Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

Zarządzenie Nr 351/2017
Burmistrza Krasnobrodu z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje :
§1
Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie stanowiący załącznik do zarządzenia.

więcej >>>>>>

źródło: BIP
umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/

Dokumenty , które powinien znać każdy Mieszkaniec Naszej Gminy

Statut Gminy Krasnobród
Regulamin Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Regulamin Komisji Rewizyjnej
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

Wkrótce:
1. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród.
2. Statut Osiedla. /na przykladzie Osiedla Krasnobród Centrum/
3. Uchwala budżetowa

Dokumenty na Naszym Forum:

http://forum.krasnobrod.net.pl/viewforum.php?f=71