Pan Nasz Zmartwychwstał – radujmy się!

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego ,Świąt pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Krasnobród , a także Znajomym i Bliskim życzy redakcja „Krasnobrodzkie ABC”
Życzymy miłości do bliźniego, wiary – bezgranicznej, serca – otwartego i nastroju… Duchem Świąt pełnego.
Szczęść Boże na te Święta Wielkanocne.

Informacja o naborze kandydatów na pełnienie funkcji urzędników wyborczych.

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA PEŁNIENIE FUNKCJI URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI DELEGATURY KBW W ZAMOŚCIU

Z dniem 19 lutego 2018 r., weszła w życie uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. W związku z powyższym Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu informuję o zasadach naboru kandydatów na urzędników wyborczych na terenie Miasta Zamość, Powiatu Biłgorajskiego, Powiatu Hrubieszowskiego, Powiatu Tomaszowskiego oraz Powiatu Zamojskiego.

Więcej informacji na Naszym Forum:

czytaj>>>>>>>>>

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Prezes Stowarzyszenie „ACH ZIELONE” Pan Tomasz Skóra ,

nformuję, że w ramach uzyskania wsparcia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla 934 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krasnobród.

Zgodnie z wytycznymi pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Planowany jest transport żywności z Banku Żywności w Lublinie 14 lutego 2018 r. do Krasnobrodu. Z żywności tej mogą skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały już skierowania w miesiącu listopadzie 2017 r. jak i już korzystały z pierwszej transzy dostawy.

Planuje się , iż żywność będzie wydawana w Krasnobrodzkim Domu Kultury w następujących dniach:

16 luty 2018 tj. piątek – godz. 10.00-17.00

17 luty 2018 tj. sobota – godz. 10.00-17.00

Rozdawaniem produktów żywnościowych zajmie się „Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone I Okolic.
Podkreślamy, iż podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości

Z poważaniem:

Prezes Stowarzyszenia „ACH ZIELONE”

Tomasz Skóra