Życzenia na Dzień Dziecka. 1 czerwca 2018 r.

Zyczenia dla Dzieci

Pierwszy czerwca dzień radosny kwitną kwiatki, słońce świeci… W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Wam sercem całym moc uśmiechu i radości szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Życzę wszystkim Dzieciom, aby Ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej!

Życzenia dla Dorosłych  Dzieci

Bądź dzieckiem jak najdłużej Jak dziecko baw się, śmiej I kochaj tak jak dziecko I serce dziecka zawsze miej! Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ja z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Żyj najpiękniej jak umiesz …

„Krasnobrodzkie ABC”  Józef Zdybel

Krasnobród: Ponad 250 tysięcy złotych na Dzienny Dom SENIOR +

Powiat Zamojski zawarł umowę w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018.
Środki w formie dotacji celowej w wysokości 252 000 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2018 w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród.
Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach „Senior+”.
Placówki „Senior +” zapewniają osobom starszym, powyżej 60 roku życia pomoc w czynnościach dnia codziennego. Chodzi o usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.). Seniorzy mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku – przez kilka godzin dziennie.
Termin wykonania zadania upływa dnia 31 grudnia 2018 roku.
Autor: Redakcja
źródło: http://roztocze.net/