Szkolenie z zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne oraz zasad profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych, alergicznych i parazytologicznych.

W ramach realizowanego przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie projektu z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia, 3 grudnia 2017 r. (niedziela) o godzinie 12.00, w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne oraz zasad profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem chorób odkleszczowych, alergicznych i parazytologicznych.
W ramach spotkania edukacyjnego każdy z uczestników będzie miał możliwość wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych:
• badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG,
• oznaczenia serologiczne w kierunku 4 alergenów: Aspergillus fumigatus, kurz siana, pierze kurze, naskórek trzody chlewnej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy rolników (zarówno indywidualnych, jak i pracowników wielkotowarowych gospodarstw rolnych), osoby zamieszkujące teren gminy, leśników i weterynarzy, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, w której poddadzą samoocenie wzrost swojej wiedzy i świadomości dotyczących zagrożeń biologicznych występującej w ich środowisku pracy.

źródło:
www.krasnobrod.pl/

„ Szansa dla młodych”

ZAPRASZAMY na szkolenia i staże dla osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących m. Zamość oraz powiat zamojski. Do udziału w Projekcie „ Szansa dla młodych” mogą zgłaszać się osoby pozostające bez zatrudnienia, nie kształcące się w trybie stacjonarnym oraz nie szkolące się.
Oferujemy stypendium szkoleniowe, catering (w czasie szkolenia), zwroty kosztów dojazdów oraz 4 miesięczne staże.
Szkolenia:
1. Operator koparko–ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.
2. Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT – 220 godz.
3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 104 godz.
FRL, Filia w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 9 (Budynek Rektoratu PWSZ), 22-400 Zamość
Więcej informacji pod numerem 84 627 11 91