmiechu i życzliwości przy Wigilijnym Stole, przy dzieleniu się opłatkiem i przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia.
Wszystko co Najlepsze i Najpiękniejsze w życiu niech się Wam spełni – Wszystkim moim Bliskim ,Przyjaciołom , Znajomych i tym , których poznałem i spotkałem.
Józef Zdybel

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gm. Krasnobród w sezonie zimowym 2018/2019

Urząd Miejski w Krasnobrodzie w celu sprawnego zgłaszania właściwym służbom – zarządcom dróg, problemów z przejezdnością (śliskością) dróg w okresie zimowym, podaje do publicznej wiadomości telefony dyżurne n/w służb drogowych.

1.Dla dróg wojewódzkich:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7A 
20-207 Lublin
tel. 81 749 53 00
Droga: Zamość – Wola Obszańska /Kaczórki, Hutki, Malewszczyzna/.

2.Dla dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 69
tel. 84 639 63 32
Droga: Obrocz – Hutki, Tomaszów-Krasnobród-Jacnia, Majdan Wielki-Majdan Mały-Tarnawatka, Maciejówka-Suchowola, Krasnobród-Szur-Łasochy, Krasnobród-Klocówka-Sumin, Krasnobród-Grabnik-Suchowola, Malewszczyzna-Stara Huta st.kol. Krasnobród, Krasnobród-Długi Kąt.

Krasnobród miasto ul.: Tomaszowska, 3-go Maja, Sanatoryjna, Lelewela, al. N.N.M.P., Zamojska, Kościuszki.

Prosi się mieszkańców by sprawy dotyczące przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich były zgłaszane bezpośrednio do w/w służb.

3.Dla dróg gminnych:

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród 
ul. 3-go Maja 36
tel.84 660 76 91 w 45, 46

Rejon I –wykonawca – Zakład Usług Leśnych, Sławomir Dudziński

Drogi: – Stara Huta – Lasowce, Potok Senderki – Stara Huta, Kaczórki- Bondyrz, Kaczórki Przymiarki, Kaczórki – Bondyrz, droga dojazdowa do ośrodka „Sosnowa Polana”, Kaczórki – Belfont, naprzeciw szkoły podstawowej oraz obok mostu na rzece Wieprz, boczna w Malewszczyźnie w kierunku posesji P. Cieplaków, Malewszczyzna w kierunku tzw. „Koziwody”, Hutki – Zadwór, teren domków rekreacyjnych, droga na oczyszczalnię.

Rejon II – wykonawca – Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Majdanie Wielkim.

Drogi: – Podzamek – Grabnik, Osiedle Podzamek ul. Wiśniowa, Kalinowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Różana, Grabnik ul. Widokowa, Krasnobród (od drogi powiatowej) – Nowa Wieś, Krasnobród- ul Św. Roch, Wólka Husińska- Husiny wraz z drogami bocznymi na Wólce Husińskiej, Majdan Wielki ul. Borki, Zielone, Zielone – Przejma, Zielone-Ulów.

Rejon III – wykonawca – Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zs. w Majdanie Wielkim

Drogi w miejscowościach: Turzyniec, Szur, Hutków, Majdan Mały, Majdan Wielki.

Ulice w mieście Krasnobród: Wczasowa, Sikorskiego, Targowa, Partyzantów, Młyńska, Zapiasek, Cicha, Mickiewicza, Rynek, Handlowa, Nadrzeczna, Mostowa, Andersa, Gietki, Leśna, Sosnowa, Łastowieckiego, Powstańców Styczniowych, Modrzewiowa, Świerkowa, Spokojna, Szkolna, Wolności, Dominikańska, Łąkowa, Słoneczna, Sobieskiego, Królowej Marysieńki, Konopnickiej.

BURMISTRZ KRASNOBRODU
Kazimierz Misztal