„Ratujmy i uczmy ratować”. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 22.02.2018 r.

22 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach zorganizowano dla dzieci szkolenie „Ratujmy i uczmy ratować”. Jest to II eydycja „akcji „Floriany” czasopisma „Strażak”. Organizatorami byli OSP w Zielonem przy współudziale OSP w Majdanie Wielkim..Koordynatorem akcji jest Dh.Tomasz Skóra , V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP OSP w Zamościu , V-ce Prezes i Naczelnik OSP w Zielonem , a także Prezes Stowarzyszenia „Ach Zielone”.
Szkolenie przeprowadził Dh.Rafał Kozłowski , Naczelnik OSP w Majdanie Wielkim, ratownik , pracownik KP PSP w Zamościu.
Przeprowadzono je w 4 grupach. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestniczących dzieci. Dzięki szkoleniu dzieci nabywają nawyki związane z
pierwszą pomocą.
Należałoby , aby wiedza na temat pierwszej pomocy trafiała do coraz szerszego grona odbiorców. Należy propagować ją w naszych lokalnych społecznościach.
Jest to pierwsze szkolenie w ramach II edycji „Floriany” na terenie Naszej Gminy . Wkrótce odbędą się następne.
Słowa uznania należą się Organizatorom za podjęcie tak pięknej akcji.
W imieniu Organizatrów serdecznie dziękuję P. Dyrektor Elżbiecie Zub i Gronu Pedagodicznemu. za pomoc w zorganizowaniu szkolenia.
Dziękuję bardzo Organizatorom za zaproszenie na bardzo ciekawe i bardzo potrzebne szkolenie dla dzieci.

zdjęcia: Józef Zdybel

Galeria zdjęć

więcej >>>>>>>>

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Hutkowie. 10.02.2018 r.

Dnia 10 lutego 2018 r. odbyły się 2 Zebrania Sprawozdawcze OSP, w Starej Hucie o godz. 16.00 , i w Hutkowie o godz.18.00. Obydawa Zebrania były nagrywane. Zebranie OSP w Hutkowie nie mogło być nagrane w całości , nagrano drugą część tego zebrania. Za co przepraszam bardzo Strażaków z Hutkowa.

zdięcia:
Józef Zdybel

Galeria zdjęć na Naszym Forum

więcej>>>>>>>>