Protokoły z przebiegu I i II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Protokół Nr.1 z przebiegu I sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 21 listopada 2018 r.

I sesja >>>>>>>

Protokół Nr.2 z przebiegu II sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 29 listopada 2018 r.

II sesja  >>>>

Wszystkie protokoły na stronie BIP Gmina Krasnobród

wszystkie protokoły >>>>>>>>

III sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.12.2018 r.

10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z II sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Podjęcie uchwał:

1)ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Krasnobród – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,
2)ws. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
3)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
4)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
5)ws. wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Rady,
6)ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7)ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r,
8)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

8.Komunikaty i informacje.
9.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Radosław Cios-Mairot

 

II sesja Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 29.11.2018 r.

29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16 °° w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i wypowiedzi.
7. Podjęcie uchwał:
1) ws. powołania Komisji Rewizyjnej,
2) ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
3) ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej,
4) ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
5) ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

P. Radosław Cios-Mairot – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji 2018–2023.

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 21.11. 2018.

Sesja przebiegała w/g następującego porządku:
1. Otwarcie sesji przez P. Wiesława Najda.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a usta 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Krasnobrodu P. Kazimierza Misztala , wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krasnobrodzie VIII kadencji 2018–2023
został dzisiaj wybrany Radosław Cios-Mairot. Wybrano także jednego Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krasnobrodzie P.  Kazimierza Mielniczek.

Radosław Cios-Mairot – 43 lata, żonaty, żona Sandrine, syn Karol, wykształcenie wyższe – magister inżynier. Pracuje od wielu lat w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce jako instruktor terapii zajęciowej, wspomaga też Zarząd MGKS „Igros” Krasnobród oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” jako wolontariusz. Był także Radnym Rady Miejskiej kadencji 2010-2014.

Panu Przewodniczącemu Radosławowi Cios-Mairot, a także Zastępcy P. Kazimierzowi Mielniczkowi gratuluję wyboru i życzę wielu sukcesów w trudnej samorządowej pracy. Życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji zaplanowanych i oczekiwanych przez społeczeństwo Miasta i Gminy Krasnobród zadań i wyzwań.
Podobne życzenia jeszcze raz kieruję do Burmistrza Miasta Krasnobród P. Kazimierza Misztala.

I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 21.11. 2018.

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 – 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. odbędzie się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się 21 listopada 2018 (tj. środa ) o godz. 13.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a usta 1 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej.

Relacja z XL sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.10.2018 r.

Udostępniając moje nagrania z sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie proszę to robić przez podawanie linku z „Krasnobrodzkiego ABC” Są to moje nagrania i moja wielogodzinna praca. Jeżeli będą próby udostępniania moich nagrań bezpośrednio z YouTube zablokuję dostęp do nagrań.

Pozdrawiam

Józef Zdybel

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 10.09.2018 r.

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, która odbędzie się 10 października 2018 r./środa/ godz. 15°° w Krasnobrodzkim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:
1 .Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał:
1)ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym po umowie zawartej na czas określony,
2)ws. ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacji przy drodze powiatowej nr 3263L ciągu drogowego Majdan Wielki- Majdan Mały- Tarnawatka na działce nr 114/2,
3)ws. przyjęcia przez Gminę Krasnobród zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3260L Krasnobród Tomaszów Lub. – Krasnobród – Jacnia na odcinku od km 8+556 do km 15+250.
4)ws. zmiany statutu Gminy Krasnobród,
5)ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6)ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
10. Komunikaty i informacje.
11. Podziękowanie i wręczenie medali pamiątkowych dla osób związanych z samorządem gminnym.
12. Zamknięcie obrad.

 

XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 30.08.2018 r.

Informuję, że 30 sierpnia 2018r. (tj. czwartek) o godz. 1600 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał:
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
 • ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych oraz zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasnobród,
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr.17 – Pniówek – Suchowola – Maciejówka”,
 • wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i pytania mieszkańców.
 2. Komunikaty i informacje.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Roland Wyrostkiewicz