Kolejna szansa na poradę ZUS na poczcie

Porady ekspertów emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wracają do placówek Poczty Polskiej. Kolejny dyżur doradcy emerytalnego odbędzie się również w Krasnobrodzie.
13 grudnia po poradę będzie można zgłosić się do placówki poczty w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 28. Dyżur potrwa od godz. 8.00 do 10.30.
Doradca emerytalny wyjaśni zasady przyznawania emerytury. Wytłumaczy, od czego zależy jej wysokość. Przekaże również informacje, które mogą pomóc w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę.
Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę, doradca podpowie, jakie dokumenty musisz przygotować. Pomoże też skompletować i wypełnić wniosek.

Małgorzata Korba
regionalny rzecznik ZUS
w województwie lubelskim

„Odblaskowa Gmina” w Majdanie Wielkim. 10.12.2017 r.

Policjanci z Posterunku Policji w Krasnobrodzie wraz z Policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu serdecznie zapraszają mieszkańców Majdanu Wielkiego na spotkanie w ramach programu pod nazwą „Odblaskowa Gmina”, które odbędzie się 10 grudnia o godz. 10.30 w Remizie OSP w Majdanie Wielkim.

Dofinansowanie z RPO dla przedsiębiorców

ZAPRASZAMY
właścicieli i pracowników firm sektora MSP zlokalizowanych na terenie regionu bialskiego i chelmsko-zamojskiego, obejmującego: Białą Podlaską, Chełm i Zamość oraz powiaty: bialski, radzyński, parczewski, włodawski, chełmski, zamojski, hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski i krasnostawski

OFERUJEMY
REFUNDACJĘ usług rozwojowych, do których zaliczają się:
szkolenia
kursy zawodowe,
egzaminy,
doradztwo,
studia podyplomowe,
e-learning,
mentoring,
analiza potrzeb rozwojowych
Maksymalna wartość refundacji: 15 000 zł
Maksymalna war tość refundacji jednej usługi rozwojowej: 5 000 zł
BIURO PROJEKTU:
QS Zurich
ul. Lwowska 24
Galeria Atelier
I piętr o
22-100 Chełm
Dofinansowanie projektu z UE: 16 218 510,00 zł

Zapraszamy do wspólnego redagowania „Krasnobrodzkiego ABC”

„Krasnobrodzkie ABC” cieszy się coraz większym zainteresowaniem w internecie.. Jesteśmy czytani wszędzie, zarówno w Polsce , jak i poza granicami Naszego Kraju. Rekordowe dni to ok. 2 000 wejść na naszą stronę. Cieszymy się z tak wielkiego zainteresowania Naszych Czytelników.
Nasze informacje i zdjęcia umieszczane są na różnych stronach. Piszemy o sprawach pozytywnych ale także pokazujemy nieprawidłowości.
Nie zawsze jednak wiemy o wszystkim o czym należałoby informować lub gdzie być z kamerą . Brak czasu nie pozwala niejednokrotnie na pokazywanie wszystkiego co dzieje się w Krasnobrodzie i na terenie Naszej Gminy.

Proponuję następujące formy współpracy:

1. Ranga Redaktora na Portalu i samodzielne pisanie artykułów.
2. Przesyłanie na aders e-mailowy strony wszelkich informacji , które będą redagowane i umieszczanie w formie artykułow.
Można je umieszczać podpisując swoim imieniem i nazwiskiem lub nickiem /Nick (z ang. nickname) – przezwisko, pseudonim./
3. Informowanie nas o ciekawych wydarzeniach dotyczących Krasnobrodu z innych stron.
4..Chętne zamieszczać będziemy wszelkie ogłoszenia instytucji i osób prywatnych.
Uwaga! Nie będziemy umieszczać informacji , które będą obraźliwe.

Do współpracy zapraszamy Naszych Czytelników oraz instytucje działające na terenie naszej Gminy.
Nasze strony dostępne są dla Wszystkich.
Zawsze będziemy tam gdzie nas zaprosicie.
Liczymy na Waszą pomoc w redagowaniu „Krasnobrodzkiego ABC”.

Pozdrawiam
krasnobludek Józef Zdybel
Administrator

adresy e-mailowe:
KrasnobrodzkieABC@wp.pl
malner@wp.pl

telefon:
534 335 839

Produkty żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Krasnobród.

Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” informuję, że uzyskało wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 800 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.
Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.
Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 29 listopada 2017 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby , które spełniają kryterium dochodowe: 
1028 PLN – na jedną osobę w rodzinie
1268 PLN – na osobę samotną 
Dodatkowych informacji udzieli Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie. Warunkiem otrzymania informacji żywności jest skierowanie z MGOPS w Krasnobrodzie. Skierowania będą wydawane od 20 listopada 2017 r. tj. poniedziałek
Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:
30 listopada 2017 tj. czwartek – godz. 8.00-16.00
1 grudnia 2017 tj. piątek – godz. 8.00-1600

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości .

Z poważaniem:
Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE”
Tomasz Skóra

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu

Zamość dnia 11 listopada 2017 roku
K O M U N I K A T O P R Z Y D A T N O Ś C I  W O D Y  P R Z E Z N A C Z O N E J D O S P O Ż Y C I A  P R Z E Z L U D Z I  W  W O D O C I Ą G U  Z B I O R O W E G O  Z A O P A T R Z E N I A  W  W O D Ę  K R A S N O B R Ó D
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu na podstawie otrzymanych w dniu 11 listopada wyników badań laboratoryjnych wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krasnobród stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu
Stanisław Jaślikowski

źródło:

http://pssezamosc.bip.gov.pl/

Woda przydatna do spożycia

                               OGŁOSZENIE

           ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KRASNOBRODZIE Z/S W MAJDANIE WIELKIM

INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW KRASNOBRODU, OSIEDLA PODZAMEK, OSIEDLA PODKLASZTOR, NOWEJ WSI I BOREK, ŻE WODA POBRANA Z UJĘCIA KRASNOBRÓD POSIADA PRZYDATNOŚĆ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

INFORMACJA PODANA PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAMOŚCIU W DNIU 11.11.2017 roku

 

OGŁOSZENIE Zakładu Gospodarki Komunalnej

OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2017r.OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2017r.ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  W KRASNOBRODZIE Z/S W MAJDANIE WIELKIM INFORMUJE   SIĘ   MIESZKAŃCÓW   KRASNOBRODU, OŚ. PODZAMEK, PODKLASZTOR, NOWEJ WSI I BOREK, ŻE WODA POBRANA Z UJĘCIA NIE POSIADA PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, WG DEC. P.P.I.S. W ZAMOŚCIU, AŻ DO ODWOŁANIA. WODA Z WODOCIĄGU MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO DO CELÓW SANITARNYCH (spłukiwanie toalet). WODOCIĄG BĘDZIE UTRZYMYWANY W RUCHU W CELU DOKONYWANIA SKUTECZNEJ DEZYNFEKCJI I PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ.WODA  DLA MIESZKAŃCÓW DOSTARCZANA BĘDZIE W 5 LITROWYCH POJEMNIKACH I DOWOŻONA CYSTERNĄ.

Harmonogram  dostarczania wody cysterną w dniu 11 listopada 2017 roku
Miejscowość , Miejsce lokalizacji cysterny . Godziny

Osiedle Podklasztor, Borki

Parking obok informacji turystycznej

od 7.00 do 8.00

od 12.00 do 13.00

Osiedle  Krasnobród Centrum, Nowa Wieś , Plac  Siekluckiego

od 8.30 do 9. 30

od 13.30 do 14.30

Osiedle  Podzamek , ulica  Wiśniowa

od 10.00 do 11.00

od 15.00 do 16.00

Burmistrz Krasnobrodu informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją zanieczyszczenia wody w Krasnobrodzie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu dokonali poboru próbek wody do ponownego badania.

Wyniki tych badań będą znane w dniu 11.11.2017 r. ok. godz. 12.00.